ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า 000126
หมวดหมู่ วิ.อาญา
ราคาปกติ 580.00 บาท
ลดเหลือ 522.00 บาท
น้ำหนัก 2,100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 19 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า: 736 หน้า
ขนาด : A5
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง เย็บกี่ 
9786162696633
 
คำนิยม
ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย
 
  นับแต่เมื่อผู้เขียนคำนิยมนี้เรียนจบกฎหมาย และเข้ารับราชการเป็ยอัยการต่อมาอีกหลายปี ทำให้พอมีความรู้ความเข้าใจทั้งตัวบทกฎหมายและทางปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามสมควร เมื่อได้รับเชิญให้ไปสอนกฎหมาย เริ่มที่คณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และที่สำนักอบรมศึกษาวิชากฎหมายเนติบัญฑิตยสภา จึงได้เขียนตำราวิชานี้ขึ้นมาซึ่งมีเจตนาเพียงเพื่อให้เป็นความรู้เบื้องต้นแก่นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วๆ ไปเท่านั้น ต่อมาอีกระยะหนึ่งก็คิดว่าจะเขียนตำราวิชานี้อีกหนึ่งชุดเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆ แก่ผู้ปฏิบัติ แต่ไม่ได้ลงมือเพราะไม่า่งพอ เนื่องจากภาระหน้าที่ประจำวันมีอยู่ตลอดเวลา เมื่อไม่นานมานี่เองที่ออกเดินสำรวจตลาดหนังสือกฎหมายและหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นกิจวัตรที่ปฏิบัติเป็นประจำหยิบเล่มหนึ่งมาดูก็เป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของท่านศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล นี่เอง พลิกอ่านหน้าสองหน้าแล้วดูน่าสนใจ จึงซื้อมาเล่มหนึ่ง
  เมื่อเริ่มอ่านจาก “คำนำ” ที่ทำขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้ผู้เขียนคำนิยมนี้สนใจ เมื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่หลากหลายการกล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าอ้างอิง ซึ่งให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้กำลังศึกษาค้นคว้าและที่เป็นนักปฏิบัติ เมื่ออ่านคำนำครั้งหลัง ๆ จนจบทุกครั้ง ความนิยมชมชอบก็มีมากยิ่งขึ้น เนื้อหาในแต่ละเรื่องแต่ละมาตราที่นำมากล่าวหรือหยิบยกมาอธิบายแม้จะสั้น แต่ก็เพียงพอที่ทำให้เห็นถึงความละเอียดถี่ถ้วนของผู้เขียนตำราเล่มนี้ ความวิริยะอุตสาหะในการค้นหาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความในวารสารที่อ้างอิง ย่อมจะก่อประโยชน์แก่นักวิจัยค้นคว้าเป็นอย่างมาก ข้อบังคับหรือระเบียบราชการศาลยุติธรรม ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นระเบียบทางปฏิบัติ มักจะไม่เห็นบ่อยนักในตำรา
  ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นนักวิชาการโดยแท้ หนังสือเล่มนี้และหนังสือทุกเล่มที่ท่านนิพนธ์จึงมีดรรชนีซึ่งเป็นเครื่องช่วยในการค้นคว้า และเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องกล่าวถึงและต้องยกย่อง เพราะในบ้านเมืองเรามีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยที่ยังมองข้ามในเรื่องนี้
  สรุปว่า หนังสือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง เล่มนี้คิดว่านักกฎหมายทั้งหลายชอบที่จะต้องมีไว้เป็นสมบัติส่วนตัวและต้องติดตามในการพิมพ์ทุกครั้งและต้องมีอยู่ในห้องสมุดกฎหมายทุกแห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดสถาบันการศึกษากฎหมายทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพ
  ในฐานะนักวิชาการผมขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ที่ได้ช่วยเติมเต็มให้แก่วงการนักกฎหมายของประเทศ
  คณิต ณ นคร
  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ ๑๘)
 
  การจัดพิมพ์ประมวลผลกฎหมายวีธิพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๘ ซึ่งหากนับแต่การพิมพ์ฉบับแรกเมื่อ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นการย่างเข้าปีที่ ๒๑ ผู้เขียนยังคงมีเจตนาแน่วแน่เช่นเดิมที่จะให้หนังสือเล่มนี้ ”...เป็นตัวบทที่ถูกต้องชัดเจน มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตรานั้น ๆ โดยมีการพิพากษาฎีกาที่สำคัญประกอบและในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง... นอกจากนั้นในแต่ละมาตราก็มีการระบุแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ และบทความในวารสารทางกฎหมายต่าง ๆ ทำนองเดียงกับ Code Dalloz ของฝรั่งเศส
 
  ผู้เขียนรับทราบด้วยความยินดีอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและศึกษากฎหมายที่ใช้ประกอบการทำงานจริง  หรือใช้ประกอบการเรียน หรือการเตรียมสอบการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละครั้งจึงจัดทำด้วยความละเอียดรอบคอบ 
  ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป หากผู้อ่านพบข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง ขอโปรดแจ้งผู้เขียนได้โดยตรงตามที่อยู่ หรือช่องทางที่ระบุไว้
  ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ดูแลการจัดพิมพ์ต้นฉบับอย่างละเอียดรอบคอบเสมอ และขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่เป็นกำลังใจ สนับสนุน และร่วมชื่นชมทุกครั้งเมื่อประสบความสำเร็จก้าวหน้า
  สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
สารบาญ
 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
ประมวลกฎหมายลักษณะความอาญา
ภาค ๑  ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑  หลักทั่วไป  มาตรา ๑-๑๕
ลักษณะ ๒  อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด ๑  หลักทั่วไป  มาตรา ๑๖
หมวด ๒  อำนาจสืบสวนและสอบสวน  มาตรา ๑๗-๒๑/๑
หมวด ๓  อำนาจศาล  มาตรา ๒๒-๒๗
ลักษณะ ๓  การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
 หมวด ๑  การฟ้องคดีอาญา  มาตรา ๒๘-๓๙
 หมวด ๒  การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  มาตรา ๔๐-๕๑
ลักษณะ ๔  หมายเรียกและหมายอาญา 
 หมวด ๑  หมายเรียก  มาตรา ๕๒-๕๖
 หมวด ๒  หมายอาญา 
  ส่วนที่ ๑  หลักทั่วไป  มาตรา ๕๗-๖๕
  ส่วนที่ ๒  หมายจับ  มาตรา ๖๖-๖๘
  ส่วนที่ ๓  หมายค้น  มาตรา ๖๙-๗๐
  ส่วนที่ ๔  หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย  มาตรา ๗๑-๗๖
ลักษณะ ๕  จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
 หมวด ๑  จับ ขัง จำคุก  มาตรา ๗๗-๙๐
 หมวด ๒  ค้น  มาตรา ๙๑-๑๐๕
 หมวด ๓  ปล่อยชั่วคราว  มาตรา ๑๐๖-๑๑๙ ทวิ
ภาค ๒  สอบสวน
ลักษณะ ๑  หลักทั่วไป  มาตรา ๑๒๐-๑๒๙
ลักษณะ ๒  การสอบสวน   
 หมวด ๑  การสอบสวนสามัญ  มาตรา ๑๓๐-๑๔๗
 หมวด ๒  การชันสูตรพลิกศพ  มาตรา ๑๔๘-๑๕๖
ภาค ๓  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น   
ลักษณะ ๑  ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง  มาตรา ๑๕๗-๑๗๑
ลักษณะ ๒  การพิจารณา  มาตรา ๑๗๒-๑๘๑
ลักษณะ ๓  คำพิพากษาและคำสั่ง  มาตรา ๑๘๒-๑๙๒
ภาค ๔  อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑  อุทธรณ์
 หมวด ๑  หลักทั่วไป  มาตรา ๑๙๓-๒๐๒
 หมวด ๒  การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์  มาตรา ๒๐๓-๒๑๕
ลักษณะ ๒  ฎีกา
 หมวด ๑  หลักทั่วไป  มาตรา ๒๑๖-๒๒๔
 หมวด ๒  การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา  มาตรา ๒๒๕
ภาค ๕  พยานหลักฐาน
 หมวด ๑  หลักทั่วไป  มาตรา ๒๒๖-๒๓๑
 หมวด ๒  พยานบุคคล  มาตรา ๒๓๒-๒๓๗ ตรี
 หมวด ๓  พยานเอกสาร  มาตรา ๒๓๘-๒๔๐
 หมวด ๔  พยานวัตถุ  มาตรา ๒๔๑-๒๔๒
 หมวด ๕  ผู้เชี่ยวชาญ  มาตรา ๒๔๓-๒๔๔/๑
ภาค ๖  การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
 หมวด ๑  การบังคับตามคำพิพากษา  มาตรา ๒๔๕-๒๕๑
 หมวด ๒  ค่าธรรมเนียม  มาตรา ๒๕๒-๒๕๘
ภาค ๗  อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ  มาตรา ๒๕๙-๒๖๗
บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
กฎกระทรวง
• กระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
• กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙
• กฎกระทรวง กำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุม ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ. ๒๕๕๒
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
• กฎกระทรวง กำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓
• กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓
• กฎกระทรวง กำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับ
• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
• ข้อบังคับของศาลฎีกา ว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
• ข้อบังคับของประทานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลย พ.ศ. ๒๕๕๖
• ข้อบังคับของประทานศาลฎีกา ว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐
• ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการขออนุญาตฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๖
• ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ระเบียบ
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
 • ระเบียบประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๘
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด
• ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔
• ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ล่ามและล่ามภาษามือที่ศาลจัดหาให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๓ ทวิ พ.ศ. ๒๕๓๙
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ พ.ศ.๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือคร่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอมาให้ความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานผู้ส่งหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๕/๑ พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒ ทวิ พ.ศ. ๒๕๔๙
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ
• ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดัดฟังทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ลงวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๔๙
• ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
หนังสืออ้างอิง
ภาคผนวก
 ภาคผนวก ๑  ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาคผนวก ๒ ตารางแสดงการแก้ไข/เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ภาคผนวก ๓ บทบัญญัติเติมที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ดรรชนีค้นคำ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก