คำอธิบายกฎหมาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง สำเรียง เมฆเกรียงไกร

คำอธิบายกฎหมาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง สำเรียง เมฆเกรียงไกร
รหัสสินค้า 001015
หมวดหมู่ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคาปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 450.00 บาท
น้ำหนัก 1,950 กรัม
บาร์โค้ด 9789742036850
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายกฎหมาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง สำเรียง เมฆเกรียงไกร
ผู้แต่ง : สำเรียง เมฆเกรียงไกร
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 722 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9789742036850
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่สอง)
 
ด้วยตำรา “ คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ที่เกี่ยวข้อง) ” ได้ถูกจำหน่ายหมดลงตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และสำนักพิมพ์นิติธรรมได้มาขอให้ผู้เขียนปรับปรุงตำรานี้เพื่อจัดพิมพ์ใหม่ ผู้เขียนได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาจนถึงปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวดังปรากฏในตำรานี้แล้ว ผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาของตำรานี้ และหากมีข้อแนะนำหรือข้อบกพร่อง ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป
   สำเรียง เมฆเกรียงไกร
กันยายน 2560
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์
บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น
1.1 บทบัญญัติกฎหมายที่นำมาใช้กับการศึกษาวิชาเช่าทรัพย์
1.1.1 บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 4
1.1.2 บทบัญญัติอื่น (นอกจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเช่าทรัพย์) ซึ่งนำมาใช้กับเช่าทรัพย์
1.2.3 บทบัญญัติอื่น (นอกจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเช่าทรัพย์) ที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเช่าทรัพย์
1.2 บทวิเคราะห์ (บทนิยาม)
1.2.1 เป็นสัญญาระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ให้เช่าและฝ่ายผู้เช่า
1.2.2 ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า
1.2.3 สัญญาเช่ามีกำหนดชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด
1.2.4 ผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่าเป็นการตอบแทนในการที่ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า
1.3 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาอื่นซึ่งลักษณะใกล้เคียงกัน
1.3.1 สัญญาเช่าทรัพย์ต่างกับสัญญาซื้อขาย
1.3.2 สัญญาเช่าทรัพย์ต่างกับสัญญาเช่าซื้อ
1.3.3 สัญญาเช่าทรัพย์ต่างกับสัญญายืม
1.3.4 สัญญาเช่าทรัพย์ต่างกับสิทธิเก็บกิน
1.3.5 สัญญาเช่าทรัพย์ต่างกับสิทธิเหนือพื้นดิน
1.3.6 สัญญาเช่าทรัพย์ต่างกับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
 
บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์
2.1 เป็นสัญญาที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์
2.2 เป็นสัญญาซึ่งมีวัตถุเป็นทรัพย์สิน
2.3 เป็นสัญญาที่ตกลงชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด
2.3.1 สัญญาเช่าที่มีกำหนดระยะเวลา
2.3.2 สัญญาเช่าที่มีกำหนดเหตุการณ์
2.3.3 สัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา
2.4 เป็นสัญญาที่ถือคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญ
2.5 เป็นเพียงบุคคลสิทธิไม่ก่อให้เกิดทรัพยสิทธิ
2.5.1 การเช่าสังหาริมทรัพย์
2.5.2 การเช่าอสังหาริมทรัพย์
2.6 เป็นสัญญาต่างตอบแทน
สัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
(1) ความเป็นมาของสัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
(2) ตัวอย่างที่ถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
(3) ตัวอย่างที่ถือว่าไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
(4) การก่อให้เกิดสัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
(5) ผลของสัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
 
บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าทรัพย์
3.1 การก่อให้เกิดสัญญาเช่าทรัพย์
3.2 การเช่าสังหาริมทรัพย์
3.3 การเช่าอสังหาริมทรัพย์
3.3.1 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
3.3.2 การเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปี
3.3.3 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลอดอายุของผู้เช่าหรือของผู้ให้เช่า
3.3.4 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขเวลาสิ้นสุดอื่นหรือมีเงื่อนไขบังคับหลัง
3.3.5 ผลทางกฎหมายของการเช่าสังหาริมทรัพย์กับการเช่าอสังหาริมทรัพย์
3.3.6 คำมั่นว่าจะให้เช่า
 
บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
4.1 ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าแก่ผู้เช่า
4.1.1 ทรัพย์สินที่ส่งมอบ
4.1.2 เวลาส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า
4.1.3 วิธีการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า
4.2 ต้องให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า
4.3 ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าในระหว่างการเช่า
4.4 ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่า
4.4.1 ความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเกิดขึ้นก่อนการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า
4.4.2 ความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า
4.5 ต้องรับในการรอนสิทธิ
4.5.1 คำนิยามของการรอนสิทธิ
4.5.2 การรอนสิทธิที่ผู้ให้เช่าต้องรับผิด
4.5.3 การรอนสิทธิที่เกิดเป็นคดีขึ้น
4.5.4 อายุความ
 
บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
5.1 ต้องใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยชอบ
5.1.1 การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยชอบ
5.1.2 การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยมิชอบ
5.2 ต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่า
5.3 ต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนเข้าไปตรวจตราทรัพย์สินที่เช่า
5.4 ต้องยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า
5.5 ต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบในบางกรณี
5.6 ต้องชำระค่าเช่า
5.7 ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าเมื่อสัญญาเช่าระงับ
5.8 ต้องไม่ดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า
5.8.1 การดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าโดยได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า
5.8.2 การดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า
5.9 ต้องรับผิดในความวินาศแห่งทรัพย์สินที่เช่า
5.9.1 กรณีผู้เช่าต้องรับผิดในความวินาศแห่งทรัพย์สินที่เช่าตามกฎหมาย
5.9.2 กรณีผู้เช่าต้องรับผิดในความวินาศแห่งทรัพย์สินที่เช่าตามข้อตกลงในสัญญา
5.10 อายุความ
5.10.1 ต้องเป็นเรื่องผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่าเท่านั้น
5.10.2 ต้องเป็นเรื่องฟ้องเกี่ยวกับสัญญาเช่า
5.10.3 อายุความ 6 เดือนนับแต่วันส่งคืนทรัพย์ที่เช่า
 
บทที่ 6 การโอนสิทธิการเช่า การเช่าช่วง และการโอนทรัพย์สินที่เช่า
6.1 การโอนสิทธิการเช่า
6.1.1 การโอนสิทธิการเช่าโดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า
6.1.2 การโอนสิทธิการเช่าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผุ้ให้เช่า
6.2 การเช่าช่วง
6.2.1 การเช่าช่วงโดยชอบ
6.2.2 การเช่าช่วงโดยมิชอบ
6.2.3 การเช่าช่วงต่างกับการโอนสิทธิการเช่า
6.3 การโอนทรัพย์สินที่เช่า
6.3.1 การโอนสังหาริมทรัพย์สินที่เช่า
6.3.2 การโอนอสังหาริมทรัพย์สินที่เช่า
 
บทที่ 7 ความระงับแห่งสัญญาเช่า
7.1 มีการตกลงเลิกสัญญาเช่าระหว่างคู่กรณี
7.2 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่ตกลงกันในสัญญาเช่า
7.3 สัญญาเช่าครบกำหนดอายุการเช่า
7.4 มีการบอกเลิกสัญญาเช่า
7.4.1 การบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อมีการผิดหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย
7.4.2 การบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อไม่มีการผิดหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย
7.5 ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไปทั้งหมด
7.6 ผู่้เช่าตาย
 
ส่วนที่ 2 เช่าซื้อ
บทที่ 1 ความหมายและประวัตของสัญญาเช่าซื้อ
1.1 บทวิเคราะห์ศัพท์
1.2 ความหายของคำว่า “Hire-Purchase” 
1.3 ประวัติและที่มาของสัญญาเช่าซื้อ
1.4 ประวัติและที่มาของกฎหมายลักษณะเช่าซื้อของไทย
1.4.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 พ.ศ. 2467
1.4.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ (ฉบับปัจจุบัน)
1.4.3 ที่มาของกฎหมายลักษณะเช่าซื้อ
1.5 ความอตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อกับสัญญาอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน
1.5.1 สัญญาเช่าซื้อต่างกับสัญญาเช่าทรัพย์
1.5.2 สัญญาเช่าซื้อต่างกับสัญญาซื้อขายเงินผ่อน
 
บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ
2.1 เป็นสัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์สินนำทรัพย์สินออกให้เช่า
2.1.1 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
2.1.2 ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญาเช่าซื้อ
2.2 มีคำมั่นของเจ้าของทรัพย์สินว่าจะขายหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อ
2.2.1 มีคำมั่นว่าจะขายทรัพย์สิน
2.2.2 ให้ทรัพย์สินตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อ
2.3 มีเงื่อนไขให้ผู้เช่าซื้อใช้เงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว โดยผู้เช่าซื้อจะได้เป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นเมื่อตนได้ชำระเงินโดยครบถ้วนแล้ว
2.3.1 คำว่า “เงื่อนไข” ในความหมายของมาตรา 572
2.3.2 การได้กรรมสิทธิ์ตามสัญญาเช่าซื้อและประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้อง
 
บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าซื้อ
3.1 การก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อ
3.2 ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าซื้อ
3.2.1 ความสมบูรณ์ภายในของนิติกรรม
3.2.2 ความสมบูรณ์ภายนอกของนิติกรรม
3.2.3 ความสมบูรณ์ในเรื่องความสามารถของบุคคลในการทำงานนิติกรรม (มาตรา 153)
3.3 ผลแห่งสัญญาเช่าซื้อ
3.4 สัญญาจะ (ให้) เช่าซื้อ
3.5 คำมั่นจะ (ให้) เช่าซื้อ
บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของสัญญา
4.1 ความทั่วไป
4.2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าซื้อ
4.2.1 ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อแก่ผู้เช่าซื้อ
4.2.2 ต้องให้ผู้เช่าซื้อได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
4.2.3 ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าซื้อในระหว่างการเช่าซื้อ
4.2.4 ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
4.2.5 ต้องรับผิดในการรอนสิทธิ
4.3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าซื้อ
4.3.1 ต้องรับมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อจากผู้ให้เช่าซื้อ
4.3.2 ต้องใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อโดยชอบและสงวนรักษาทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
4.3.3 ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าซื้อและยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อเข้าทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
4.3.4 ต้องยอมให้ผู้เช่าซื้อหรือตัวแทนเข้าไปตรวจทรัพยืสินที่เช่าซื้อ
4.3.5 ต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบในบางกรณี
4.3.6 ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
4.3.7 ต้องชำระค่าเช่าซื้อ
 
บทที่ 5 การโอนสิทธิการเช่าซื้อ การเช่าช่วงและการเช่าซื้อช่วงการโอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
5.1 การโอนสิทธิการเช่าซื้อ
5.1.1 การโอนสิทธิการเช่าซื้อทางมรดกหรือโดยผลของกฎหมาย
5.1.2 การโอนสิทธิการเช่าซื้อทางอื่นนอกจากทางมรดก
5.2 การเช่าช่วงและการเช่าซื้อช่วง
5.2.1 ผู้เช่าทรัพย์สินที่เช่าซื้อจากผู้เช่าซื้อ (ผู้เช่าช่วง)
5.2.2 ผู้เช่าซื้อทรัพย์สินที่เช่าซื้อจากผู้เช่าซื้อ (ผู้เช่าซื้อช่วง)
5.3 การโอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
5.3.1 การโอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อทางมรดกหรือโดยผลของกฎหมาย
5.3.2 การโอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อทางอื่นนอกจากทางมรดก
 
บทที่ 6 การสิ้นสุดของสัญญเช่าซื้อ
6.1 การสิ้นสุดโดยกฎหมาย
6.1.1 การสิ้นสุดโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าซื้อ
6.1.2 การสิ้นสุดโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์
6.2 การสิ้นสุดโดยเงื่อนไขหรือข้อตกลงสำเร็จ
6.3 การสิ้นสุดโดยคู่กรณีตกลงเลิกสัญญากัน
6.4 การสิ้นสุดโดยกรณีอื่น ๆ
 
บทที่ 7 การประกอบกิจการให้เช่าซื้อ
7.1 ระบบเงินผ่อน
7.1.1 ผลดีของการค้าระบบเงินผ่อน
7.1.2 ผลเสียของการค้าระบบเงินผ่อน
7.2 ผู้ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ
7.2.1 นิติบุคคลประเภทที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
7.2.2 นิติบุคคลประเภทที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
7.3 วิธีการประกอบกิจการให้เช่าซื้อ
7.4 สัญญาจำยอม (Adhesion Contract)
7.5 ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในกลไกของกระบวนการยุติธรรม
7.5.1 ในส่วนของค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
7.5.2 ในส่วนของการกำหนดราคาที่ผู้เช่าซื้อต้องชดใช้หากคืนตัวทรัพย์ให้ผู้ให้เช่าซื้อไม่ได้
7.6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
7.6.1 คุ้มครองก่อนการทำสัญญา
7.6.2 คุ้มครองในขณะทำสัญญาหรือเมื่อมีการทำสัญญาแล้ว
7.6.3 ลักษณะของสัญญาที่ถูกตรวจสอบความไม่เป็นธรรม
7.6.4 แนวทางของศาลในการวินิจฉัยหลักของความเป็นธรรมและสมควรแก่กรณี
7.6.5 การคุ้มครองผู้บริโภคภายหลังการทำสัญญา
7.7 ตัวอย่างสัญญาเช่าซื้อ
7.7.1 ตัวอย่างเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
7.7.2 ตัวอย่างเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
7.7.3 ตัวอย่างเช่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น
 
ส่วนที่ 3 ลิสซิ่ง
1. ประวัติความเป็นมาของลีสซิ่ง
2. ความหมายของลีสซิ่ง
3. ประเภทของลีสซิ่ง
3.1 สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease)
3.2 สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)
4. การประกอบธุรกิจลีสซิ่ง
4.1 บทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องการประกอบธุรกิจลีสซิ่ง
4.2 ขั้นตอนการประกอบธุรกิจลีสซิ่ง
4.3 สาระสำคัญเช่าแบบลีสซิ่ง
5. สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาแบบลีสซิ่ง
6. บทบาทของลีสซิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ
6.1 ประโยชน์ของธุรกิจลีสซิ่ง
6.2 ปัญหาของธุรกิจลีสซิ่ง
7. ความแตกต่างระหว่างการประกอบการประเภทให้เช่า (Rent) การให้เช่าซื้อ (Hire-Purchase) และลีสซิ่ง (Leasiong) 
8. ตัวอย่างสัญญาลีสซิ่ง
ภาคผนวก
- พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
- พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549
- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555
- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544
- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ…
- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. .. ลักษณะ 5/1 ลีสซิ่ง
ดรรชนี
บรรณานุกรม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก