การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ และวิธีการ ธรรมนิตย์ สุมันตกุล

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ และวิธีการ ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
รหัสสินค้า 007716
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 125.00 บาท
ลดเหลือ 112.50 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
บาร์โค้ด 9786162696817
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 23 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ และวิธีการ ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
ผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ขนาด : (มาตราฐาน) 18.5X26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696817
 
คำนำ
 
   ผู้เขียนได้เรียบเรียงหนังสือชุดการร่างกฎหมายมาแล้ว 3 เล่ม คือ (1) การร่างกฎหมายเบื้องต้น : แบบของกฎหมาย (พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2558 โดยสำนักพิมพ์วิญญูชน) (2) กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) : กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม (พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2559 โดยสำนักพิมพ์วิญญูชน) และ (3) กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ : ทฤษฎี “กฎ” ในทางเศรษฐศาสตร์ (Theory of Regulation) (พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2560 โดยสำนักพิมพ์วิญญูชน) สำหรับหนังสือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ เล่มนี้ที่อยู่ในมือท่านผู้อ่าน ผู้เขียนขอจัดอยู่ในชุดการร่างกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยหนังสือเล่มนี้มีความมุ่งหมายเพื่ออธิบายหลักกฎหมายและหลักการอื่นที่อยู่เบื้องหลังของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนื่องจากระบบกฎหมายไทยเพิ่งมีกฎหมายการจัดซื้อจ้างภาครัฐฉบับใหม่ประกาศใช้บังคับ โดยยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมา และวางหลักการและหลักปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น จึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงวิชาการ เพราะมีกฎหมายแม่แบบ (model law) ระหว่างประเทศอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของไทยได้ไปร่วมประชุมด้วยอยู่เนือง ๆ แต่อาจไม่เคยรวบรวมหลักการที่ได้จากที่ประชุมไว้รวบรวมแต่อาจไม่ได้เผยแพร่ให้ประชาชน นักกฎหมาย หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงและเข้าใจกฎหมายของไทย ว่า “ทำไม (why) และ “อย่างไร (how)” โดยหวังว่าเจ้าหน้าที่พัสดุจะทำงานด้วยหลักการ ไม่ใช่จากความจำและทางปฏิบัติที่บอกเล่าต่อกันมา
   โดยหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในหนังสือเล่มนี้อธิบายจากความคิดพื้นฐาน 3 ประการคือ (1) ทฤษฎีและเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์ (2) การกระทำของรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบในทางการเมืองและสังคม และ (3) การค้าระหว่างประเทศอันเป็นความพยายามที่จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ในการค้นคว้า ผู้เขียนต้องขอขอบคุณหนังสือของ Peter Trepte,Regulating Procurement : Understanding the Ends and Means of Public Procurement Regulation, New York : Oxford University Press, 2004. อันเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ และจากหนังสืออีกหลายเล่มเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและหนังสืออื่น ๆ ที่ใช้เรียบเรียงและอ้างอิง อย่างไรก็ดี ท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่าทำไมผู้เขียนจึงเริ่มอธิบายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ทั้งที่ควรจะเป็นเรื่องของอรรถาธิบายทางกฎหมายมากกว่า ก็เพราะว่าเศรษฐศาสตร์ให้คำอธิบายเหตุผลทำไม (why) และอย่างไร (how) ได้ดีกว่ากฎหมายเสียอีก และดูเหมือนว่าในทางวิชาการถือว่าเศรษฐศาสตร์ “ศาสตร์แห่งการเลือก” หลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ส่วนหนึ่ง) ก็เป็นการเลือกซึ่งมาจากเหตุผลและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์นั่นเอง แต่น่าแปลกที่คำอธิบายในตำราของไทยกลับแทบไม่มีคำอธิบายในแนวนี้
   อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านผู้อ่านทำความเข้าใจวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในหนังสือนี้ไปสักพัก ย่อมจะรู้สึกสงสัยได้ว่าตลาดเสรีและการแข่งขันมีจริงหรือไม่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (บางส่วน) ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย คุณค่าทางการเมือง ศีลธรรม และการค้า เป็นอีกเหตุผลให้รัฐเข้ามาแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างได้ และเป็นเหตุผลของการจัดซื้อจัดจ้างเช่นกัน (ซึ่งกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหลายประเทศนี้ร่ำรวยมาจากการปกป้องอุสาหกรรมภายใน ไม่ใช่เพราะการค้าเสรี นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีบทที่ 2 เหตุผลของการใช้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนอกเหนือจากเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ และบทที่ 3 การค้าระหว่างประเทศ ให้ท่านผู้อ่านได้ตระหนักว่ายังมีเหตุผลอื่นอีกอันเป็นนโยบายของรัฐในขณะหนึ่ง
   วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งที่จะกล่าวไว้ คือ กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของทุกประเทศนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อจำกัดการใช้ดุลพินิจโดยใจชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะเป็นช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบหรือคอร์รัปชั่นนั่นเอง เนื่องจากเป็นการใช้เงินงบประมาณและโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จากการอธิบายของเศรษฐศาสตร์จึงมีกฎเกณฑ์มากมายกำกับ และการตัดสินใจนั้นต้องถูกตรวจสอบได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
   ผู้เขียนขอเรียนความสำคัญอีกหลายประการหนึ่งว่า เหตุที่ไม่เขียนแนวอรรถาธิบายกฎหมายนั้นเพราะการเขียนแนวนี้นอกจากจะต้องอิงกับตัวบทกฎหมายแล้ว ยังต้องอิงกับแนวคำวินิจฉัยหรือบรรทัดฐานของสถาบันที่มีอำนาจแปลความกฎหมาย อันหมายถึงศาลหรือกรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการทั้งหลายในพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) ไม่ใช่ผู้เขียนคิดเห็นเอง และพระราชบัญญัติและระเบียบก็ดูเหมือนจะมีข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากมาย ผู้เขียนจึงไม่ได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ในเชิงอธิบายกฎหมาย และก็ไม่ถนัดในการเขียนแนวนั้น เพียงแต่บอกให้ทราบแต่ความคิดของเศรษฐศาสตร์กับกฎหมายที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้อ่านผิดหวังอยู่บ้าง แต่ผู้เขียนเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้จะมีนักวิชาการเขียนเชิงอธิบายกฎหมายและกฎระเบียบอย่างแน่นอน
   สำหรับสาระของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้แบ่งเค้าโครง (plan) เป็นดังนี้
   ส่วนที่หนึ่ง ความคิดทางทฤษฎีที่เป็นการปูพื้นฐานหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   บทที่ 1 มุมมองทางเศรษฐศาสตร์และรัฐในฐานะผู้ซื้อ (purchaser) เพื่ออธิบายความคิดแรงจูงใจในการจัดซื้อจัดจ้างจากทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูล (asymmetry information) ทฤษฎีตัวการ-ตัวแทน (principal-Agent Theory) และการแข่งขันราคาของเศรษฐศาสตร์ อันเป็นที่มาของรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   บทที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในฐานะเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่ออธิบายเหตุผลของการใช้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนอกเหนือจากเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์
   บทที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างในทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศทำให้หลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเบี่ยงเบนไปได้ และมีความพยายามที่จะให้หลักการจัดซื้อจัดจ้างมีความสอดคล้องกันอันเป็นกติกาของโลกเสรีทางการค้า
   ส่วนที่สอง เป็นการอธิบายหลักการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้แก่
   บทที่ 4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศ
   บทที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ
   ส่วนที่สาม กล่าวถึงหลักการและวิธีการจัดซื้อจ้างภาครัฐในกฎหมายว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
   บทที่ 6 หลักการในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยสรุปสาระสำคัญของหลักกฎหมายทั้งระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรอง
   นอกจากนั้น ผู้เขียนได้นำเสนอภาคผนวก 1 บทความเรื่อง คอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และภาคผนวก 2 บทความเรื่อง การร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (PPP)- แนวความคิด กฎหมาย และทางปฏิบัติในทัศนะนักวิชาการอังกฤษและสหภาพยุโรป โดยสาเหตุที่เสนอภาคผนวกนี้ไว้ด้วย เพราะว่าการขัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั้นเป็นการใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ถ้าระดมทุนจากเอกชนแล้ว เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ก็เกี่ยวกันที่จะต้องมีการคัดเลือกคู่สัญญาซึ่งมักชีเกณฑ์แยกต่างหาก และด้วยแนวความคิดหรือจุดมุ่งหมายที่ต่างออไป อย่างไรก็ดี ภาคผนวกนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งผู้เขียนหวังว่าจะมีการค้นคว้าต่อยอดโดยผู้สนใจต่อไป   
   ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณนายยงยุทธ ภู่ประดับกฤต นักกฎหมายกฤษฎีซึ่งช่วยอ่านต้นฉบับและแก้ไขให้เป็นมิตรกับท่านผู้อ่านยิ่งขึ้น ขอขอบคุณนายสักกพล ภุมรินทร์ นักกฎหมายกฤษฎีกาซึ่งช่วยจัดทำดัชนีคำค้นและประสานงานเรื่องต้นฉบับ และขอขอบคุณสำนักพิมพ์วูญญูชนที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วยความประณีต พิถีพิถัน ทั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณท่านผู้อ่านซึ่งสนับสนุนผลงานของผู้เขียนเสมอมา และหากท่านใดมีข้อเสนอแนะ ติชม เพื่อความเจริญงอกงามในทางวิชาการ ผู้เขียนยินดีรับฟังด้วยความเต็มใจยิ่ง
 
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
มีนาคม 2561
www.facebook.com/thamanit.su
 
บทที่ 1  มุมมองทางเศรษฐศาสตร์และรัฐในฐานะผู้ซื้อ
บทที่ 2  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในฐานะเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ
บทที่ 3  การจัดซื้อจัดจ้างในทางการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 4  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ
บทที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ
บทที่ 6  หลักการในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัญ พ.ศ. 2560
บทสรุป
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2745]
หนังสือกฎหมาย [1591]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก