ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์

ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
รหัสสินค้า 007227
หมวดหมู่ หนังสือกฎหมายอื่นๆ
ราคา 300.00 บาท
น้ำหนัก 1,450 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 15 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
ผู้แต่ง : ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : มกราคม 2561
จำนวนหน้า : 258 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786168139394
 
คำนำ
 
       ในพรมแดนการศึกษาเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นอาจมีแง่มุมของการศึกษาอยู่หลายลักษณะด้วยกันแต่การศึกษาในลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญและลักษณะที่เป็นพื้นฐานที่สุด ได้แก่การศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะทฤษฎีในทางกฎหมายการศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานในทางทฤษฎีนั้นมีความมุ่งหมายในการก่อร่างสร้างใหม่หรือการจัดระบบระเบียบบรรดาความรู้ทั้งหลายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ก่อนแล้วให้เกิดลักษณะที่เป็นระบบที่มีความสอดประสานเชื่อมโยงถึงกันและกันเพื่อให้การแก้ปัญหาในพรมแดนเฉพาะนั้นมีลักษณะที่เป็นวิชาการและมีลักษณะที่เป็นการแก้ปัญหาที่ยืนอยู่บนหลักการของเหตุผล
ภารกิจหน้าที่ของ "ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน" จึงได้แก่การสร้าง "ระบบแห่งเหตุผล" อันเป็นหลักการที่ยืนอยู่เบื้องหลังบรรดาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานนั่นเอง
        การศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานในทางทฤษฎีนั้นเป็นพรมแดนที่ได้รับการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าในต่างประเทศโดยเพราะในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่วงการวิชาการและศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ได้ร่วมกันพัฒนาคำสอนและคำตัดสินคดีที่มีลักษณะเป็นการสร้างหลักทางความคิด รวมถึงหลักการใช้การตีความสิทธิขั้นพื้นฐานที่ยืนอยู่บนหลักการของเหตุผล ภารกิจหน้าที่ของวงการวิชาการและศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดกระแสและการอภิปรายในวงกว้างไม่เฉพาะแต่เพียงในประเทศเยอรมนีเท่านั้นแต่ยังได้รับความสนใจจากวงการวิชาการในระดับนานาชาติอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้สำรวจวรรณกรรมภาษาไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วพบว่ายังมีการศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานในพรมแดนทางทฤษฎีในขอบเขตที่จำกัดมากดังนั้นตำราทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐานเล่มนี้น่าจะได้ทำหน้าที่ในการเปิดพรมแดนในการศึกษาหรือเปิดมุมมองใหม่ ๆ โดยเฉพราะอย่างยิ่งพรมแดนเรื่องการใช้และการตีความสิทธิขั้นพื้นฐานเป้าหมายประการสำคัญของวิธีการศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานในลักษณะดังกล่าวคือความพยายามทำความเข้าใจในเหตุผลหรือระบบแห่งเหตุผลที่คอยกำกับการใช้และการตีความสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งย่อมยังผลให้การแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานหรือการชี้ขาดข้อพิพากษาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นมีความเป็นเหตุเป็นผลมีที่มาที่ไปและยืนอยู่บนฐานทางความคิดในทางวิชาการด้วยประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาข้างต้นย่อมส่งผลต่อการพัฒนาพรมแดนการศึกษาในเรื่องการใช้และการตีความกฎหมายมหาชนในระบบกฎหมายไทยต่อไปด้วย
        ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษากฎหมายทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและคาดหวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการกฎหมายไทยที่จะใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงรวมถึงที่จะนำไปสู่การอภิปรายในทางวิชาการต่อไปรวมทั้งคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อศาลในการพัฒนาเรื่องการให้เหตุผลในคำพิพากษาเมื่อมีกรณีที่ต้องชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่คอยผลักดันและส่งเสริมให้ผู้เขียนได้ก้าวเดินไปตามเส้นทางที่เลือกอย่างมั่นใจขอขอบ พระคุณชรินรัตน์ กิตติยานุพงศ์ ภรรยาผู้เสียสละและเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างผู้เขียนตลอดมาขอขอบคุณเด็กชายตะวัน กิตติยานุพงศ์บุตรชายผู้เป็นแรงบรรดาลใจในการเขียนตำราเล่มนี้ และท้ายที่สุดผู้เขียนขอให้ตำราเล่มนี้เป็นเครื่องแทนคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้มอบชีวิตให้กับผู้เขียนทั้งในฐานะนักศึกษาและในฐานะอาจารย์ด้วยความสำนึกยิ่ง
   ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
   มกราคม 2561
 
สารบาญ
 
บทที่ 1 วัตถุแห่งการศึกษาของทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะทฤษฎีทางรัฐธรรมนูญ
1.1 แนวทางการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะทฤษฎีในทางรัฐธรรมนูญ
1.2 ข้อความคิดเกี่ยวกับคำว่า "ทฤษฎี" (Theorie; Theory)
1.3 ข้อความคิดว่าด้วย "ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน" (Grundrechtstheorie) และ "ทฤษฎีการใช้การตีความบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน" (Grundrechtsdogmatik)
1.3.1 ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน
1.3.2 ทฤษฎีการใช้การตีความบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน (Grundrechtsdogmatik)
บทที่ 2 ข้อความคิดว่าด้วยบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
2.1 สิทธิขั้นพื้นฐานกับการแบ่งประเภทของกฎหมายและทฤษฎีลำดับชั้นของกฎหมาย
2.1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายมหาชน
2.1.2 สถานะของสิทธิขั้นพื้นฐานในทางทฤษฎีลำดับชั้นของกฎหมาย
2.2 ข้อความคิดว่าด้วยบรรทัดฐานทางกฎหมาย (Rechtsnorm)
และบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน (Grundrechtsnorm)
2.2.1 ความแตกต่างหลากหลายของมโนทัศน์ว่าด้วยบรรทัดฐานทางกฎหมาย
2.2.2 ข้อความคิดว่าด้วยบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน (Grundrechtsnorm)
2.3 ภารกิจหน้าที่ของสิทธิขั้นพื้นฐาน (Funktion der Grundrechtsdogmatik)
2.3.1 ภารกิจหน้าที่ดั้งเดิมของสิทธิขั้นพื้นฐาน
2.3.1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะสิทธิเรียกร้องที่ใช้ยันอำนาจรัฐ (Status negativus)
2.3.1.2 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะสิทธิเรียกร้องที่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐ (Status positivus)
2.3.1.3 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะสิทธิในการมีส่วนร่วมในการแสดงเจตจำนงทางการเมือง (Status activus)
2.3.1.4 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะหลักการคุ้มครองสถาบันทางกฎหมาย (Einrichtungsgarantien; Institutsgarantien; Institutionelle Garantien)
2.3.2 ภารกิจหน้าที่ของสิทธิขั้นพื้นฐานในมุมมองทางภาวะวิสัย
2.3.2.1 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะกฎหมายที่ใช้ในการจัดอำนาจของรัฐ
2.3.2.2 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะ "มาตร" ที่ใช้กำกับการใช้และการตีความกฎหมาย
2.3.2.3 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะหลักการที่ใช้ในการพัฒนาจากรัฐเสรีนิยมไปสู่การเป็นสังคมรัฐ (Sozialstaat)
2.3.3 หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.3.3.1 หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
2.3.3.2 หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทที่ 3 โครงสร้างของบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
3.1 ความสำคัญของการศึกษาเรื่องโครงสร้างของบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
3.2 ความแตกต่างระหว่าง "กฎเกณฑ์" (Regeln; rules) "หลักการ" (Prinzipien; principles)
3.2.1 คำอธิบายของ J0sef Esser
3.2.2 คำอธิบายของ Ronald Dworkin
3.2.3 คำอธิบายของ Robert Alexy
3.2.3.1 การพิจารณา "หลักการ" ในฐานะข้อเรียกร้องให้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Optimierungsgebote; optimisation requirement; requirement to be optimized)
3.2.3.2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการปะทะกันของสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ (Regelkonflkte) และการปะทะกันของสิ่งที่เป็นหลักการ (Prinzipienkollision)
ก. การปะทะกันของสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ (Regelkonflkte)
ข. การปะทะกันของสิ่งที่เป็นหลักการ (Prinzipienkollision)
3.2.3.3 ข้อสรุปเบื้องต้น
3.4 ทฤษฎีที่ใช้กำหนดลักษณธความเป็น "กฎเกณฑ์" หรือความเป็น "หลักการ"ของสิทธิขั้นพื้นฐาน
3.4.1 ทฤษฎีที่ถือว่าสิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะ "หลักการบริสุทธิ์"
3.4.2 ทฤษฎีที่ถือว่าสิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะ "กฎเกณฑ์บริสุทธิ์"
3.4.2.1 สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญโดยปราศจากเงื่อนไขในการตรากฎหมายจำกัดสิทธิ (Vorbehaltlos gewahrleitets Grundrechte)
3.4.2.2 สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญกำหนดเงื่อนไขธรรมดาในการตรากฎหมายจำกัดสิทธิ (Grundrechte miteinfachem Vorbehalt)
3.4.2.3 สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญกำหนดเงื่อนไขพิเศษในการตรากฎหมายจำกัดสิทธิ (Grundrechte qualifiziertem Vorbehalt)
3.4.3 ทฤษฎีที่ถือว่าสิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะเป็นทั้งกฎเกณฑ์และหลักการในเวลาเดียวกัน
3.5 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะ "คุณค่าทางรัฐธรรมนูญ"
3.5.1 ความหมายของ "คุณค่า (Werte; Values)
3.5.2 "คุณค่า" กับ "การใช้และการตีความกฎหมาย"
3.5.3 ความหมายของคุณค่าในทางรัฐธรรมนูญและการพิจารณารัฐธรรมนูญในฐานะระบบแห่งคุณค่า
3.6 ทฤษฎีเรื่อง "การปะทะกันของสิทธิขั้นพื้นฐาน"ในฐานะแกนกลางของการศึกษาทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน
3.6.1 การแข่งขันกันของสิทธิขั้นพื้นฐาน (Grundrechtskonkurrenz)
3.6.2 การปะทะกันของสิทธิขั้นพื้นฐาน (Grundrechtskollision)
3.6.2.1 ความหมายของการปะทะกันของสิทธิขั้นพื้นฐาน
3.6.2.2 การปะทะกันของสิทธิขั้นพื้นฐานในนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน
3.6.2.3 การปะทะกันของสิทธิขั้นพื้นฐานในนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมหาชน
3.6.3 หลักการชั่งน้ำหนักสิทธิขั้นพื้นฐาน (Abwagung der Grundrechte) และหลักการตีความกฎหมายให้รัฐธรรมนูญทุกมาตรามีผลใช้บังคับ (Grundsatzder praktischen Konkordanz)
บทที่ 4 ทฤษฎีผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐาน
4.1 ผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐานในแนวดิ่ง : ผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐานต่อรัฐและองค์กรของรัฐ
4.1.1 ผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
4.1.2 ผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐานต่อฝ่ายนิติบัญญัติ
4.1.3 ผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐานต่อฝ่ายบริหาร
4.1.4 ผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐานต่อฝ่ายตุลาการ
4.2 ผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐานในแนวระนาบ :
ผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐานในพรมแดนเอกชนกฎหมายเอกชน
4.2.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิทธิขั้นพื้นฐานในพรมแดนกฎหมายเอกชน
4.2.2 การตีความขยายผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐาน : สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะระบบแห่งคุณค่า
4.2.3 ทฤษฎีผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐานในพรมแดนเอกชน (Drittwirkung)
4.2.3.1 ทฤษฎีเรื่องผลบังคับโดยตรงของสิทธิขั้นพื้นฐานในพรมแดนเอกชนกฎหมายเอกชน (Unmittelbare Drittwikung)
4.2.3.2 ทฤษฎีเรื่องผลบังคับโดยอ้อมของสิทธิขั้นพื้นฐานในพรมแดนเอกชนกฎหมายเอกชน (Mittelbare Drittwirkung)
4.3 ทฤษฎีหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน (Staatliche Schutzpflicht)
4.3.1 ข้อความคิดว่าด้วยหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยรัฐ
4.3.2 การปะทะกันของสิทธิขั้นพื้นฐานในพรมแดนกฎหมายเอกชนและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการตรากฎหมาย
4.3.3 การตรากฎหมายเอกชนกับการชั่งน้ำหนักสิทธิขั้นพื้นฐาน
4.3.4 สรุปข้อความเรื่องหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยรัฐ
บทที่ 5 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะสิทธิในทางอัตวิสัยหรือสิทธิเรียกร้องส่วนบุคคล (Subjektives Recht) และสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะสิทธิในทางภาวะวิสัย (Objekivecs Recht )
5.1 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะสิทธิในทางอัตวิสัยหรือสิทธิเรียกร้องส่วนบุคคล (Subjektives Recht)
5.1.1 เนื้อหาของสิทธิขั้นพื้นฐานเมื่อพิจารณาในทางอัตวิสัยหรือเรียกร้องส่วนบุคคล
5.1.2.1 สิทธิในเชิงป้องกัน (Abwehrrecht)
5.1.2.2 สิทธิเรียกร้องที่ก่อให้เกิดหน้าที่กับรัฐ (Leistungsrecht)
5.1.2.3 สิทธิเรียกร้องให้รัฐปฏิบัติอย่างเสมอภาค (Grundrechteais Gleichbehandlungsrechte)
5.2 สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะสิทธิในทางภาวะวิสัย (Objektives Recht)
5.2.1 ความหมายของสิทธิขั้นพื้นฐานในมุมมองทางภาวะวิสัย
5.2.2 พัฒนาการของข้อความคิดและเนื้อหาของสิทธิขั้นพื้นฐานในมุมมองทางภาวะวิสัย
5.2.3 คำพิพากษาอุดมศึกษา (Hochschulurteil) - ตัวอย่างการตีความสิทธิขั้นพื้นฐานในมุมมองทางภาวะวิสัย
5.2.4 ข้อวิพากษ์วิจารณ์ารตีความสิทธิขั้นพื้นฐานในมุมมองทางภาวะวิสัย
บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
6.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
6.2 ความหมายของการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
6.3 ประเภทของการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (Verfassungsunmitteldare Schranken)
6.3.1.1 การจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ปรากฎในถ้อยคำของบทบัญญัตที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นเอง
6.3.1.2 การจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยสิทธิขั้นพื้นฐานหรือคุณค่าที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ
ก. ความหมายและความสำคัญของการกำจัดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยสิทธิขั้นพื้นฐานหรือคุณค่าที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ
ข. การชั่งน้ำหนักสิทธิขั้นพื้นฐานและหลักความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญ
ค. ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยปราศจากเงื่อนไขในการตรากฎหมายจำกัดสิทธิ
ง. สรุปกระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยสิทธิขั้นพื้นฐานหรือคุณค่าที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราอื่นๆ และกรณีศึกษา
6.3.2 การจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยอ้อมจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
6.3.2.1 ความหมายของการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยอ้อมจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ-การจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยกฎหมาย
6.3.2.2 ประเภทของการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยกฎหมาย
ก. สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้การรับรองโดยมีเโดยมีเงื่อนไขพิเศษในการตรากฎหมายจำกัดสิทธิ
6.3.2.3 ขอบเขตของการใช้เงื่อนไขในการตรากฎหมายจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน (Schranken-Schranke)
ก. หลักการประกันสาระสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐาน
ข. หลักความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบ
6.3.2.4 ข้อพิจารณาเรื่องเงื่อนไขการตรากฎหมายจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานกับทฤษฎีหลักการ (Prinzipientheorie)
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก