รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์ พร้อมเฉลยอธิบาย

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์ พร้อมเฉลยอธิบาย
รหัสสินค้า 005505
หมวดหมู่ ครูผู้ช่วย กศจ สพฐ กทม ทุกสังกัด
ราคา 295.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 17 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
บาท
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์ พร้อมเฉลยอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : อ.อุดม สุขทอง
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่  : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า 392 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19 x 25.4 ซ.ม.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวข้อสอบทุกวิชาที่ต้องใช้สอบเข้าบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงวิชาการศึกษา พร้อมทั้งเฉลยและคำอธิบายที่ตอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่สอบผ่านจริง
 
จุดเด่น
1. ครอบคลุมวิชาสอบทั้งหมดที่ต้องใช้สอบ
2. เขียนจากประสบการณ์ผู้สอบผ่านจริง
3. ครอบคลุมทุกสนามสอบ
 
สารบัญ
 
Part 1 ความรอบรู้
  บทที่ 1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เฉลย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  บทที่ 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  บทที่ 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เฉลย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  บทที่ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  บทที่ 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  บทที่ 6 รวมแนวข้อสอบกฎหมายที่ผู้สอบรับราชการครูควรรู้แบสรุปหลักการจำ
  (แบบถามปุ๊บตอบปั๊บ)
  เฉลยรวมแนวข้อสอบกฎหมายที่ผู้สอบรับราชการครูควรรู้แบสรุปหลักการจำ
  (แบบถามปุ๊บตอบปั๊บ)
  บทที่ 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
  เฉลย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551ฃ
  บทที่8 แนวข้อสอบขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (แบบถามปุีบตอบปั๊บ)
  เฉลยแนวข้อสอบขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (แบบถามปุีบตอบปั๊บ)
  บทที่ 9 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรมที่ควรรุ้สำหรับครุ
  เฉลยแนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรมที่ควรรู้สำหรับครุ
  บทที่ 10 แนวข้อสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  เฉลยแนวข้อสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  บทที่ 11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
  เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
  บทที่ 12 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  เฉลยแนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
Part 2 ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข ภาษาไทย และการให้เหตุผล
  บทที่ 13 แนวข้อสอบอนุกรม
  เฉลยแนวข้อสอบอนุกรม
  บทที่ 14 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  บทที่ 15 แนวข้อสอบ อุปมา อุปไมย
  เฉลยแนวข้อสอบอุปมา อุปไมย
  บทที่ 16 แนวข้อสอบสรุปเหตุผล
  เฉลยแนวข้อสอบสรุปเหตุผล
  บทที่ 17 แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่1
  เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่1
  บทที่ 18 แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่2
  เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่2
Part 3 คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู มาตราฐานวิชาชีพ และมาตราฐานการศึกษา
  บทที่ 19 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการศึกษา
  เฉลย แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการศึกษา
Part 4 ภาค ข
  บทที่ 20 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  แนวข้อสอบวิชาการศึกษา หลักสูตรและการสอน (การเน้นผู้เรียนเป้นสำคัญ)
  แนวข้อสอบวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
  แนวข้อสอบนวัตกรรมการศึกษา
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสอบ o-net gat/pat
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับ PISA 
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับศตวรรษที่ 21
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิมเวลารู้
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสถานศึกษา 3D 
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับห้องสมุด
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับกิจกรรม Bike for mom /dad
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับุทยานราชภักดิ์
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับพหุปัญญา9ด้าน
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับ DLIT 5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับระดับไอคิว
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับ Brain-Based Learning : BBL
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับเอกสารทางการศึกษา
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยและวิทยฐานะ
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
  เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก