ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า 000046
หมวดหมู่ อาญา
ราคาปกติ 580.00 บาท
ลดเหลือ 522.00 บาท
น้ำหนัก 2,000 กรัม
แก้ไขล่าสุด 17 ก.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 39 : มีนาคม  2561
จำนวนหน้า: 760 หน้า
ขนาด : A5 (14.5x21)
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง เย็บกี่
9786162696671
 
เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการบังคับโทษปรับและการเพิ่มโทษปรับตามภาวะเศรษฐกิจในเกือบทุกมาตรา ในการพิมพ์ครั้งนี้จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำพิพากษาฎกาใหม่ๆ ไว้จนครบถ้วน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป : ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด : ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 3 ลหุโทษ

รายละเอียดในเล่ม

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2499  มาตรา 1-8
ประมวลกฎหมายอาญา
 ภาค  1
 บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ  1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
หมวด  1 บทนิยาม มาตรา 1
หมวด  2 การใช้กฎหมายอาญา มาตรา 2-17
หมวด  3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
 ส่วนที่  1 โทษ มาตรา 18-38
 ส่วนที่  2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย มาตรา 39-50
 ส่วนที่  3 วิธีเพิ่มโทษ  ลดโทษ  และการรอการลงโทษ มาตรา 51-58
หมวด  4 ความรับผิดในทางอาญา มาตรา 59-79
หมวด  5 การพยายามกระทำความผิด มาตรา 80-82
หมวด  6 ตัวการและผู้สนับสนุน มาตรา 83-89
หมวด  7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง มาตรา 90-91
หมวด  8 การกระทำความผิดอีก มาตรา 92-94
หมวด  9 อายุความ  มาตรา 95-101
ลักษณะ  2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ มาตรา 102-106
   มาตรา
 ภาค  2
 ความผิด
ลักษณะ  1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หมวด  1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี  รัชทายาท
 และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มาตรา 107-112
หมวด  2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร มาตรา 113-118
หมวด  3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร มาตรา 119-129
หมวด  4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา 130-135
ลักษณะ 1/1   ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย มาตรา 135/1-135/4
ลักษณะ  2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
หมวด  1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน มาตรา 136-146
หมวด  2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 147-166
ลักษณะ  3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
หมวด  1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มาตรา 167-199
หมวด  2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม มาตรา 200-205
ลักษณะ  4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา 206-208
ลักษณะ  5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน มาตรา 209-216
ลักษณะ  6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน มาตรา 217-239
ลักษณะ  7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 
หมวด  1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา มาตรา 240-249
    
หมวด  2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา  แสตมป์และตั๋ว มาตรา 250-263
หมวด  3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร มาตรา 264-269
หมวด  4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/1-269/7
หมวด  5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง มาตรา 269/8-269/15
ลักษณะ  8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 270-275
ลักษณะ  9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 276-287
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด  1 ความผิดต่อชีวิต มาตรา 288-294
หมวด  2 ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295-300
หมวด  3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 301-305
หมวด  4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก  คนป่วยเจ็บหรือคนชรา มาตรา 306-308
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
หมวด  1 ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309-321
หมวด  2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ มาตรา 322-325
หมวด  3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326-333
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หมวด  1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ มาตรา 334-336  ทวิ
หมวด  2 ความผิดฐานกรรโชก  รีดเอาทรัพย์  ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ มาตรา 337-340  ตรี
หมวด  3 ความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา 341-348
หมวด  4 ความผิดฐานยักยอก มาตรา 352-356
   
หมวด  6 ความผิดฐานรับของโจร มาตรา  357
หมวด  7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ มาตรา 358-361
หมวด  8 ความผิดฐานบุกรุก มาตรา 362-366
 ภาค  3
 ลหุโทษ  มาตรา 367-398
หมายเหตุท้ายประมวล :  เหตุผลในการประกาศใช้และการแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญาในแต่ละครั้ง
กฎหมายประกอบ
พ.ร.บ. อาวุธปืนและเครื่องกระสุนฯ
พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ
พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา
ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์
 ตามมาตรา  305  แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสภาทนายความ
ประกาศ  คปค. ฉบับที่  21  เรื่อง  ห้ามดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สั่งซื้อหนังสือประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง จำนวน 1 เล่ม
นายปาน แตงอ่อน สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี เลขที่ 1 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
นายปาน แตงอ่อน
นายปาน แตงอ่อน
182.232.231.x
21 พ.ค. 2560 05:02 น.

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก