ท่องตัวบท อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

ท่องตัวบท อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่)
รหัสสินค้า 005957
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 180.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
แก้ไขล่าสุด 14 มิ.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!
ท่องตัวบท อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่)
ผู้แต่ง : The Success Group
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 5 : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ขนาด : (A5) 14.5x21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สถิติการออกข้อสอบมาตราสำคัญ 3 สนามสอบ (เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา)
ย่อตัวบท
ย่อหลัก
ย่อฎีกาสำคัญ
 
คำนำ
 
   หนังสือชุด ท่องตัวบท ได้มีการจัดทำขึ้นโดยคณะผู้จัดทำมีแนวคิดว่าตัวบทกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ศึกษากฎหมายทุกท่านจะต้องท่อง และจดจำได้ แต่ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษากฎหมายนั้นเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าตัวบทกฎหมายที่ต้องทำการศึกษานั้นมีจำนวนมากคำถามที่ตามมาสำหรับผู้ทำการศึกษาเล่าเรียนคือ มาตราไหนเป็นมาตราสำคัญ โดยเฉพาะผู้ทำการสอบในทุกสนามสอบนั้นมีความยากลำบากมาก หนังสือชุดวิชานี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและขจัดอุปสรรคปัญหาที่มีให้หมดไป
   แม้จะผ่านพ้นเวลามาหลายปี คณะผู้จัดทำก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาจัดทำหนังสือชุดท่องตัวบทเพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะกับกาลเวลา และก่อเกิดประโยชน์กับผู้ศึกษาอยู่ตลอดเวลา คณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดท่องตัวบทชุดนี้จะยังคงประโยชน์แก่ผู้ศึกษาทุกท่านต่อไป
The Succss Group
ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย
 
สารบัญ
 
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บททั่วไป
• บทนิยาม โดยทุจริต มาตรา 1(1)
• บทนิยาม เคหสถาน มาตรา 1(4)
• บทนิยาม อาวุธ มาตรา 1(5)
• บทนิยาม ใช้กำลังประทุษร้าย มาตรา 1(6)
• บทนิยาม เอกสาร มาตรา 1(7)
• บทนิยาม เอกสารราชการ มาตรา 1(8)
• บทนิยาม เอกสารสิทธิ มาตรา 1(9)
• การกระทำผิดในราชอาณาจักร มาตรา 4
• การกระทำความผิดบางส่วนในราชอาณาจักร มาตรา 5
• หลักอำนาจลงโทษสากล มาตรา 7
• หลักบุคคล มาตรา 8
• เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร มาตรา 9
• กรณีห้ามลงโทษผู้กระทำผิดนอกราชอาณาจักรอีก มาตรา 10
• การริบทรัพย์ มาตรา 32attorney285
• ทรัพย์ที่อยู่ในดุลพินิจของศาลว่าจะริบหรือไม่ก็ได้ มาตรา 33
• การขอคืนของกลาง มาตรา 36
• ความรับผิดในทางอาญา มาตรา 59
• กระทำโดยพลาด มาตรา 60
• กระทำโดยสำคัญผิด มาตรา 61
• สำคัญผิดในข้อเท็จจริง มาตรา 62
• ผลธรรมดา มาตรา 63
• จำเป็น มาตรา 67
• ป้องกัน มาตรา 68
• จำเป็น ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ มาตรา 69
• บันดาลโทสะ มาตรา 72
• พยายามกระทำความผิด มาตรา 80
• การพยายามกระทำความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ มาตรา 81
• การยับยั้งหรือกลับใจ มาตรา 82
• ตัวการ มาตรา 83
• ผู้ใช้ มาตรา 84
• ผู้สนับสนุน มาตรา 86
 
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด
• ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน มาตรา 136
• แจ้งความเท็จ มาตรา 137
• ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน มาตรา 138
• ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน มาตรา 139
• เหตุฉกรรจ์ของมาตรา 138 วรรคสอง , มาตรา 139 , มาตรา 140
• ทำลายทรัพย์สินหรือเอกสารที่ยึดเพื่อเป็นพยานหลักฐาน มาตรา 142
• คนกลางเรียกรับสินบน มาตรา 143
• ให้สินบนเจ้าพนักงาน มาตรา 144
• แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน มาตรา 145
• เจ้าพนักงานยักยอก มาตรา 147
• เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ มาตรา 148
• เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน มาตรา 149
• ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต จัดการทรัพย์อันเป็นการเสียหาย มาตรา 151
• เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 157
• เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร มาตรา 161
• เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ มาตรา 162
• ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานในการยุติธรรม มาตรา 167
• แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ มาตรา 172
• แจ้งความเท็จจริงโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น มาตรา 173
• แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อแกล้งบุคคลอื่น มาตรา 174
• ฟ้องเท็จ มาตรา 175
• เบิกความเท็จ มาตรา 177
• นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ มาตรา 180
• ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง มาตรา 184
• เอาไปเสียซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสาร มาตรา 188
• ช่วยผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษ มาตรา 189
• ยักย้ายทำลายศพ มาตรา 199
• เจ้าพนักงานในการยุติธรรมกระทำหรือไม่กระทำการในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ มาตรา 200
• ซ่องโจร มาตรา 210
• สมาชิกอั้งยี่หรือซ่องโจรกระทำความผิดตามความมุ่งหมาย มาตรา 213
• มั่วสุม มาตรา 215
• ไม่ยอมเลิกมั่วสุมตามคำสั่งเจ้าพนักงาน มาตรา 216
• วางเพลิงเผาทรัพย์ มาตรา 217
• เหตุฉกรรจ์ของความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น มาตรา 218
• ปลอมเงินตรา มาตรา 240
• แปลงเงินตรา มาตรา 241
• มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือเงินตราแปลง มาตรา 244
• ปลอมเอกสาร มาตรา 264
• ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ มาตรา 265
• ปลอมเอกสารสำคัญ มาตรา 266
• แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ มาตรา 267
• ใช้เอกสารปลอม มาตรา 268
• ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/1
• ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น มาตรา 269/5
• ทำหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/8
• ข่มขืนกระทำชำเรา มาตรา 276
• กระทำชำเราเด็ก มาตรา 277
• กระทำอนาจาร มาตรา 278
• เป็นธุระจัดหา พาไป เพื่อการอนาจารโดยหลอกลวง ขู่เข็ญ มาตรา 283
• พาไปเพื่อการอนาจาร มาตรา 284attorney285
• เหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น มาตรา 285
• ฆ่าผู้อื่น มาตรา 288
• ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา 289
• ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 290
• ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 291
• ทำร้ายร่างกายผู้อื่น มาตรา 295
• ทำร้ายร่างกายเหตุฉกรรจ์ มาตรา 296
• ทำร้ายร่างกายสาหัส มาตรา 297
• ทำให้แท้งลูก มาตรา 301
• ทำให้แท้งลูกโดยหญิงยินยอม มาตรา 302
• ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309
• หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น มาตรา 310
• พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี มาตรา 317
• พรากผู้เยาว์โดยผู้นั้นไม่เต็มใจ มาตรา 318
• พรากผู้เยาว์โดยผู้นั้นเต็มใจ มาตรา 319
• หมิ่นประมาท มาตรา 326
• เหตุยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 329
• ลักทรัพย์ มาตรา 334
• ลักทรัพย์เหตุฉกรรจ์ มาตรา 335
• วิ่งราวทรัพย์ มาตรา 336
• กรรโชกทรัพย์ มาตรา 337
• ชิงทรัพย์ มาตรา 339
• ปล้นทรัพย์ มาตรา 340
• ฉ้อโกง มาตรา 341
• โกงเจ้าหนี้ มาตรา 349
• โกงเจ้าหนี้ที่ได้ให้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล มาตรา 350
• ยักยอกทรัพย์ มาตรา 352
• รับของโจร มาตรา 357
• ทำให้เสียทรัพย์ มาตรา 358
• บุกรุก มาตรา 362
• บุกรุก มาตรา 364
• บุกรุก มาตรา 365
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2734]
หนังสือกฎหมาย [1589]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก