ว่าความและการถามพยาน ถวัลย์ รุยาพร

ว่าความและการถามพยาน ถวัลย์ รุยาพร
รหัสสินค้า 006121
หมวดหมู่ คู่มือสอบทนายความ คู่มือว่าความ
ราคาปกติ 190.00 บาท
ลดเหลือ 171.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 13 พ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ว่าความและการถามพยาน ถวัลย์ รุยาพร
ผู้แต่ง : ถวัลย์ รุยาพร
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า: 196 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164040328

สารบัญ
 
 1. การเคลื่อนคดี
2. การเตรียมคดีแพ่ง (กรณีเป็นโจทย์ฟ้องคดี)
 1) สถานะหรือฐานะของคู่ความ
 2) กรณีต้องปฏิบัติก่อนยื่นฟ้อง
 3) พิจารณาเขตอำนาจศาลที่จะฟ้อง
 4) รายละเอียดเกี่ยวกับโจทก์จำเลยที่ต้องมีในคำฟ้อง
 5) การโต้แย่งสิทธิ
 6) อายุความ
 7) ทุนทรัพย์ในคดีในคดีแพ่ง
 8) คำขอบังคับในคดีแพ่ง
 9) เอกสารที่แนบมาพร้อมคำฟ้อง
3. หนังสือบอกกล่าวทวงถาม
 1) ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
  - ตัวอย่างหนังสือกู้ยืมและบังคับจำนอง
  - ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา
4. การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
 1) ข้อควรจำในการร่างคำฟ้อง
 2) วิธีร่างคำฟ้องในคดีแพ่งให้ครบถ้วนสมบรูณ์
  ก.การบรรยายฐานะของโจทก์จำเลย
  ข.การบรรยายความสัมพันธ์หรือนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลย
  ค.การบรรยายข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
  ง.การบรรยายถึงการบอกกล่าวทวงถาม
  จ.การบรรยายถึงการคิดดอกเบี้ยและความเสียหายต่างๆที่ได้รับให้ชัดเจน
  ฉ.การเขียนคำลงท้าย
  ช.การเขียนคำขอท้ายคำฟ้องคดีแพ่ง
  ซ.ตัวอย่างคำฟ้องคดีแพ่ง
 5. การร่างคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท
  1) ศาลที่จะยื่นคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาท
  2) การร่างคำร้องขอสำหรับคดีไม่มีข้อพิพาท
  3) การยื่นคำร้องอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทต่อศาล
  4) วิธีดำเนินการในคดีไม่มีข้อพิพาท
  5) ตัวอย่างคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท
   ก.คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
   ข.คำร้องขอครอบครองปรปักษ์
   ค.คำร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
6. การบรรยายฟ้องคดีอาญา
 1) ผู้เสียหาย
 2) เขตอำนาจศาล
 3) อายุความ
 4) การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด
 5) สถานที่เกิดเหตุ
 6) บุคคลและสิ่งของ
7.การเขียนหรือร่างคำฟ้องในคดีอาญา
 1) หลักเกณฑ์ที่จะต้องนำมาเขียนบรรยายฟ้องในคดีอาญา
 2) ในการเขียนคำขอท้ายคำฟ้องคดีอาญา
 3) การบรรยาย
8. การร่างคำให้การจำเลยในคดีอาญา
 1) กรณีที่จำเลยปฏิเสธลอยหรือปฏิเสธหรือปฏิเสธเด็ดขาด
 2) คำให้การภาคเสธหรือรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วน
 3) คำให้การรับสารภาพ
 4) คำให้การในข้อกฎหมาย
9. การร่างคำให้การจำเลยในคดีแพ่ง
 1) หลักเกณฑ์ในการเขียนหนังสือให้การในคดีแพ่ง
  1 คำให้การทำเป็นหนังสือตามแบบคำให้การของศาล
  2 บรรยายถึงเหตุแห่งการนั้นตามประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรค 2
  3 บรรยายครบทุกประเด็นที่โจทก์ฟ้อง
  4 คำให้การในข้อกฎหมาย
  5 คำให้การเป็นไปตามลำดับและกะทัดรัด
  6 หน้าที่นำสืบหรือภาระการพิสูจน์
 2) ตัวอย่างคำให้การคดีแพ่ง
10. หลักเกณฑ์การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
 1) คำแถลงขอส่งหมายและปิดหมาย
 2) คำแถลงขอส่งหมายและปิดหมาย
 3) คำแถลงขอส่งหมายข้ามเขต
 4) คำแถลงสืบหาภูมิสำเนาของจำเลย
 5) คำแถลงขอส่งแผนผังสังเขปแสดงภูมิสำเนาจำเลยและขอปิดหมาย
 6) คำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
 7) คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
 8) คำแถลงขอวางเงินค่าขึ้นศาลในอนาคต
 9) คำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าขึ้นศาล
 10) คำร้องขอรวมคดี
 11) คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
 12) คำแถลงขอส่งสำเนาเอกสาร
 13) คำแถลงขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดี
 14) คำร้องขอเลื่อนคดี (กรณีทนายต้องไปศาลในคดีอื่น)
 15) คำร้องขอเลื่อนคดี (กรณีพยานในคดีป่วย)
 16) คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง (กรณีจำเลยยื่นไม่ยื่นคำให้การ)
 17) คำร้องขอถอนฟ้อง
 18) คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ
 19) คำขอออกหมายเรียกพยานบุคคล
 20) คำร้องขอออกหมายเรียกพยานเอกสาร
 21) คำร้องขอถอนตนจากการเป็นทนายความ
 22) คำแถลงขอรับเอกสารที่อ้างส่งศาลคืนจากศาล
 23) คำแถลงขอให้ศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลในกรณีพิเศษ
 24) คำแถลงขอรับค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลสั่งคืน
 25) คำแถลงขอออกคำบังคับและปิดคำบังคับ
 26) คำขอออกหมายบังคับคดี
 27) คำขอให้ศาลออกหนังสือสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด
 28) คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
 29) คำร้องขอบกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
 30) คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี
   -คำร้องจอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
   -คำร้องขอถอนฟ้อง
   -คำแถลงขอรับเงินค่าขึ้นศาลคืนในกรณีพิเศษ
   -คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1
   -คำขอหมายเรียกพยานบุคคล
   -คำร้องขอออกหมายเรียกพยานเอกสาร
   -คำแถลงขอให้ศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลในกรณีพิเศษ
   -คำแถลงขอส่งสำเนาเอกสาร
   -คำแถลงขอออกคำบังคับและปิดคำบังคับ
   -คำแถลงขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
   -บัญชีพยานโจทก์
   -ใบแต่งทนายความ
11. ขั้นตอนก่อนฟ้องจนถึงการออกหมายบังคับคดี (1.)
12. การถามพยาน
  1) หลักเกณฑ์การถามพยานชั้นต้น
  2) หลักเกณฑ์การถามค้าน
  3) หลักเกณฑ์การถามจริง
  4) การถามพยานผู้เชียวชาญ
  5) การขออนุญาตศาลถาม
13. คำแถลงการณ์
  1) ในคดีแพ่ง
  2) ในคดีอาญา
  3) คำแถลงการณ์ในศาลสูง
  4) การแถลงการณ์เปิดคดี
  5) การแถลงการณ์ปิดคดี
  6) ตัวอย่างคำแถลงการณ์ปิดคดี
   - คำแถลงการณ์ปิดคดี
   - คำแถลงการณ์ปิดคดีเรื่องกู้ยืม
   - คำแถลงการณ์ปิดคดีเรื่องเรียกค่าเสียหาย
14. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
15. ความผิดเกี่ยวกับมารยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความส่าด้วยทรรยาททนายความ พ.ศ.2529
  1) คณะกรรมการมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
  2) วิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ
  3) วิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ
  4) การลงโทษ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
  5) การอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2546
16. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
17. ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
18. ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. 2546
19. พระราชบัญญัติเนติบัญฑิตยสภา พ.ศ. 2507
20. ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก