พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับกายวิภาค ธิติพล ศรีประทักษ์ (วางจำหน่าย 17 มี.ค.61)

พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับกายวิภาค ธิติพล ศรีประทักษ์ (วางจำหน่าย 17 มี.ค.61)
รหัสสินค้า 007239
หมวดหมู่ กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
ราคาปกติ 180.00 บาท
ลดเหลือ 162.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับกายวิภาค ธิติพล ศรีประทักษ์
ผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า : หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม. (A5)
รูปแบบ : ปกแข็ง
9786164557697
 
คำนำ
 
  กฎหมายล้มละลายฟื้นฟูกิจการขอลูกหนี้เป็นกฎหมายที่ต้องนำไปใช้ในการเรียน การสอบ และการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขั้นตอนการดำเนินคดีที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างกับการดำเนินคดีแพ่งเพื่อบังคับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามปกติจึงอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาทำความเข้าใจและท่องจำ
  ผู้เขียนเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นด้วยการนำบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) และ
2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
3. ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2548 โดยมิได้ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใด ๆ มาแบ่งสัดส่วนแยกองค์ประกอบของแต่ละมาตราออกเป็นหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจดจำ และผู้เขียนยังได้เพิ่มเติมรายละเอียดของวันที่มีผลใช้บังคับของมาตราที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมอีกด้วย 
  ทั้งนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่นักกฎหมาย เพื่อนำไปใช้ศึกษาเล่าเรียนหรือเป็นประโยชน์ในการทำงานสืบต่อไป หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
  ธิติพล ศรีประทักษ์
  ผู้พิพากษา
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 “ฉบับกายวิภาค”
มาตรา 1-6
หมวด 1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย
ส่วนที่ 1 การขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ (มาตรา 7-29)
ส่วนที่ 2 คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ (มาตรา 30)
ส่วนที่ 3 การประชุมเจ้าหนี้ (มาตรา 31-36)
ส่วนที่ 4 กรรมการเจ้าหนี้ (มาตรา 37-41)
ส่วนที่ 5 การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย (มาตรา 42-44) 
ส่วนที่ 6 การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย (มาตรา 45-60)
ส่วนที่ 7 คำพิพากษาล้มละลาย (มาตรา 61,62)
ส่วนที่ 8 การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย ( มาตรา 63)
ส่วนที่ 9 การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้และการจำกัดสิทธิ (มาตรา 64-67/1) 
ส่วนที่ 10 การปลดจากล้มละลาย (มาตรา 68-81/4)
 
หมวด 2 กระบวนพิจารณากรณีลูกหนี้ตาย (มาตรา 83-87)
 
หมวด 3 กระบวนการพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 88-90) 
 
หมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
ส่วนที่ 1 บทนิยาม (มาตรา 90/1)
ส่วนที่ 2 การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/2-90/15)
ส่วนที่ 3 การตั้งผู้ทำแผน (มาตรา 90/16-90/25) 
ส่วนที่ 4 การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ (มาตรา90/26-90/33)
ส่วนที่ 5 คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ (มาตรา 90/34-90/39)
ส่วนที่ 6 การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว (มาตรา 90/40-90/41 ทวิ)
ส่วนที่ 7 การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/42-90/55)
ส่วนที่ 8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/56-90/59)
ส่วนที่ 9 การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/60-90/71)
ส่วนที่ 10 การยกฟ้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกคำสั่งฟื้นฟูกิจการ และการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/72-90/76)
ส่วนที่ 11 การขอรับชำระหนี้ เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด (มาตรา 90/77-90/78)
ส่วนที่ 12 การอุทธรณ์ (มาตรา 90/79)
ส่วนที่ 13 บทกำหนดโทษว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (มาตรา 90/80-90/90)
 
หมวด 3/2 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
ส่วนที่ 1 บทนิยาม (มาตรา 90/91)
ส่วนที่ 2 การขอให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน (มาตรา 90/92-90/98)
ส่วนที่ 3 การพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน (มาตรา 90/99-90/105)
ส่วนที่ 4 การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน (มาตรา 90/106-90/115)
ส่วนที่ 5 การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนและการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/116-90/121)
ส่วนที่ 6 บทกำหนดลงโทษ ( มาตรา 90/122-90/128)
 
หมวด 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
ส่วนที่ 1 การขอรับชำรำหนี้ (มาตรา 91-108)
ส่วนที่ 2 ทรัพย์สินซึ่งเอามาชำระหนี้ (มาตรา 109)
ส่วนที่ 3 ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว (มาตรา 110-106)
ส่วนที่ 4 การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน (มาตรา117-123)
ส่วนที่ 5 การแบ่งทรัพย์สิน (มาตรา 124-132)
ส่วนที่ 6 การปิดคดี (มาตรา 133-134)
ส่วนที่ 7 การยกเลิกการล้มละลาย (มาตรา 135-138)
 
หมวด 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งและถอดถอน (มาตรา 139-,139/1)
ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่ (มาตรา 140-148/1)
 
หมวด 6 อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
ส่วนที่ 1 อำนาจศาล (มาตรา 149-152)
ส่วนที่ 2 กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย (มาตรา 153-159)
 
หมวด 7 การสอบสวนและบทกำหนดโทษ
ส่วนที่ 1 การสอบสวน (มาตรา 160)
ส่วนที่ 2 บทกำหนดโทษ (มาตรา 161-175)
 
หมวด 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ
ส่วนที่ 1 เงินค้างจ่าย (มาตรา 176)
ส่วนที่ 2 การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ (มาตรา 177-178)
ส่วนที่ 3 ค่าธรรมเนียม(มาตรา 179-181)
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 “ฉบับกายวิภาค”
 
หมวด 1 ศาลล้มละลาย
หมวด 2 ผู้พิพากษาในศาลล้มละลาย
หมวด 3 วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย
ส่วนที่ 1 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ส่วนที่ 2 อุทธรณ์และฎีกา
บทเฉพาะกาล
ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549  “ฉบับกายวิภาค”
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก