กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อภิรัฐ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อภิรัฐ
รหัสสินค้า 007260
หมวดหมู่ กฎหมายวิ.แพ่ง
ราคาปกติ 230.00 บาท
ลดเหลือ 207.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 19 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696657
 
คำนำ
 
           กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายวิธีบัญญัติที่กำหนดวิธีการในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งตั้งแต่การเสนอคดีศาลตลอดไปจนถึงการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ในสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นนักเรียนกฎหมายชั้นปริญญาตรีที่มหาลัยรามคำแหงนั้นไม่รู้สึกว่าวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นวิชายากแต่อย่างใด เนื่องจากท่านอาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบไม่ลึกในทางปฏิบัติมากนัก และท่านกรุณาจำกัดขอบเขตที่ออกข้อสอบให้แคบเข้า ทำให้ผู้เขียนสามารถสอบผ่านได้ในการลงทะเบียนสอบในครั้งเดียว แต่ผู้เขียนต้องประสบปัญหาชะตากรรมสำหรับวิชานี้อย่างหนักหน่วงเมื่อครั้งมาเรียนชั้นเนติบัญฑิต เนื่องจากการสอบไล่ในภาคสองกลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีข้อสอบในส่วนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมากถึง 7 ข้อ และเมื่อพิจารณาจากข้อสอบเก่าเห็นได้ว่าข้อสอบสามารถนำมาออกเป็นคำถามได้เกือบทุกมาตรา โดยเฉพาะในภาค 4 เป็นข้อสอบถึง 2 ข้อ โดยแบ่งเป็นลักษณะ 1 จำนวน 1 ข้อ ลักษณะ 2 จำนวน 1 ข้อ ผู้เขียนซึ่งแม้จะทำงานเป็นนิติกรอยู่ที่ศาลแพ่งในขณะนั้น แต่ก็ไม่เคยได้สัมผัสกับเนื้องานที่เกี่ยวกับขั้นตอนของการบังคับคดีโดยตรง อีกทั้งเนื้อหาวิชานี้ก็ยากต่อการทำความเข้าใจเนื่องจากมีทั้งขั้นตอนที่ต้องกระทำในศาลและขั้นตอนของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ผู้เขียนยังมองไม่เห็นภาพอย่างเป็นระบบในขณะนั้น ทำให้วิชานี้เป็นจุดบอดหรือจุดอ่อนในการสอบอย่างยิ่งหากเปรียบเทียบกับวิชาอื่น ๆ แต่การจะทิ้งไปไม่ใส่ใจหรือไม่ทำข้อสอบในวิชาใดวิชาหนึ่งเสียในการสอบระดับเนติบัญฑิตหรือในการสอบระดับที่สูงกว่านั้นอย่างการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการผู้ช่วย เท่ากับเป็นการปิดประตูแพ้ในการสอบสนามนั้นตั้งแต่ในมุ้งเสียแล้ว ดังนั้น ผู้เขียนจึงพยายามอย่างหนักที่จะศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ให้เกิดความถนัดทัดเทียมกันกับวิชาอื่น ๆ ซึ่งต่อมาวิชานี้กลายเป็นวิชาช่วยที่ทำให้ผู้เขียนสามารถสอบผ่านในสนามสอบผู้ช่วยพิพากษา (สนามใหญ่) และสนามสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่)
           การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 นี้จะต้องศึกษาจนสามารถไล่สายขั้นตอนในทางปฏิบัติได้ โดยการไล่สายตัวบทได้อย่างเป็นขั้นตอน และเป็นที่น่ายินดีมากที่การแก้ไขกฎหมายในปี 2560 มีการจัดกลุ่มมาตราอย่างเป็นระบบมาก ดังนั้น ในการเขียนหนังสือเล่มนี้จึงวางโครงสร้างตามที่ตัวบทกฎหมายได้วางระบบเอาไว้ อย่างไรก็ตาม การศึกษากฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติ จึงมาความจำเป็นจะต้องศึกษาเนื้อหาของกฎหมายไปพร้อมกันกับประเด็นทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างการใช้กฎหมาย ผู้เขียนเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้โดยอาศัยทั้งเนื้อหาในตัวบทกฎหมายผสานไปกับแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาศาลฎีกา ไปทีละประเด็น ๆ และพยายามเขียนเชื่อมโยงประเด็นให้เกิดการเชื่อมโยงความคิดให้เป็นเส้นใยเพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจและจดจำ อย่างเช่นที่ผู้เขียนเคยใช้ในการเตรียมสอบของตนเอง และใช้เขียนอธิบายอย่างเดียวกับหนังสือคู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและคู่มือสอบพยานหลักฐานที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว           
           ผู้เขียนขอทำความเข้าใจกับผู้อ่านเอาไว้ล่วงหน้าตรงนี้เสียก่อนว่า การอ่านเลขมาตราหนังสือนี้ผู้อ่านอาจเกิดความสับสนเนื่องจากมีเลขมาตราทั้งในส่วนที่เป็นกฎหมายเก่าและเลขมาตราในกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่อยู่ในหนังสือ ผู้เขียนขอชี้แจงเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจไว้ดังนี้ว่าในส่วนที่เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคัดเอามาเป็นตัวอย่างการใช้การตีความเป็นคำพิพากษาตัดสินตามกฎหมายเก่าซึ่งยังเป็นบรรทัดฐานได้ ดังนั้นเลขมาตราในส่วนที่เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาจะเป็นเลขมาตราในกฎหมายเก่า แต่ผู้อ่านไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้จดจำสับสนไปใช้ตอบข้อสอบ เนื่องจากในส่วนที่เป็นคำอธิบายเนื้อหากฎหมายที่แก้ไขใหม่นั้นผู้เขียนได้เขียนอธิบายโดยใช้เลขมาตราและเนื้อหาในกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ในการอธิบายเพื่อเกิดความเข้าใจ โดนเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือเล่มนี้มีการเปรียบเทียบข้อกฎหมายและเลขมาตราในกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละมาตรา โดยหากเป็นการกล่าวถึงเลขมาตราในกฎหมายเก่าผู้เขียนมักจะใช้คำว่า “เดิม” ในการอธิบายไว้เสมอ และหากกล่าวถึงกฎหมายใหม่ผู้เขียนมักจะใช้คำว่า “ที่แก้ไขใหม่” ในการอธิบายในส่วนต้น ๆ ของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ จึงขอทำความเข้าใจไว้ตรงนี้ครับ
           สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้ในวิชาวิธีพิจารณาความแพ่งแก่ผู้เขียนผ่านตำราที่ท่านได้เรียบเรียงเอาไว้ ซึ่งผู้เขียนได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ด้วยคัดเอาประเด็นสำคัญที่คิดว่าจำเป็นในการใช้สอบ และขออ้างอิงหนังสือของท่านไว้ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม นอกจากนี้ยังขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่เป็นธุระจัดพิมพ์หนังสือของผู้เขียนให้เผยแพร่อย่างกว้างขวางแก่พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ นักกฎหมายอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในส่วนของความผิดพลาดที่มีขึ้นอย่างแน่นอนนั้น ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียว และจะขอบคุณผู้อ่านทุกท่านเป็นอ่างมากถ้าได้แจ้งข้อบกพร่องหรือผิดพลาดมาให้ผู้เขียนได้ทราบเพื่อปรับปรุงในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป 
 
สารบาญ
 
บทนำ
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
บทที่ 1 มาตรการคุ้มครอง
1. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
2. หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้อง
3. ผลของคำสั่ง
บทที่ 2  วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
1. วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
2. หลักเกณฑ์ในการขอคุ้มครอง
3. วิธีคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาสิ้นผล
3.1 ในกรณีที่ศาลตัดสินให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี
3.2 ในกรณีที่ศาลตัดสินให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี
4. คำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในเหตุฉุกเฉิน
บทที่ 3 คำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา
1 .ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
2. ต้องมีคดีอยู่ระหว่างพิจารณา
3. วิธีการที่ขอต้องเกี่ยวกับประเด็นที่พิพาท
4. ผลของการสั่งคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา
ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ 1 บททั่วไป
1. ศาลทีมีอำนาจในการบังคับคดี
1.1 การบังคับคดีในเขตอำนาจตามปกติ
1.2  การบังคับคดีนอกเขตอำนาจศาล
2. คำบังคับ
2.1 การออกคำบังคับและการทราบคำบังคับ
2.2 ระยะเวลาปฏิบัติตามคำบังคับ
3. การขอบังคับคดี
3.1 ผู้มีสิทธิขอคับคดี
3.2 เงื่อนไขการขอให้มีการบังคับคดี
3.3 ระยะเวลาในการร้องขอให้มีการบังคับคดี
บทที่ 2 งดการบังคับคดี ถอนการบังคับคดี  เพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดี 
1. งดการบังคับคดี 
1.1 งดการบังคับคดีตามมาตรา 289
1.2 งดการบังคับคดีตามมาตรา 290
2. การถอนการบังคับคดี
3. เพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดี
3.1 ผู้มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข
3.2 การยื่นคำร้องต่อศาล
3.2.1 ต้องยื่นเป็นคำร้องในคดีเดิม
3.2.2 เนื้อหาในคำร้อง
3.3 ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง
บทที่ 3 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
1. ทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจ
1.1 ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
1.2 ทรัพย์สินของคู่สมรสของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
1.3 ทรัพย์สินของบุคคลอื่น
2. เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์เรียกร้องได้มากน้อยเพียงใด
3.  ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี
3.1  ทรัพย์สินตามมาตรา 301
3.2 ทรัพย์สินตามมาตรา 302
4. วิธีการยึดและอายัด
4.1 การยึดทรัพย์สินและผลของการยึดทรัพย์สิน
4.2 การอายัดสิทธิเรียกร้องและผลของการอายัด
บทที่ 4 สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี
1. บททั่วไป
2. ร้องขอกันส่วน
3. ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์
3.1 มูลเหตุในการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ตามมาตรา 323 
3.2 ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์
3.3 กระบวนการในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สิน
4. บุคคลภายนอกผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้หรือเงินก่อนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
4.1 อนุมาตรา 1 ผู้รับจำนองหรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์อันได้จดทะเบียนไว้
4.2 อนุมาตรา 2 เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกันเงินส่วนของเจ้าหนี้ของรวมอื่นหลังมีการขายทอดตลาด
4.3 อนุมาตรา 3 บุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง
4.4 อนุมาตรา 4 ในกรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน 3 อนุมาตราก่อน
5. ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สิน
5.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
5.2 เจ้าพนักงานตามกฎหมายภาษีอากรหรือกฎหมายอื่นร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
5.3 ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
5.4 การเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไป
บทที่ 5 การขายหรือจำหน่าย การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย และเงินค้างจ่าย
1. การขายหรือจำหน่ายและการตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
1.1 การขายหรือจำหน่าย
1.2 ตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
2. การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
3. เงินค้างจ่าย
บทที่ 6 การบังคับคดีในกรณีอื่นที่ไม่ใช่หนี้เงิน
1. การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
2. การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่
2.1 การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจาก อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
2.2 การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจาก อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง 
3. การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
3.1 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการ
3.2 การบังคับคดีในกรณีที่ให้งดเว้นกระทำการ
4. การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
5. การบังคับคดีในกรณีที่ขอศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
6. การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล
บรรณานุกรม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก