กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ นันทัช กิจรานันทน์ เทียนศิริ บุญโชควิทูร

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ นันทัช กิจรานันทน์ เทียนศิริ บุญโชควิทูร
รหัสสินค้า 005624
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 180.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 29 มิ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
บาท
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ นันทัช กิจรานันทน์ เทียนศิริ บุญโชควิทูร
ผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559
จำนวนหน้า : 226 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
 
คำนำ
 
โดยทั่วไป หากพิจารณาถึงข้อสอบกฎหมายอาญาจะพบว่า บ่อยครั้งที่ผู้ออกข้อสอบมักออกข้อสอบโดยมุ่งเน้นให้ผู้สอบคิดวิเคราะห์มากกว่าการตอบข้อสอบแบบท่องจำ ทั้งนี้เนื่องจากการคิดวิเคราะห์เป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักกฎหมายในการปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้การออกข้อสอบกฎหมายอาฐาในลักษณะคิดวิเคราะห์จึงหมายถึง ข้อสอบกฎหมายอาญาที่มุ่งเน้นให้ผู้สอบใช้ความรู้กฎหมายอาญาทุกฐานความผิดมาคิดวิเคราะห์และแยกแยะว่า กระทำความผิดอาญาครั้งหนึ่ง ๆ เป็นความผิดอาญามากกว่าหนึ่งฐาน หรือเป็นความผิดอาญาแค่เพียงฐานเดียว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายทุกท่านที่จะต้องทำความเข้าใจความผิดอาญาแต่ละฐานให้เข้าใจอย่างถีถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในการปรับใช้ฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ผู้เขียนจึงตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง
สารบัญ
 
บทที่ 1
ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน มาตรา 136
และความผิดฐานดูหมื่นศาล มาตรา 198
บทที่ 2
ความผิดฐานทำลายพยานหลักฐานที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ มาตรา 142
และความผิดฐานทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยผู้อื่น มาตรา 184
บทที่ 3
ความผิดฐานคนกลางเรียกรับสินบน มาตรา 143
และความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน มาตรา 144
บทที่ 4
ความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน มาตรา144
และความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มาตรา 167
บทที่ 5 
ความผิดฐานเจ้าพนักงานกรรโชกทรัพย์ มาตรา 148
และความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน มาตรา 149
บทที่ 6 
ความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกสินบนก่อนรับตำแหน่ง มาตรา 150
และความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกสินบนก่อนรับตำแหน่ง มาตรา 202
บทที่ 7
ความผิดฐานเจ้าพนักงานปลอมเอกสาร มาตรา 161
และความผิดฐานเจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ มาตรา 162
บทที่ 8
ความผิดฐานแจ้งเท็จในคดีอาญา มาตรา172
และความผิดฐานแจ้งเท็จโดยรู้ว่ามิได้มีความผิดเกิดขึ้น มาตรา173
บทที่ 6
ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสาร มาตรา 188
และความผิดฐานลักทรัพย์ มาตรา 334
บทที่ 10 
ความผิดฐานเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังการเกิดการตาย มาตรา 199
และความผิดฐานเคลื่อนย้ายหรือทำลายศพ มาตรา 366/3
บทที่ 11
ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ มาตรา 209
และความผิดฐานเป็นซ่องโจร มาตรา 210
บทที่ 12
ความผิดฐานทำให้เกิดเพลิงไหม้ มาตรา 220
และความผิดฐานทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท มาตรา 225
บทที่ 13 
ความผิดฐานข่มขืน มาตรา 276
และความผิดฐานกระทำชำเราศพ มาตรา366/1
บทที่ 14
ความผิดฐานแม่เล้า มาตรา282
และความผิดฐานพาไปเพื่อการอนาจาร มาตรา283ทวิ
บทที่ 15
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น มาตรา 288
และความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น มาตรา 295
บทที่ 16 
ความผิดฐานทารุณให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย มาตรา 292
และความผิดฐานช่วยให้เด็กฆ่าตัวตาย มาตรา 293
บทที่ 17
ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น มาตรา 295
และความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตารย แก่กายหรือจิตใจ มาตรา 391
บทที่ 18
ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก มาตรา306
และความผิดฐานทอดทิ้องบุคคลซึ่งพึ่งตนเองมิได้ มาตรา307
บทที่ 19
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309วรรคแรก
และความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง มาตรา 310วรรคแรก
บทที 20
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309
และความผิดฐานทำให้ตกใจกลัว มาตรา 392
บทที 21
ความผิดฐานพรากเด็ก มาตรา 137
และความผิดฐานพรากผู้เยาว์ มาตรา 318 และมาตรา 319
บทที 22
ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326
และความผิดฐานดูหมิ่น มาตรา393
บทที 23
ความผิดฐานหมิ่นประมาทคนตาย มาตรา 327
และความผิดฐานดูหมิ่นศพ มาตรา366/4
บทที่ 24
ความผิดฐานลักทรัพย์ มาตรา 334
และความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ มาตรา 336
บทที 25 
ความผิดฐานลักทรัพย์ มาตรา334
และความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา 341
บทที 26
ความผิดฐานลักทรัพย์ มาตรา 344
และความผิดฐานยักยอก มาตรา 352
บทที 27
ความผิดฐานลักทรัพย์ มาตรา344
และความผิดฐายทำให้เสียทรัพย์ มาตรา358
บทที28
ความผิดฐานวิ่งราวทรัย์ มาตรา 366
และความผิดฐานชิงทรัพย์
บทที่ 29 ความผิดฐานกรรโชก มาตรา 337
และความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ มาตรา 338
บทที่ 30 
ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ มาตรา337
และควาผิดฐานชิงทรัพย์ มาตรา 339
บทที่ 31
ความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 362
และความผิดฐานบุกรุกอาคารหรือเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร มาตรา 364
บทที่ 32 ความผิดบานพาอาวุะไปในที่สาธารณะ มาตรา  371 ยิงปืนโดยใช่เหตุ มาตรา 376
และความผิดฐานแสดงอาวุธในการวิวาท มาตรา 379
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก