กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา ชาญชัย แสวงศักดิ์

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า 006126
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 460.00 บาท
ลดเหลือ 414.00 บาท
น้ำหนัก 1,650 กรัม
บาร์โค้ด 9786162696275
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา ชาญชัย แสวงศักดิ์
ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696275 
 
คำนำ
 
   การศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่มีความสำคัญประเภทหนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบจึงได้มีการนำเรื่องการศึกษาไปปฏิบัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองสิทธิของบุคคลในการได้รับการศึกษาโดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาอบรมกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องอนุวัตรการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาขึ้นมา ซึ่งแยกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
   (1) กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
   (2) กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา
   (3) กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
   ที่ผ่านมา รัฐได้ทยอยตามกฎหมายในสามส่วนดังกล่าวขึ้นมาทีละฉบับ กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้องค์กรของรัฐและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องการศึกษาฝ่ายต่างยึดถือและอ้างอิงบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับตน โดยขาดการมองภาพรวมในระดับมหภาค จึงขาดบูรณาการ ส่วนภาคประชาชนและภาคเอกชนก็เกิดความสับสนว่าตนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับใดบ้าง
   ในช่วงเวลาที่ผ่านได้ปฏิบัติราชการที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและได้เคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา ผู้เขียนได้พบว่าหน่วยงานของรัฐต่างๆ ได้หารือปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาไปเป็นจำนวนมาก ต่อมา เมื่อผู้เขียนได้รับมอบหมายให้โอนไปเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ก็ได้ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดให้มีโครงการโรงเรียนนำร่องตามโครงการเรียนรู้กฎหมายปกครองและศาลปกครองทำให้ผู้เขียนได้ตระหนักรู้ว่าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากยังขาดแคลนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา ต่อมาเมื่อผู้เขียนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการศาลปกครอง ผู้เขียนได้พบว่าปัญหาข้อพิพาทที่มีการนำไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจหรือมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน หรือมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้บริหารการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษา ผู้เขียนจึงมีความคิดว่าหากมีการจัดทำคำอธิบายกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษาขึ้น ก็จะชาวยทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น และจะช่วยลดข้อพิพาทอันเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันลงไปได้ส่วนหนึ่ง ผู้เขียนจึงได้นำเสนอต่อผู้บริหารของสำนักพิมพ์วิญญูชนว่าผู้เขียนมีดำริที่จะจัดทำคำอธิบายกฎหมายปกครองในส่วนนี้ขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้บริหารของสำนักพิมพ์วิญญูชนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้การสนับสนุน ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น
   ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจที่จะสมัครเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานเป็นบุคลากรทางการศึกษา
   ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และหนังสือเล่มอื่นๆ ของผู้เขียนด้วยดีตลอดมา
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กันยายน 2560
 
สารบาญ
 
บทที่ 1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา
ส่วนที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนที่ 4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่เกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 3 การฟ้องคดีต่อศาลปกครองในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง
ส่วนที่ 2 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ส่วนที่ 3 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับการศึกษา
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2745]
หนังสือกฎหมาย [1591]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก