เจาะหลัก-ฎีกา อาญา ติวเข้ม 3 สนามสอบ เล่ม 1

เจาะหลัก-ฎีกา อาญา ติวเข้ม 3 สนามสอบ เล่ม 1
รหัสสินค้า 000163
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 280.00 บาท
ลดเหลือ 252.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 29 มิ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
บาท
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

การใช้กฎหมายอาญา (มาตรา 2)

การใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลย (มาตรา 3)

การกระทำความผิดในราชอาณาจักร (มาตรา 4 วรรคแรก)

กระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย (มาตรา 4 วรรคสอง)

การกระทำความผิดบางส่วนในราชอาณาจักรไทย หรือผลของการกระทำเกิดในราชอาณาจักร (มาตรา 5)

หลักอำนาจลงโทษสากล (มาตรา 7)

หลักบุคคล (มาตรา 8)

เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 9)

การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ (มาตรา 10)

กรณีมิให้ลงโทษผู้กระทำผิดที่กฎหมายให้ถือว่ากระทำในราชอาณาจักรอีก (มาตรา 11)

การริบทรัพย์สิน (มาตรา 32)

ทรัพย์สินที่ต้องริบเว้นแต่เป็นของผู้อื่นมิได้รู้เห็นด้วย (มาตรา 34)

ทรัพย์สินที่อยู่ในดุลพินิจของศาลว่าจะริบหรือไม่ก็ได้ (มาตรา 33)

การขอคืนของกลาง (มาตรา 36)

การรอการลงโทษ (มาตรา 56)

การบวกโทษ (มาตรา 58)

ความรับผิดในทางอาญา (มาตรา 59)

การกระทำโดยพลาด (มาตรา 60)

สำคัญผิดในตัวบุคคล (มาตรา 62)

สำคัญผิดในข้อเท็จจริง (มาตรา 63)

ผลธรรมดาที่ต้องรับผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ เพราะมีจิตบกพร่อง (มาตรา 65)

กระทำความผิดด้วยความจำเป็น (มาตรา 67)

ป้องกัน (มาตรา 68)

ป้องกันหรือจำเป็นเกินสมควรแก่เหตุ (มาตรา 69)

บันดาลโทสะ (มาตรา 72)

พยายามกระทำความผิด (มาตรา 80)

พยายามกระทำความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ (มาตรา 81)

การยับยั้งหรือกลับใจ (มาตรา 82)

ตัวการ (มาตรา 83)

ผู้ใช้ (มาตรา 84)

ผู้สนับสนุน (มาตรา 86)

ขอบเขตของความรับผิดผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศ หรือผู้สนับสนุน (มาตรา 87)

การขัดขวางของผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศ ผู้สนับสนุน (มาตรา 88)

การกระทำความผิดหลายบท (มาตรา 90)

การกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน (มาตรา 91)

กฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด

ความผิดเกี่ยวกับก่อการร้าย (มาตรา 135/1-135/4)

ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน (มาตรา 136)

ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา (มาตรา 198)

กลุ่มความเท็จ (มาตรา 137)

แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา (มาตรา 172)

แจ้งความเท็จโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น (มาตรา 173)

แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อแกล้งบุคคลอื่น (มาตรา 174)

ฟ้องเท็จ (มาตรา 175)

เบิกความเท็จ (มาตรา 177)

ทำพยานหลักฐานเท็จ (มาตรา 179)

นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ (มาตรา 180)

ต่อสู่หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน (มาตรา 138-140)

ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน (มาตรา 139)

เหตุฉกรรจ์ของ (มาตรา 138,139 มาตรา 140)

เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่ง (มาตรา 165)

เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล (มาตรา 203)

ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาให้ถ้อยคำ (มาตรา 168)

ขัดขืนไม่ส่งทรัพย์ เอกสาร ไม่ยอมสาบาน (มาตรา 169)

ขัดขืนไม่มาเบิกความตามหมายหรือคำสั่งศาล (มาตรา 170)

ขัดขืนคำสั่งศาลที่ให้สาบาน (มาตรา 171)

คนกลางเรียกรับสินบน (มาตรา 143)

ให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน (มาตรา 144)

ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานในการยุติธรรม (มาตรา 167)

เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน (มาตรา 149)

เจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบน (มาตรา 201)

เจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินก่อนรับตำแหน่ง (มาตรา 150)

เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกรับทรัพย์สินก่อนรับตำแหน่ง (มาตรา 202)

เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ (มาตรา 148)

เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (มาตรา 157)

เจ้าพนักงานในการยุติธรรมกระทำหรือไม่กระทำหรือไม่ทำกระทำการ (มาตรา 200)

แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน (มาตรา 145)

ความผิดฐานสวมเครื่องแบบ ใช้ยศ ใช้ตำแหน่งโดยมิชอบ (มาตรา 146)

เจ้าพนักงานยักยอก (มาตรา 147)

ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจตำแหน่งโดยทุจริตจัดการทรัพย์อันเป็นการเสียหาย (มาตรา 151)

เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร (มาตรา 162)

เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ (มาตรา 162)

ทำลายตรา เครื่องหมาย อันเป็นหลักฐานในการยึด (มาตรา 141)

ทำลายทรัพย์สินหรือเอกสารที่ยึดเพื่อเป็นพยานหลักฐาน (มาตรา 142)

เจ้าพนักงานทำลายทรัพย์หรือเอกสาร (มาตรา 158)

ทำลายทรัพย์หรือเอกสารที่ส่งต่อศาล (มาตรา 185)

ทำลายพินัยกรรมหรือเอกสาร (มาตรา 188)

ยักย้ายทำลายศพ (มาตรา 199)

ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง (มาตรา 184)

ช่วยผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษ (มาตรา 189)

หลบหนีที่คุมขัง (มาตรา 190)

ทำให้ผู้คุมขังหลุดพ้น (มาตรา 191)

เจ้าพนักงานกระทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น (มาตรา 204)

เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท (มาตรา 205)

อั้งยี่ (มาตรา 209)

ซ่องโจร (มาตรา 210)

ประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร (มาตรา 211)

ช่วยหรือเกื้อกูลอั้งยี่หรือซ่องโจร (มาตรา 212)

สมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรได้กระทำตามความมุ่งหมาย (มาตรา 213)

มั่วสุม (มาตรา 215)

ไม่ยอมเลิกมั่วสุมตามคำสั่งเจ้าพนักงาน (มาตรา 216)

วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น (มาตรา 217)

เหตุฉกรรจ์ของการวางเพลิงเผาทรัพย์ (มาตรา 218)

ตระเตรียมเพื่อวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น (มาตรา 219)

ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ ที่ไม่มีเจ้าของหรือเป็นของตนเอง (มาตรา 220)

วางเพลิงเผาทรัพย์ที่มีราคาน้อย (มาตรา 223)

ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท (มาตรา 225)

ใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งโดยน่าจะเป็นอันตราย (มาตรา 233)

ปลอมปนอาหาร (มาตรา 2-)

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2734]
หนังสือกฎหมาย [1589]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก