กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์
รหัสสินค้า 002871
หมวดหมู่ กฎหมาย วิ.อาญา
ราคาปกติ 150.00 บาท
ลดเหลือ 135.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 12 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์
ผู้แต่ง : ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ สุพจน์ สีตะสิทธิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 452 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
ความเบื้องต้น
หนังสือกฎหมายเล่มนี้จะอธิบานประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 1 ข้อความเบื้องต้น ภาค 2 สอบสวน ภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา และบางส่วนของภาค 6 การบังคับคดี นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างการบันทึกและเอกสารต่างๆ ที่ใช้จริงในทางปฏิบัติไว้ในภาคผนวกอีกด้วย
 
คำนำ
 
 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบไปด้วย 7 ภาค คือ ภาค 1 ข้อความเบื้อยงต้น ภาค 2 สอบสวน ภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา ภาค 5 พยานหลักฐาน ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม และภาค 7 อภัยโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ สำหรับหนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น และภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา เท่าที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในระดับนิติศาสตรบัณฑิต และกล่าวถึงภาค 6 การบังคับคดี เพียงบางส่วนเท่าที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ส่วนภาค 5 พยานหลักฐาน ถือเป็นวิชาหนึ่งที่แยกต่างหากจากการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยทั่วไปจึงไม่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ และสำหรับภาค 7 การอภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ เป็นกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอำนาจขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษและหน่วยงานราชทัณฑ์ไม่ใช่เจ้าพนักงานตำรวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ผู้เขียนจึงขอไม่กล่าวถึงภาค 7 ไว้ในหนังสือนี้เช่นกัน
  อนึ่ง หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างบันทึกเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้จริงในทางปฏิบัติบางส่วนไว้ในภาคผนวก เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสาระและที่มาที่ไปของตัวบทกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านสามารถปฏิบัติงานทางอาญาได้ คงมีวัตถุประสงค์เพียงให้ผู้อ่านได้เห็นภาพทั่วไปของตัวบทกฎหมายจากตัวอย่างที่ได้มีการปฏิบัติจริง โดยไม่ต้องจินตนาการผ่านลายลักษณ์อักษรของตัวบทกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และเนื่องจากหนังสือเล่มนี้เขียนในเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ และหากท่านผู้อ่านสามารถสละเวลาแจ้งข้อบกพร่องดังกล่าวแก่ผู้เขียนก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนในการปรับปรุงพัฒนาหนังสือต่อไป โดยท่านสามารถแจ้งมาได้ที่ s_siriwattana@hotmail.com
  สุดท้ายนี้ ผู้เขียนทั้งสองขอกราบขอบคุณบิดามารดาของผู้เขียนทั้งสองที่มอบโอกาสในการแสวงหาวิชาความรู้และยังเป็นกำลังใจสำคัญแก่ผู้เขียนทั้งสองมาโดยตลอด รวมไปถึงขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทุกด้านแก่ผู้เขียนทั้งสองตลอดมาทั้งที่เป็นครูอาจารย์โดยวิชาชีพ ท่านที่เป็นผู้พิพากษาและพนักงานอัยการที่ให้ความรู้ด้านวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการแก่ผู้เขียนทั้งสอง ท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนทั้งสองขอขอบพระคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ให้โอกาสผู้เขียนได้ตีพิมพ์เล่มนี้เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาความรู้ทุกท่าน
  ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์
  สุพจน์ สีตะสิทธิ์
  11 มิถุนายน 2560
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 นิยามศัพท์ (มาตรา 2)
1.2 ผู้เสียหารในกฎหมายอาญาและผู้มีอำนาจจัดการแทน
1.2.1 ผู้เสียหายที่แท้จริง (มาตรา 2(4))
1.2.2 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียชีวิต (มาตรา 3)
1.2.2.1 สามีมีอำนาจจัดการแทนภริยยา (มาตรา 3)
1.2.2.2 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียชีวิตที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (มาตรา 5)
1.2.2.3 ผู้แทนเฉพาะคดี
1.2.3 ผลของการร้องทุกข์โดยผู้เสียหายและผู้มีอำนาจการจักการแทนผู้เสียหารตามกฏหมาย (มาตรา 120,121,122(2))
บทที่ 2 การสืบสวนและการสอบสวนการกระทำผิดอาญา
2.1 การสืบสวน (มาตรา 17)
2.2 การสอบสวนคดีสามัญ
2.2.1 พนักงานสอบสวนและพนักวานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
2.2.1.1 พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา (มาตรา 18 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
2.2.1.2พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญา (มาตรา 18 วรรคสาม)
2.2.1.3 พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญากรณีควมผิดเกิดขึ้นหลายท้องที่ (มาตร 19)
2.2.1.4 พนักงานสอบสวนคดีอาญาเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร (มาตรา 20)
2.2.1.5 กรณีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี (มาตรา 21 ,21/1)
2.2.2 หลักทั่วไปและกระบวนการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป
2.2.2.1 การสอบสวนกับอำนาจคดีอาญาของพนักงานอัยการ (มาตรา 120)
2.2.2.2 อำนาจทั่วไปของพนักงานสอบสวน (มาตรา 2(7) ,112)
2.2.2.3 อำนาจของพนักงานสอบสวนในการไม่ทำการสอบสวน (มาตรา 2(7),2(8),122,127)
2.2.2.4 รูปแบบของคำร้องทุกข์ (มาตรา 123)
2.2.2.5 การแก้ไขหรือการถอนคำร้องทุกข์ (มาตรา 126)
2.2.2.6 กรณีที่พนักงานสอบสวนมีอำนาจให้พนักงานอื่นทำการสอบสวนแทนได้ (มาตรา 128)
2.2.2.7 ระยะเวลาและสถานที่ในการสอบสวนและการสอบสวนไม่ต้องกระทำต่อหน้าผู้ต้องหา (มาตรา 130)
2.2.2.8 การรวบรวมพยานหลักฐาน (มาตรา 131, 131/1,32,133)
2.2.2.9 การสอบสวนผู้ต้องหา (มาตรา 134)
2.2.2.10 การสอบถามและการจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหา (มาตรา 134/1,134/4 วรรคท้าย)
2.2.2.11 สิทธิของผู้ต้องหาในการให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้ใจวางใจเข้าฟังการสอบปากคำของตน (มาตรา 134/3,134/4 วรรคท้าย)
2.2.2.12 การแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวนให้ผุ้ต้องหารทราบ (มาตรา 134/4)
2.2.2.13 พนักงานสอบสวนต้องไม่จูงใจให้ผู้ต้องหาให้การ (มาตรา 135)
2.2.2.14 ขั้นตอนการดำเนินคดีเมื่อการสอบสวนเศร็ขสิ้นลง : พนักงานสอบสวนส่งมอบสำนวนกรสอบสวนให้พนักงานอัยการ (มาตรา 140-147)
2.2.3 กระบวนการสอบสวนเด็กในคดีอาญา
2.2.3.1 การร้องทุกข์โดยผู้เสียหายที่เป็นเด็ก 
2.2.3.2 การสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก 
2.2.3.3 การจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กชี้ตัวบุคคล 
2.2.3.4 การสอบปากคำเด็กในฐานะผู้ต้องหา
2.3 การสอบสวนคดีชันสูตรพริกศพ (มาตรา 129,148-156)
2.3.1 การตายโดยผิดธรรมชาติ (มาตรา 148,150 วรรคหนึ่ง)
2.3.2 ความตานเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานหรือขณะอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน (มาตรา 150 วรรคสาม ถึงวรรคหก)
2.3.3 หน้าที่ในการแจ้งแก่ผู้มีหน้าที่ไปทำการชันสูตรพริกศพและญาติขิงผู้ตายทราบ (มาตรา 150 วรรคสอง)
2.3.4 ความเห็นในการชันสูตรพริกศพ (มาตรา 154)
บทที่ 3 หมายเรียก หมายอาญา และการจับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
3.1 หมายเรียกattorney285.co.th
3.1.1 เหตุออกหมายเรียน (มาตรา 52)
3.1.2 วิธีการส่งหมายเรียก (มาตา 55,55/1)
3.2 หมายอาญา และการจับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
3.2.1 จับ
3.2.1.1 การจับโดยมีหมาย (มาตรา 66)
3.2.1.2 การจับโดยไม่มีหมาย (มาตรา 66,78,80)
3.2.1.3 การจับโดยราษฎรเป็นผู้จับ (มาตรา 79)
3.2.1.4 การจับในรโหฐาน (มาตรา 81)
3.2.1.5 วิธีการจับและกระบวนการที่ต้องปฎิบัติเมื่อจับได้แล้ว (มาตรา 83,84)
3.2.2 ขัง
3.2.2.1 การขังในระหว่างสอบสวน (มาตรา 87,97 วรรคแปด)
3.2.2.2 การขังผู้ต้องหารที่ไม้ได้ถูกจับ (มาตรา 71/134)
3.2.2.3 การขังในระหว่างพิจารณา (มาตรา 88)
3.2.2.4สถานที่ขังผู้ต้องหาารหรือจำเลย (มาตรา 89,89/1)
3.2.2.5 การปล่อยตัวผู้ถถูกคุมขังโดยมิชอบด้ยวกฎหมาย (มาตรา 90)
3.2.3 จำคุก (มาตรา 89,89/2)
3.2.4 ค้น (มาตรา 2(11))
3.2.4.1 การค้นในฐานรโหฐาน (มาตรา 92,94,96,97-99,101,102)
3.2.4.2 การค้นตัวบุคคล (มาตรา 85,93,100)
3.2.5 ปล่อยชั่งคราว
3.2.5.1 วิธีการของปล่อยชั่วคราว (มาตรา 106)
3.2.5.2 หลักการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (มาตรา 107)
3.2.5.3 ข้อพิจารณาขอให้ปล่อยชั่วคราว (มาตรา 108/108/1)
3.2.5.4 หลักเกณฑืการปล่อยตัวชั่วคราวอื่นๆ (มาตรา 109-119)
บรรณานุกรรม  
ภาคผนวก
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก