ข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ศ.ไพโรจน์ วายุภาพ

ข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ศ.ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า 006494
หมวดหมู่ หนังสือกฎหมายอื่นๆ
ราคาปกติ 400.00 บาท
ลดเหลือ 360.00 บาท
น้ำหนัก 1,700 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 30 พ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ศ.ไพโรจน์ วายุภาพ
ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วายุภาพ
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 664 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164458581
 
สารบัญ
 
ข้อความเบื้องต้น
1.ความสำคัญของข้อเท็จจริง ปัญหาข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
2.เค้าโครงและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับคดี
3.เปรียบเทียบพยานหลักฐานในคดีแพ่งกับคดีอาญา
4.ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
5.จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
ภาค 1 ข้อเท็จจริง
บทที่ 1 ข้อเท็จจริงในคำคู่ความ
หมวด 1 ข้อเท็จจริงในคำคู่ความคดีแพ่ง
ส่วนที่ 1 ข้อเท็จจริงในคำฟ้อง
ส่วนที่ 2 ข้อเท็จจริงในคำให้การ
หมวดที่ 2 ข้อเท็จจริงในคำคู่ความคดีอาญา
ส่วนที่ 1 ข้อเท็จจริงในคำฟ้อง
ส่วนที่ 2 ข้อเท็จจริงในคำให้การ
บทที่ 2 ข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานที่นำมาสืบ
1.ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นแห่งคดี
2.ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นแห่งคดี
3.ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาล
4.ข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขในการรับฟังพยานหลักฐานบางอย่าง
5.ข้อเท็จจริงที่ทำให้พยานหลักฐานมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ
6.ข้อเท็จจริงที่ทำลายน้ำหนักพยานหลักฐาน
บทที่ 3 ข้อเท็จจริงในคำพิพากษา
หมวด 1 ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีแพ่ง
1.ข้อเท็จจริงที่อยู่ในคำฟ้องหรือคำให้การโดยย่อ
2.ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในเบื้องต้น
3.ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในเบื้องต้น
4.ข้อเท็จจริงที่อยู่ในคำวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
หมวด 2 ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีอาญา
1.ข้อเท็จจริงที่อยู่ในคำฟ้องหรือคำให้การโดยย่อ
2.ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในเบื้องต้น
3.ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของคู่ความ
4.ข้อเท็จจริงที่อยู่ในคำวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
ภาค 2 การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
1.ปัญหาข้อเท็จจริงเกิดขึ้นได้อย่างไร
2.กฎหมายให้นำวิธีการในเรื่องพยานหลักฐานมาใช้วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
3.การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงเป็นอำนาจหน้าที่ของศาล
4.การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงเป็นดุลพินิจของศาลโดยอิสระ
5.ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์
6.ข้อสันนิษฐาน
7.ภาระการพิสูจน์และหน้าที่นำสืบก่อน
8.มาตราฐานการพิสูจน์
9.ศาลได้ความจริงมาอย่างไร
10.ศาลวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อคดีเสร็จการพิจารณา
ลักษณะ 1 พยานหลักฐานที่ใช้วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ 1 ความหมาย พยานหลักฐาน
บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวน
บทที่ 3พยานหลักฐานที่นำสืบโดยชอบด้วยกฎหมาย
หมวด 1 การรับฟังพยานหลักฐาน
หมวด 2 การยื่นพยานหลักฐาน
ลักษณะ 2 ลักษณะของพยานแต่ละประเภท
บทที่ 1 พยานบุคคล
หมวด 1 สาระสำคัญทางจิตใจในการเป็นพยานบุคคล
ส่วนที่ 1 การรู้สึก
1.การได้เห็น
2.การได้ยิน
3.การได้กลิ่น
4.การได้รส
5.การได้สัมผัส
ส่วนที่ 2 การับรู้
1.กระบวนการรับรู้
2.การรับรุ้ตามอวัยวะรับความรู้สึกแต่ละอย่าง
1.การรับรู้จากการได้เห็น
2.การรับรู้จากการได้ยิน
3.การรับรู้จากการได้กลิ่น
4.การรับรู้จากการได้รส
5.การรับรู้จากการได้สัมผัส
ส่วนที่ 3 ความทรงจำ
1.ความประทับใจ
2.การเก็บรักษาไว้
3.ความระลึกได้
4.ความถูกต้อง
ส่วนที่ 4 การถ่ายทอด
1.ข้อเท็จจริงที่จะนำมาถามพยาน
1)ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นแห่งคดี
2)ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุผลในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าเชื่อถือได้หรือไม่
2.ลำดับการถามพยาน
1)การถามซัก
2)การถามค้าน
3)คำถามติง
3.รูปแบบของคำถาม
1)คำถามแบบเปิด
2)คำถามแบบปิด
3)คำถามแบบบรรยาย
4)คำถามนำ
4.อากัปกิริยาของพยานในขณะเบิกพยาน
5.การจดบันทึกคำเบิกความ
6.การเบิกความในกรณีพิเศษ
1)การเสนอบันทึกยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นของพยานบุคคล
2)การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
3)การบันทึกคำเบิกความของพยานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสื
7.ลักษณะที่ดีของผุ้ทำหน้าที่ถามพยาน
8.การถามพยานที่มีประสิทธิภาพ
9.ลักษระของพยานบุคคลที่ดี
หมวด 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพยานบุคคลกับข้อเท็จจริง
บทที่ 2 พยานเอกสาร
1.การทำเอกสาร
2.ข้อความในเอกสาร
3.การนำสืบพยานเอกสาร
4.เอกสารมหาชน
5.เอกสารราชการ
6.การเก็บรักษาเอกสาร
บทที่ 3 พยานวัตถุ
1.การเก็บรักษาพยานวัตถุ
2.การตรวจพิสูจน์พยานวัตถุทางวิทยาศาสตร์
3.การนำสืบพยานวัตถุ
บทที่ 4 พยานผู้เชี่ยวชาญ
ลักษณะ 3 คุณภาพของพยานหลักฐาน
บทที่ 1 คุณภาพที่เกี่ยวกับสภาพของพยานหลักฐาน
หมวด 1 พยานบุคคล
ส่วนที่ 1 สภาพภายนอก
1.อาชีพ
2.ตำแหน่งหน้าที่ราชการ
3.สาเหตุโกรธเคืองกับคู่ความ
4.การศึกษา
5.ส่วนได้เสีย
6.ฐานะทางการเงิน
7.การรับสินบน
8.ประสบการณ์ในการเป็นพยาน
ส่วนที่ 2 สภาพภายใน
1.อายุ
2.เพศ
3.ความเกี่ยวพันกับคู่ความ
4.นิสัยความประพฤติ
5.ความเฉลียวฉลาด
หมวด 2 พยานเอกสาร
1.กระดาษที่ใช้
2.ปากกาที่ใช้
3.ตัวอักษรที่ใช้
4.ลายมือเขียนและลายมือชื่อ
5.ความสามารถในการทำเอกสาร
6.การเก็บรักษา
หมวด 3 พยานวัตถุ
หมวด 4พยานผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ 2 คุณภาพที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคำพยานหลักฐาน
หมวด 1 ความเหมาะสมของข้อเท็จจริงที่จะให้มีคำพยานหลักฐานขึ้น
ส่วนที่ 1 พยานบุคคล
ส่วนที่ 2 พยานเอกสาร
ส่วนที่ 3 พยานวัตถุ
ส่วนที่ 4 พยานผู้เชี่ยวชาญ
หมวด 2 ความเหมาะสมของข้อเท็จจริงที่จะให้มีคำพยานหลักฐานที่ถูกต้อง
ส่วนที่ 1 พยานบุคคล
ส่วนที่ 2 พยานเอกสาร
ส่วนที่ 3 พยานวัตถุ
ส่วนที่ 4 พยานผู้เชี่ยวชาญ
ลักษณะ 4 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
บทที่ 1 การตรวจสำนวน
หมวด 1 การตรวจเบื่องต้น
หมวด 2 การตรวจสภาพของพยานหลักฐาน
หมวด 3 การตรวจข้อเท็จจริงในคำพยานหลักฐาน
บทที่ 2 การคิด
หมวด 1 การคิดวิเคราะหืทั่วไป
ส่วนที่ 1 พยานบุคคล
1.เหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความ
2.เหตุผลที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความ
ส่วนที่ 2 พยานเอกสาร
ส่วนที่ 3 พยานวัตถุ
ส่วนที่ 4 พยานผู้เชี่ยวชาญ
หมวด 2 การคิดวิเคราะห์ในคดีแพ่ง
ส่วนที่ 1 กรณีที่พยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อ
ส่วนที่ 2 กรณีที่พยานหลักฐานมีน้ำหนักน่าเชื่อ
หมวด 3 การคิดวิเคราะห์ในคดีอาญา
ส่วนที่ 1 กรณีที่พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ
ส่วนที่ 2 กรณีที่พยานหลักฐานของโจทก์น่าเชื่อถือ
ส่วนที่ 3 กรณีที่พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ
ส่วนที่ 4 กรณีที่พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักน่าเชื่อ
ส่วนที่ 5 กรณีที่พยานหลักฐานของโจทก์เป็นที่น่าสงสัย
บทที่ 3 การตัดสินใจ
หมวด 1 การตัดสินใจในคดีแพ่ง
1.ประเภทของพยานหลักฐาน
2.จำนวนพยานหลักฐาน
3.ความละเอียดของคำพยานหลักฐาน
4.ความสมเหตุสมผล
5.ความครบถ้วนของข้อเท็จจริง
6.ความครบถ้วนของพยานหลักฐาน
ส่วนที่ 1 กรณีตัดสินใจว่าเชื่อฟังไม่ได้
1.กรณีที่ไม่มีการสืบพยาน
2.กรณีที่มีการสืบพยาน
หมวด 2 การตัดสินใจในคดีอาญา
1.ประเภทของพยานหลักฐาน
2.จำนวนพยานหลักฐาน
3.ความละเอียดของคำพยานหลักฐาน
4.ความสมเหตุสมผล
5.ความครบถ้วนของข้อเท็จจริง
6.ความครบถ้วนของพยานหลักฐาน
7.ความมั่นใจ
8.ความสอดคล้องต้องกัน
9.ร่องรอย
10.ของกลาง
11.ข้อพิรุธ
ส่วนที่ 1 กรณีตัดสินใจว่าพยานหลักฐานโจทก์เชื่อฟังไม่ได้
1.กรณีโจทก์ไม่สืบพยาน
2.กรณีโจทก์สืบพยาน
ส่วนที่ 2 กรณีตัดสินใจว่าพยานหลักฐานโจทก์เชื่อฟังได้
ส่วนที่ 3 กรณีที่พยานหลักฐานโจทก์เป็นที่สงสัย
1.กรณีที่มีความสงสัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
2.กรณีที่มีความสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด
ภาค 3 การแสดงเกหตุผลในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ 1 ทางนำสืบ
บทที่ 2 ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในเบื้องต้น
บทที่ 3 ปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัย
บทที่ 4 พยานหลักฐานที่ยกขึ้นวินิจฉัย
บทที่ 5 เหตุผลที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
บทที่ 6 เหตุผลที่ใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อเท็จจริง ตามภาระการพิสูจน์และมาตราฐานการพิสูจน์
ภาค 4 การชี้ขาดตัดสินคดี
บทที่ 1 การชี้ขาดตัดสินคดีแพ่ง
หมวด 1 คดีมีปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัยข้อเดียว
ส่วนที่ 1กรณีที่ฟังไม่ได้
ส่วนที่ 2 กรณีที่ฟังได้
หมวด 2 คดีที่มีปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัยหลายข้อ
ส่วนที่ 1 กรณีฟังไม่ได้ทุกข้อ
ส่วนที่ 2 กรณีที่ฟังได้ทุกข้อ
ส่วนที่ 3 กรณีที่ฟังได้หรือฟังไม่ได้บางข้อ
บทที่ 2 การชี้ขาดตัดสินคดีอาญา
หมวด 1 กรณีที่ฟังไม่ได้ตามฟ้อง
หมวด 2 กรณีที่ฟังได้ตามฟ้อง 
หมวด 3 กรณีที่พยานหลักฐานโจทก์เป็นที่สงสัย
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก