หลักกฎหมายมรดก ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

หลักกฎหมายมรดก ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า 006219
หมวดหมู่ มรดก
ราคา 270.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 2 ก.พ. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
หลักกฎหมายมรดก ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
ผู้แต่ง : ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 4 : มกราคม 2561
จำนวนหน้า: 272 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786168139370
 
สารบาญ
 
เรื่อง
ส่วนที่ 1 
ความนำ
พัฒนาการของกฎหมายลักษณะมรดก
บทที่ 1 กองมรดก
1.ทรัพย์สินของผู้ตาย
2.สิทธิทุกชนิดของผู้ตาย
3.หน้าที่และความรับผิดของผู้ตาย
4.สิ่งที่จะเป็นมรดกจะต้องเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนหรือขณะถึงแก่ความตาย
บทที่ 2 ทายาท
1.ทายาทโดยธรรม
2.ทายาทโดยธรรมของผู้สมรส
3.ภิกษุกับมรดก
บทที่ 3 การรับมรดกแทนที่
1.หลักการรับมรดกแทนที่
2.เหตุของการรับมรดกแทนที่
2.1 ผู้ซึ่งจะเป็นทายาทถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดก
2.2 ผู้ซึ่งจะเป็นทายาทถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกก่อนเจ้าของมรดกถึงแก่ความตาย
บทที่ 4 การเสียสิทธิในการรับมรดก
1. การถูกกำจัดมิให้รับมรดก
1.1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานยักย้ายหรือปิดบังคับทรัพย์มรดก
1.2 การถูกกำจัดมิให้รับมรดกเพราะเหตุเป็นผู้ไม่สมควร
2.การถูกตัดมิให้รับมรดก
3.การสละมรดก
4.การเสียสิทธิโดยอายุความ
ส่วนที่ 2
ความนำ
บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม
1.ลักษณะของพินัยกรรม
1.1 เป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตาย
1.2 มีลักษณะเป็นคำสั่ง
1.3 เป็นคำสั่งสุดท้ายก่อนตาย
1.4 ทรัพย์สินในพินัยกรรมจะต้องเน้นทรัพย์สินของตนเอง
1.5 กำหนดการอย่างอื่นๆ นอกจากเรื่องทรัพย์สินในพินัยกรรม
2. ประเภทของพินัยกรรม
2.1 ผู้รับพินัยกรรมในลักษณะทั่วไป
2.2 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ
2.3 สิทธิและความรับผิดชอบของผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ
3. ความสามารถในการทำพินัยกรรมและความสามารถของผู้รับพินัยกรรม
3.1 ความสามารถในการทำพินัยกรรม
3.1.1 ความสามารถเกี่ยวกับตัวผู้ทำพินัยกรรม
3.1.2 ความสามารถในการทำพินัยกรรมเกี่ยวกับฐานะจองผู้รับพินัยกรรม
3.2 ความสามารถของผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 2 แบบของพินัยกรรม
1.พินัยกรรมแบบธรรมดา
2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
5. พินัยกรรมทำด้วยวาจา
6. พินัยกรรมที่บุคคลสัญชาติไทยทำในต่างประเทศ
7. พินัยกรรมทำในภาวการณ์รบหรือสงคราม
บทที่ 3 ผลของพินัยกรรม
1. ผลของพินัยกรรมทั่วไป
2. ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
2.1 พินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนและและเงื่อนไขนั้นสำเร็จเสียก่อนเวลา
2.2 พินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไขนั้นสำเร็จเสียก่อนเวลาที่ผู้ทำพินัยกรรมตาย ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นมีผลเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตาย
2.3 พินัยกรรมที่มีเงื่อนเวลา (มาตรา 1673 ประกอบมาตรา 191)
3.ผลผลของพินัยกรรมในกรณีพิเศษต่างๆ
3.1 พินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์
3.2 พินัยกรรมที่มีข้อกำหนดให้ก่อตั้งมูลนิธิ
4.ผลของพินัยกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม
5.ผลของพินัยกรรมที่ทำขึ้นเพื่อปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้อง
6.ผลของพินัยกรรมก่อตั้งทรัพย์
บทที่ 6 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
1.การเพิกถอนโดยพินัยกรรม
1.1 เพิกถอนโดยขีดฆ่าหรือทำลายพินัยกรรม
1.2 เพิกถอนโดยการโอนหรือทำลานทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรม
2.เพิกถอนโดยคำสั่งศาล
2.1 พินัยกรรมที่ทำขึ้นเพราะถูกข่มขู่
2.2 พินัยกรรมที่ทำขึ้นเพราะสำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล
2.3 อายุความการฟ้องขอให้เพิกถอนพินัยกรรม
3.การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดแห่งพินัยกรรม
3.1 ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม
3.2 เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมมีผลใช้ได้ต่อเมื่อเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จลงและผู้รับพินัยกรรมตายเสียก่อนเงื่อนไขสำเร็จหรือปรากฏว่าเงื่อนไขนั้นไม่อาจจะสำเร็จได้
3.3 เมื่อผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม
3.4 เมื่อทรัพย์สินที่ยกให้ทั้งหมดสูญหายหรือถูกทำลาย โดยผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้ตั้งใจในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่และผู้ทำพินัยกรรมมิได้ได้มาซึ่งของแทนหรือสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายไป
4.ความเสียเปล่าแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม
ส่วนที่ 3
ผู้จัดการมรดก
ความนำ
1.การจัดการมรดก
1.1 การรวบรวมทรัพย์มรดก
1.2 การชำระหนี้กองมรดก
1.3 การแบ่งทรัพย์มรดก
2.การตั้งผู้จัดการมรดก
2.1 การตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม
2.2 การตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
3.หน้าที่ของผู้จัดการมรดก
3.1หลักทั่งไปในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
3.1.1 ผู้จัดการมรดกต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง
3.1.2 ห้ามผูจัดการมรดกทำนิติกรรมที่ตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์กับกองมรดก
3.1.3 การจัดการมรดกที่มีผู้จัดการมรดกหลายคน
3.2 หน้าที่เฉพาะอย่างที่กฎหมายกำหนด
3.2.1 ทำบัญชีทรัพย์มรดก
3.2.2 จัดการศพของเจ้ามรดก
3.2.3 สืบหาตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2.4 เรียกเก็บหนี้สิน
3.2.5 ส่งเงินและทรัพย์สินเข้ากองมรดก
3.2.6 แถลงความเป็นไปได้ในการจดการมรดก
3.2.7 ปฏิบัติตามที่ศาลหรือทายาทสั่ง
3.2.8 แจ้งหนี้สินระหว่างผู้จัดการกับกองมรดก
3.2.9 ทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดก
4.ความสิ้นสุดการเป็นผู้จัดการมรดก
4.1 ผู้จัดการมรดกพ้นหน้าที่เมื่อจัดการมรดกเสร็จ
4.2 ผู้จัดการมรดกลาออกโดยได้รับอนุญาตจากศาล
4.3 ผู้จัดการมรดกถูกศาลสั่งถอน
4.4 ผู้จัดการมรดกตาย
4.5 ผู้จัดการมรดกเป็นบุคคลต้องห้าม
4.6 อายุความฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
บทความเรื่อง “มรดกที่ต้องเสียภาษี”
บรรณานุกรม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2181]
หนังสือกฎหมาย [1462]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997
facebooktwitter

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก