คำอธิบาย วิ.อาญา ภาค 1 (มาตรา 1-119) พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ จนถึง ปี 2558 จุลสิงห์ วสันตสิงห์

คำอธิบาย วิ.อาญา ภาค 1 (มาตรา 1-119) พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ จนถึง ปี 2558 จุลสิงห์ วสันตสิงห์
รหัสสินค้า 000104
หมวดหมู่ กฎหมาย วิ.อาญา
ราคาปกติ 360.00 บาท
ลดเหลือ 324.00 บาท
น้ำหนัก 1,550 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 16 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
บาท
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1-119) พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ จนถึง พ.ศ 2558 จุลสิงห์ วสันตสิงห์
ผู้แต่ง: จุลสิงห์ วสันตสิงห์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 : กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนหน้า: 638 หน้า
ขนาด : (18.5x26 ซม)
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
 
  หนังสือคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เพื่อเป็นตำราเรียนประกอบการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและเพื่อเป็นตำราเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลที่ให้ความสนใจ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาบางส่วน จึงได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายในส่วนที่แก้ไขใหม่พร้อมกันนี้ได้เพิ่มเติมแนวคำพิพากษาฎีกาและตัวอย่างคำถามคำตอบให้ทันสมัยขึ้นจนถึงปี พ.ศ.2558 จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจศึกษากฎหมายได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
  ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 6 นี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก อาจารย์โชคชัย สิทธิผลกุล อาจารย์คถา สถลสุต อาจารย์ศศิพร สิงโตมาศ อาจารย์ศวนีย์ ศรีบุญ และ อาจารย์สุทิตา ศุขโชติ ที่กรุฯาช่วยแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้เพิ่มเติมแนวคำพิพากษาฎีกา และแนวคำถาม คำตอบ อันเป็นการเติมเต็มให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ที่กรุณาเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
จุลสิงห์ วสันตสิงห์
กุมภาพันธ์ 2559
 
สารบัญ
 
ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ 1 หลักทั่วไป
บทที่ 1 บุคคลและองค์กรในกฎหมาย
ผู้เสียหายในคดีอาญา
1.1 ผู้เสียหายโดยตรง หรือผู้เสียหายที่แท้จริง
1.2 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
ผู้กระทำผิด
2.1 ผู้ต้องหา
2.2 จำเลย
2.3 สิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องหาหรือจำเลย
ทนายความ
เจ้าพนักงานของรัฐ
ศาล
 
บทที่ 2 หลักฐานเอกสารทางคดีและภาษาที่ใช้
หลักฐานทางคดี
1.1 ถ้อยคำสำนวน
1.2 บันทึก
  2. ภาษาที่ใช้
 
บทที่ 3 การนำวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้กับวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้กับวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่พอจะใช้บังคับได้
ลักษณะ 2 อำนาจของเจ้าพนักงานและศาล
บทที่ 1 อำนาจของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอาญา
บทที่ 2 อำนาจสืบสวนและสอบสวน
อำนาจสืบสวน
1.1 การสืบสวน
1.2 ผู้มีอำนาจสืบสวน
1.3 เขตอำนาจในการสืบสวน
1.4 หลักเกณฑ์ในการสืบสวนคดีอาญา
  ตัวอย่างคำถาม-คำตอบท้ายบท
อำนาจสอบสวน
2.1 การสอบสวน
2.2 ผู้มีอำนาจสอบสวน
2.3 เขตอำนาจในการสืบสวน
2.4 ความผิดที่อยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวน
  2.4.1 กรณีความผิดเกิดในราชอาณาจักร
  2.4.2 กรณีความผิดเกิดนอกราชอาณาจักร
2.5 พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
2.6 ผู้มีอำนาจชี้ขาดการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบกรณีตาม ป.วิ.อ. มาตรา 21
2.7 ผลของการสอบสวนที่กระทำโดยพนักงานสอบสวนซึ่งไม่มีเขตอำนาจ
  ตัวอย่างคำถาม-คำตอบท้ายบท
บทที่ 3 อำนาจศาล
เขตอำนาจศาล
อำนาจชำระคดีของศาล (เขตอำนาจศาลที่ชำระคดีอาญา)
2.1 กรณีความผิดเกิดในราชอาณาจักร
2.2 การสั่งให้แยกไปฟ้องยังศาลอื่น
การรวมพิจารณาและการสั่งให้แยกฟ้องยังศาลอื่น
3.1 การรวมพิจารณา
3.2 การสั่งให้แยกไปฟ้องยังศาลอื่น
การโอนคดี
4.1 การโอนคดีในกรณีปกติ
4.2 การโอนคดีในกรณีพิเศษ
การตั้งรังเกียจผู้พิพากษา (การคัดค้านผู้พิพากษา)
ตัวอย่างคำถาม-คำตอบท้ายบท
ลักษณะ 2 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
บทที่ 1 หลักเกณฑ์การฟ้องคดีอาญา
หลักการฟ้องคดีอาญา
ผู้มีอำนาจฟ้องในคดีอาญา
2.1 พนักงานอัยการ
2.2 ผู้เสียหาย
 
การขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม
3.1 ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
3.2 พนักงานอัยการขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับผู้เสียหาย
กระบวนการพิจารณาในคดีที่พนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
การรวมพิจารณาคดีที่พนักงานอัยการและผู้เสียหายต่างเป็นโจทก์
ตัวอย่างคำถาม-คำตอบท้ายบท
บทที่ 2 การถอนฟ้องคดีอาญา
หลักเกณฑ์ในการถอนฟ้อง
ผลของการถอนฟ้อง
ตัวอย่างคำถาม-คำตอบท้ายบท
บทที่ 3 การระงับไปซึ่งสิทธิฟ้องคดีอาญา
โดยความตายของผู้กระทำความผิด (มาตรา 39(1))
ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 39(2))
2.1 การถอนคำร้องทุกข์
2.2 การถอนฟ้อง
2.3 การยอมความ
คดีเลิกกันตามมาตรา 37 (มาตรา 39(3))
เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง (ฟ้องซ้ำในคดีอาญา มาตรา 39(4))
เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น (มาตรา 39(5))
เมื่อคดีขาดอายุความ (มาตรา 39(6))
เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ (มาตรา 39(7))
ตัวอย่างคำถาม-คำตอบท้ายบท
บทที่ 4 การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
ความหมายของการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ผู้มีอำนาจฟ้อง
2.1 ผู้ที่ได้รับความเสียหายทางแพ่ง
2.2 พนักงานอัยการ
 
ศาลที่มีอำนาจพิจารณา (คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา)
3.1 กรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีเอง
3.2 กรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
ค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
4.1 คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
4.2 คดีผู้เสียหายเป็นโจทก์
 
ขอบเขตการฟ้องเรียกในทางแพ่ง
5.1 กรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเอง
5.2 กรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เรียกร้องแทนผู้เสียหาย
5.3 กรณีผู้เสียหายในคดีอาญายื่นคำร้องต่อศาล ขอค่าสินไหมทดแทน (มาตรา 44/1)
5.4 สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีแพ่งแม้ได้มีการฟ้องคดีอาญาไว้แล้ว
 
การพิจารณา
6.1 กาพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
6.2 การพิจารณาคดีส่วนแพ่งทำให้การพิจารณาคดีส่วนอาญาเนิ่นช้าหรือติดขัด
6.3 ในการพิจารณาคดีส่วนแพ่งศาลอาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมได้อีก
6.4 จำเลยตายในระหว่างการพิจารณา
6.5 การอุทธรณ์ฎีกาในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
 
การพิพากษา
7.1 การพิพากษาคดีส่วนแพ่ง
7.2 คำพิพากษาในส่วนคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในส่วนแพ่ง
7.3 คำพิพากษาให้คืนทรัพย์
 
อายุความคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
8.1 กรณีที่ไม่มีการฟ้องคดีอาญา
8.2 กรณีที่มีการฟ้องคดีอาญา
ตัวอย่างคำถาม-คำตอบท้ายบท
 
3. วิธีการจับ
3.1 การแจ้งแก่ผู้ถูกจับ
3.2 หน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้จับ
 
4. หน้าที่ของผู้จับเมื่อถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน (มาตรา 84)
4.1 กรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ
4.2 กรณีที่ราษฎรเป็นผู้จับ
 
5. การรับฟังถ้อยคำในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวของผู้ถูกจับ (มาตรา 84 วรรคท้าย)
5.1 คำให้การรับสารภาพว่าตนได้กระทำผิด
5.2 ถ้อยคำอื่น
 
บทที่ 2 ควบคุมและขัง
ควบคุม
1.1 อำนาจในการควบคุมผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา (มาตรา 87)
1.2 กำหนดเวลาในการควบคุมผู้ถูกจับและผู้ต้องหา
 
ขัง
2.1 การออกหมายขัง (มาตรา 71)
2.2 เหตุในการออกหมายขัง
2.3 การขออกหมายขังระหว่างสอบสวน (มาตรา 87 วรรคสามถึงวรรคเก้า)
2.4 การขังระหว่างพิจารณา (มาตรา 88)
 
บทที่ 3 จำคุก
การจัดการตามหมายขังหรือหมายจำคุก (มาตรา 89, 89/1, 89/2)
การจำคุกในสถานที่อื่นหรือจำคุกเฉพาะวันที่กำหนด (มาตรา 89/2)
บทที่ 4 การขอปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมาย (มาตรา 90)
 
บทที่ 5 การค้น
 
ผู้มีอำนาจในการค้น
ประเภทของการค้น
2.1 การค้นในที่รโหฐาน (มาตรา 92
2.2 การค้นตัวบุคคล (มาตรา 93)
 
บทที่ 6 ปล่อยชั่วคราว
วิธีการปล่อยชั่วคราว
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการปล่อยชั่วคราว
เหตุของการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ประกันและหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี้ประกัน
ผลสัญญาประกันระงับ
กรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล
ตัวอย่างคำถาม-คำตอบท้ายบท
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก