การจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

การจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
รหัสสินค้า 007579
หมวดหมู่ กฎหมายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
ราคาปกติ 300.00 บาท
ลดเหลือ 270.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
บาร์โค้ด 9786169271208
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 22 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
การจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์,พัลลภ กฤตยานวัช
ผู้แต่ง :  วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์,พัลลภ กฤตยานวัช
ปีที่พิมพ์  : กันยายน 2559 
จำนวนหน้า : 204 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786169271208
 
คำนำ
 
 
  การจัดสรรที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรของไทย ยังคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยมีโครงการเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก และมีจำนวนที่อยู่อาศัยใหม่เกิดขึ้นปีละนับแสนหน่วย
  ในปี พ.ศ.2558 - 2559 มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดิน และการบริหารหมู่บ้านจัดสรรหลายฉบับ ได้แก่
  1) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
  2) ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารประโยชน์ พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559
  3) ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระงับ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559
  4) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พฤษจิกายน พ.ศ.2558
  อนึ่งในปี พ.ศ.2559 นี้ ยังมีประกาศหรือหนังสือที่กรมที่ดินมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ถือปฏิบัติด้วย
  นอกจากกฎหมายใหม่และแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีกฎหมายเดิมที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย เช่น พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2545 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 เป็นต้น
  การพัฒนาที่ดินประเภทหมู่บ้านจัดสรร และการบริหารหมู่บ้านจัดสรรเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ หลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ผู้ประกอบการจัดสรรที่ดิน ผู้ซื้อที่ดินและบ้าน คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ธนาคารและสถาบันการเงิน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร กรมที่ดิน กรมบังคับคดี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงเห็นสมควรเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นระบบหมวดหมู่จากกฎหมายทั้งหลายที่กระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ทั้งหมด ให้ทันสมัย และเป็นเอกภาพ ง่ายต่อการอ่านและใช้อ้างอิงเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงาน
  หวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะมีความทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหากฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่สามารถอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันการณ์ต่อกฎหมายที่ประกาศใช้ล่าสุด
 
สารบัญ
 
คำนิยม
คำนำ
หมวดที่ 1 การจัดสรรที่ดิน
บทที่ 1 เหตุผลการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
บทที่ 2 การจัดสรรที่ดิน
บทที่ 3 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
บทที่ 4 ความหมายของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
บทที่ 5 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดสรรที่ดินในการจัดให้มีและการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
บทที่ 6 การโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินและการซื้อที่ดินจัดสรร
บทที่ 7 การพ้นจากหน้าที่การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน
หมวดที่ 2 การจัดตั้งและบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
บทที่ 8 การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
บทที่ 9 อำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร
บทที่ 10 การบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
บทที่ 11 การควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หมวดที่ 3 การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
บทที่ 12 การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร
บทที่ 13 การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินจัดสรรที่จะขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
บทสรุป ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ปี พ.ศ.2559
ภาคผนวก 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดิน
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างหนังสือและแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก