คำอธิบายพยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา อ.ธานี สิงหนาท

คำอธิบายพยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา อ.ธานี สิงหนาท
รหัสสินค้า 000070
หมวดหมู่ กฎหมายพยานหลักฐาน
ราคาปกติ 360.00 บาท
ลดเหลือ 324.00 บาท
น้ำหนัก 1,700 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 21 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
บาท
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
คำอธิบายพยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา อ.ธานี สิงหนาท
ผู้แต่ง : ธานี สิงหนาท
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 15 / มกราคม 2561
จำนวนหน้า: 647 หน้า
ขนาด : มาตราฐาน
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164553910
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 15)
     ในการพิมพ์ครั้งที่ 15 นี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาบางเรื่องทั้งพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญา นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมตัวอย่างข้อสอบ และคำพิพากษาฎีกาใหม่จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
     หวังว่า หนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจตลอดจนนักกฎหมายทั่วไป
   ธานี สิงหนาท
   มกราคม 2561
 
 
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวน
 ข้อยกเว้น
1. ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป
2. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้
3. ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล
3.1 คำรับในศาล
3.2 คำรับของคู่ความเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ทำคำรับ
3.3 คำท้า
บทที่ 3 การกำหนดประเด็นข้อพิพาท
บทที่ 4 ภาระการพิสูจน์
1. คดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน
2. คดีผิดสัญญา
3. คดีละเมิด
4. คดีพิพาทกันในชั้นบังคับคดี
บทที่ 5 การยื่นบัญชีระบุพยาน
1. หลักเกณฑ์ฃ
2. สภาพบังคับ
3. ข้อยกเว้นของการยื่นบัญชีระบุพยาน
4. กรณีที่อยู่นอกขอบเขตของกฎเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยาน
บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานเอกสาร
1. การส่งสำเนาเอกสารล่วงหน้า
1.1 หลักเกณฑ์
1.2 สภาพบังคับ
1.3 ข้อยกเว้นที่คู่ความไม่ต้องส่งสำเนาเอกสารล่วงหน้า
(ก) ข้อยกเว้นตามป.วิ.พ. มาตรา 90 (1)
(ข) ข้อยกเว้นตามป.วิ.พ. มาตรา 90 (2)
(ค) ข้อยกเว้นตามป.วิ.พ. มาตรา 90 (3)
(ง) ข้อยกเว้นตามป.วิ.พ. มาตรา 87 (2)
1.4 กรณีที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ตามมาตรา 90
2. การนำสืบด้วยต้นฉบับเอกสาร
2.1 หลักทั่วไป
2.2 ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องนำสืบด้วยต้นฉบับเอกสาร
(ก) ข้อยกเว้นตามป.วิ.พ. มาตรา 93 (1)
(ข) ข้อยกเว้นตามป.วิ.พ. มาตรา 93 (2)
(ค) ข้อยกเว้นตามป.วิ.พ. มาตรา 93 (3)
(ง) ข้อยกเว้นตามป.วิ.พ. มาตรา 93 (4)
(จ) เอกสารมหาชน
3. ปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์
บทที่ 7 การนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
1. กรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง
2. ใช้บังคับเฉพาะในคดีที่ฟ้องร้องให้บังคับหรือ
ไม่บังคับตามสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาโดยตรงเท่านั้น
3. ข้อห้ามการนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
3.1 ห้ามนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารเมื่อ
ไม่สามารถนำเอกสารมาแสดง
3.2 ห้ามนำพยานบุคคลมาสืบประกอบข้องอ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อนำเอกสารมาแสดงแล้วว่ายังมีข้อความเพิ่มเติม ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก
4. ข้อยกเว้น
4.1 การนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารในกรณีต้นฉบับเอกสารสูญหายหรือถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น
4.2 การนำสืบพยานบุคคลหักล้างพยานเอกสารว่าเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือสัญญาหรือหนี้อย่างอื่นที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์
4.3 การนำสืบพยานบุคคลเพื่อตีความเอกสาร
5. การนำสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ข้อห้ามของมาตรา 94
5.1 การนำสืบพยานบุคคลถึงที่มาหรือมูลแห่งหนี้
5.2 การนำสืบพยานบุคคลถึงความระงับแห่งหนี้
5.3 การนำสืบพยานบุคคลเกี่ยวกับความเป็นตัวการตัวแทน
ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีแพ่ง
 
 
พยานหลักฐานคดีอาญา
บทที่ 1 ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวน
 ข้อยกเว้น
1. ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป
2. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้
3. ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันแล้วในศาล
3.1 จำเลยให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิดตามฟ้อง
3.2 ถ้าข้อหาที่จำเลยรับสารภาพมีอัตราโทษอย่างต่ำให้จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานอื่นที่หนักกว่านั้น
3.3 จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องถือว่ายอมรับข้อเท็จจริงบางข้อที่โจทก์กล่าวมาในคำฟ้องด้วย
3.4 จำเลยมิได้รับสารภาพ แต่แถลงรับข้อเท็จจริงบางข้อบางประเด็น
3.5 โจทก์แถลงรับข้อเท็จจริงในศาล
3.6 คำแถลงของผู้เสียหาย มิใช่คำรับของคู่ความ
บทที่ 3 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟังในคดีอาญา
1. คำรับสารภาพในชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับว่าตนได้กระทำความผิด
2. พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ
3. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่นๆ หรือความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจำเลย ต้องห้ามมิให้รับฟังเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง
4. ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ห้ามมิให้จำเลยนำสืบด้วยพยานหลักฐานหรือถามค้านด้วยคำถามอันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหายกับบุคคลอื่นนอกจากจำเลย
5. ห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานในคดีอาญา
บทที่ 4 การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา
1. หลักทั่วไป
2. การรับฟังพยานบอกเล่า
2.1 คำให้การพยานในชั้นสอบสวน
2.1.1 กรณีที่ไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความ
2.1.2 กรณีที่ได้ตัวพยานมาเบิกความ
2.2 คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวน
2.3 คำบอกกล่าวของผู้ถูกทำร้ายก่อนตาย
2.4 คำรับของจำเลยที่เป็นปรปักษ์ต่อตนเอง
3. พยานซัดทอด
บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา
1. การพิจารณาต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย
1.1 การสืบพยานหลักฐานต้องกระทำในศาล
1.2 การพิจารณาต้องกระทำโดยเปิดเผย
1.3 การพิจารณาและสืบพยานต้องกระทำต่อหน้าจำเลย
(ก) ข้อยกเว้นตามมาตรา 172 ทวิ
(ข) ข้อยกเว้นตามมาตรา 180
(ค) ข้อยกเว้นตามมาตรา 230
(ง) ข้อยกเว้นตามมาตรา 237 ทวิ
(จ) ข้อยกเว้นตามมาตรา 55/1
(ฉ) ข้อยกเว้นตามมาตรา 173/2 วรรคสอง
2. การสืบพยานหลักฐานต้องกระทำโดยใช้ภาษาไทย
3. ต้องยื่นบัญชีระบุพยาน
4. การสืบพยานหลักฐานแต่ละประเภทในคดีอาญา
4.1 วิธีการสืบพยานบุคคล
(ก) การนำพยานบุคคลมาศาล
(ข) ก่อนเบิกความพยานต้องสาบานหรือปฏิญาณตน
(ค) พยานต้องเบิกความด้วยวาจา
(ง) พยานต้องไม่เบิกความต่อหน้าพยานอื่นที่จะเบิกความภายหลัง
(จ) ลำดับการถามพยาน
(ฉ) การสืบพยานเด็กที่เป็นผู้เสียหายหรือพยานในคดีอาญา
(ช) การสืบพยานที่มีภาวะแห่งจิตหรือมีความเกรงกลัวจำเลยในคดีอาญา
4.2 วิธีการสืบพยานเอกสาร
(ก) ต้องนำสืบด้วยต้นฉบับเอกสาร
(ข) ต้องส่งต้นฉบับเอกสารหรือพยานวัตถุในวันตรวจพยานหลักฐาน
(ค) ต้องยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 15 วัน
(ง) ตราสารที่มิได้ปิดอากรแสตมป์ไม่ต้องห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
(จ) ในคดีอาญาไม่ต้องห้ามนำสืบพยานบุคคลหักล้างพยานเอกสาร
4.3 วิธีการสืบพยานวัตถุ
(ก) ต้องนำพยานวัตถุมาสืบในศาล
(ข) สิ่งของซึ่งเป็นพยานวัตถุต้องให้คู่ความหรือพยานตรวจดู
4.4 วิธีการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีอาญา
(ก) ความหมาย
(ข) การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
(ค) วิธีการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีอาญา
(ง) พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีอาญาจะต้องมาเบิกความประกอบหนังสือ
(จ) ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญต้องมาเบิกความประกอบหนังสือ จะต้องส่งสำเนาต่อศาลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเบิกความ
ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีอาญา
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก