วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รหัสสินค้า 000735
หมวดหมู่ กฎหมาย วิ.อาญา
ราคาปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 135.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 17 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
บาท
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ธานี วรภัทร์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่  1 : กันยายน 2554
จำนวนหน้า: 200 หน้า
รูปแบบ : ปกอ่อน
9789742889821
 
คำนำ
 
   หนังสือ “วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุติธรรม” เล่มนี้ เป็นผลโดยตรงมาจากการศึกษาค้นคว้าในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตของผู้เขียน เริ่มศึกษาค้นคว้าจริงจังเมื่อราวปี พ.ศ.2544 โดยความคิดริเริ่มจากศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุดและคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปัจจุบันท่านเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้เติมเต็มความคิดในเรื่องนี้ให้กับผู้เขียนโดยการศึกษาในชั้นดุษฎีกาบัณฑิต ในหัวข้อเรื่อง การบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจำคุก โดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร กรุณากับผู้เขียนในการรับเป็นที่ปรึกษาวิทนานิพนธ์ (Doktorvater) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ให้โอกาสที่สำคัญยิ่งคือได้ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรกอปรกับในปี พ.ศ.2546 ได้มีการเปิดการเรียนการสอนวิชากฎหมายบังคับโทษเป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตรี และต่อมาในปี พ.ศ.2552 ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรก
   ในปี พ.ศ.2552 ผู้เขียนได้รับโอกาสในการค้นค้วาเพิ่มขึ้น จากทุน Global perspective ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เดินทางไปค้นคว้าที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และได้รับคำแนะนำการเรียนการสอนจากศาสตราจารย์ผู้สอน “วิชากฎหมายบังคับโทษ” คือ  Prof.Torsten Verrel แห่ง Universitat Bonn, Germany และมีโอกาสได้เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่องนี้ที่ Max-Planck-Instituts, Freiburg, Germany  และดูงานที่  Duchau Camp การศึกษาค้นคว้าทำให้ผู้เขียนพบว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ที่สำคัญในส่วนของการบังคับโทษ นักกฎหมายส่วนใหญ่ในประเทศเรายังไม่ค่อยเข้าใจ มหาวิทยาลัยยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในวิชานี้ ซึ่งทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางสังคมที่สำคัญคือ “วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ขึ้น ซึ่งนำไปสู่ “วิกฤตสังคมทย”
   ผู้เขียนเชื่อมั่นมากขึ้นจากการที่ได้มีโอกาสทำงานวิจัยหลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษามาแล้วอีกหลายเล่ม ได้แก่ เรื่อง การบังคับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2546 เรื่อง ประสิทธิภาพของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2547 เรื่อง การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำศึกษามาตรการทางกฎหมายในชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษา ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2552 และวิจัยกลุ่ม ได้แก่ เรื่อง ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2546 สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2548 โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนารูปแบบและแนวทางมาตรการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ทุนสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2549 โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนารูปแบบและแนวทางมาตรการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2550 ได้รับทุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โครงการ “อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ” ได้รับทุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม โครงการสถานการณ์และปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับโทษจำคุกในประเทศไทย ได้รับทุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2554
   ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการนำเสนอก็เพื่อต้องการที่จะฉายภาพผลจากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นให้นักศึกษาและผู้สนใจได้เห็นประเด็นต่างๆ ระบบต่างๆ ที่นักกฎหมายมักมองข้ามไป หลักการแนวคิดใหม่ในประเทศไทย แต่มีมานานแล้วในต่างประเทศ เพื่อการศึกษาทบทวนและนำมาประยุกต์ใช้ และใช้ประกอบการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายบังคับโทษ เป็นสำคัญ
   ท่านผู้อ่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดตามเอกสารฉบับนี้ ผู้เขียนขอเรียนว่าเป็น “อิสระทางความคิด” ไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกัน ในบางเรื่องบางตอนก็ตกเป็นความคิดเห็น ผู้เขียนเข้าใจว่าทุกท่านเข้าใจในบริบทดังกล่าวนี้เป็นอย่างดี
   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาแก่ผู้อ่านและผู้สนใจตามสมควร
ธานี วรภัทร์
สิงหาคม 2554
 
สารบัญ
 
วิกฤตเรือนจำไทย : วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, ความหมายของการบังคับโทษจำคุก, ความสัมพันธ์ในภารกิจของกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, วิพากษ์เชิงความคิดเห็นหน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, มิติสัมพันธ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, สถานการณ์การบังคับโทษจำคุกในประเทศไทย, ประเทศไทย : กระบวนการยุติธรรมราคาแำพง, หลักการพื้นฐานของกฎหมายบังคับโทษจำคุกที่ดี, วิชากฎหมายบังคับโทษจำคุก : องค์ความรู้ที่ขาดหายไปในประเทศไทย, การบูรณาการสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย, ค่าธรรมเนียมติดคุก, กรณีศึกษามาตรการทางกฎหมายในการลดปริมาณผู้ต้องขังก่อนการบังคับโทษ, หลักการและแนวคิดในการลดปริมาณผู้ต้องขัง
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก