ความผิดฐานหมิ่นประมาท

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
รหัสสินค้า 000705
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคา 350.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
แก้ไขล่าสุด 1 มี.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

ผู้แต่ง: The Justice Group
ปีที่พิมพ์:  กันยายน 2554
จำนวนหน้า:   หน้า
ISBN:

สารบัญ

 

ความเบื้องต้น  “60 นาทีก็พอ”
เรื่องของปาก
คดีเล็กแต่คนใหญ่
สบาย ๆ คลายเครียด  เรื่องของ  “ไฮ – โลว์”
ใครบ้างที่จะโดนข้อหาหมิ่นประมาท
นักการเมือง  (ระดับชาติ/ ระดับท้องถิ่น)
พรรคไหน  คนไหน  พวกเสื้อสีอะไร.......พูดจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง
ศิลปะการพูด......ความผิดตาม  ก.ม.เลือกตั้ง.....หาเสียงเสี่ยงตะราง
ตารางบทกำหนดโทษผู้สมัคร  ส.ส., ส.ว.
นักการเมืองที่มีคุณธรรม......ยิ่งเป็นคนสำคัญเพียงไร
ชาวหนังสือพิพม์กับคดีหมิ่นประมาท
อัตราโทษหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
บรรณาธิการไม่ต้องรับผิด
บรรณาธิการกับการละเมิดอำนาจศาล
ข้าราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านอาจถูกฟ้อง
ผู้เสียหายหน้าแตกซ้ำเป็นครั้งที่สอง
ผู้เสียหายอาจดำเนินคดีได้  2  วิธี
บุญคุณต้องทดแทน  แค้นต้องชำระ
คุณจรูญเขาชกผมไม่ถูกหรอก
ธรรมสอนใจ  การให้อภัยด้วยการแผ่เมตตา
60 นาทีก็พอ  สำหรับกฎหมายฐานหมิ่นประมาท
สบาย ๆ คลายเครียด  เมื่อ “กิมฮวย”  ขึ้นศาล
ภาคบทสรุปตอนต้น  :   หมิ่นประมาท
ความผิดฐานหมิ่นประมาทมีบทบัญญัติไว้ใน  ป.อ. เท่านั้น
ความผิดใกล้เคียงและมาตราหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ค่าเสเยหายทางแพ่ง
ภาคเนื้อหาสาระสำคัญ
หมิ่นประมาททั่วไป  (ม.326)
องค์ประกอบความผิด 1. ใส่ความ
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.326  ข้อ 1)
2.ผู้อื่น (ผู้สียหาย)
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.326  ข้อ 2)
ก่อนจะพูดจะทำอะไร  พึงมีสติ
3. ต่อบุคคลที่สาม
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.326  ข้อ 3)
4. โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียหาย
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.326  ข้อ 4)
5. โดยเจตนา
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.326  ข้อ 5)
อานุภาพของความดีมหัศจรรย์นัก
ความผิดใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง  “หมิ่นประมาท”
ดูหมิ่น  (ม.393)
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.393)
ความผิดในหมวดอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  (ม.112)  และ ม.133, 134
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.112)
บรรพบุรุษไทยรักความเป็นไทย
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน  (ม.136)
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.136)
ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา  (ม.198)
ละเมิดอำนาจศาล  (ป.วิ.แพ่ง  ม.30- 33)  และฎีกา
ตัวอย่างฎีกา  (ละเมิดอำนาจศาล)
หมิ่นประมาทผู้ตาย  (ม.327)
ชีวิตในชาติข้างหน้ายาวนาน  ไม่อาจประมาณได้
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา  (ม.328)
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.328)
ข้อยกเว้นไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท  (ม.329)
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.329)
ข้อยกเว้นไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท  (ม.330)
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.330)
ข้อยกเว้นไม่เป็นความผิดในการดำเนินคดีในศาบ  (ม.331)
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.331)
เอกสิทธิ์เด็ดขาดและไม่เด็ดขาด
เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  130, 135
การพิพากษาและผลของคำพิพากษา  (ม.332)
การรอการลงโทษหรือไม่การรอการลงโทษ  (ม.56)
หลักเกณฑ์การรอการลงโทษ
ค่าเสียหายทางแพ่ง (ป.พ.พ.  มาตรา  423, 447)
คดีหมิ่นประมาทยอมความได้  (ม.333)
ตัวอย่างฎีกา  (ตาม  ม.333)
คำชี้แจงส่งท้าย
ความจริงที่ควรละลึกถึงอย่างสม่ำเสมอ
รายละเอียดภาคตัวบท  (บทบัญญัติ)
ความผิดฐานหมิ่นประมาท  (ม.326- 333)
ความผิดฐานอื่นที่ใกล้เคียง  (ม.393, 112, 133, 134, 136, 198)
ความผิดฐานอื่นที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน
ความผิดต่อเจ้าพนักงานและเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
แจ้งความเท็จทั่วไป  (ม.137)
แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา  (ม.172 - 174)
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน  (ม.138)
ให้สินบนเจ้าพนักงาน  (ม.144)
ฟ้องเท็จ/ เบิกความเท็จ/ ทำพยานหลักฐานเท็จ/ นำสืบหรือแสดง
หลักฐานเท็จ  (ม.175, 177, 179, 181)
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ/ การยุติธรรม
ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  (ม.157, 200)
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
มั่วสุมกันตั้งแต่  10  คนขึ้นไป  (ม.215, 216)
ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ความผิดฐานกบฏและใกล้เคียง  (ม.113- 117)
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย  (ม.135/1 – 135/4)
รายละเอียดภาคคำพิพากษาศาลฎีกา
ความผิดฐานหมิ่นประมาท  (ม.326, 328- 333)
มาตรา  326 (ความผิดหลักของหมิ่นประมาททั่วไป)  มี
75  ฎีกาย่อ    4    ฎีกาเต็มรูป
มาตรา  328 (หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา)  มี
23  ฎีกาย่อ    4    ฎีกาเต็มรูป
มาตรา  329 (แสดงความเห็นโดยสุจริต  :  ไม่มีความผิด)  มี
61  ฎีกาย่อ    5    ฎีกาเต็มรูป
มาตรา  330 (ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง) :  ไม่ต้องรับโทษ)  มี
5  ฎีกาย่อ      -
มาตรา  331 (คู่ความแสดงความเห็นในศาล :  ไม่มีความผิด)  มี
6  ฎีกาย่อ      -
มาตรา  332 (ให้ยึดหรือทำลายวัตถุและให้โฆษณาคำพิพากษา)  มี
3   ฎีกาย่อ      -
มาตรา  333 (คดีหมิ่นประมาทยอมความได้)  มี    3   ฎีกาย่อ      -
ความผิดฐานอื่นที่ใกล้เคียงและค่าเสียหายทางแพ่ง
มาตรา  393 (ดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา)  มี
29  ฎีกาย่อ    1    ฎีกาเต็มรูป
มาตรา  423, 447    (ป.พ.พ.  ค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง)  มี
5   ฎีกาย่อ    2    ฎีกาเต็มรูป
มาตรา  112 (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  )  มี   
3   ฎีกาย่อ     2    ฎีกาเต็มรูป
มาตรา  136 (ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน )  มี    28    ฎีกาย่อ      -
มาตรา  198 (ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา)  มี   2   ฎีกาย่อ      -
ความผิดฐานอื่นที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน
มาตรา  137, 172- 174  (แจ้งความเท็จ)  มี   10   ฎีกาย่อ     -
มาตรา  138 (ต่อสู่ขัดขวางเจ้าพนักงาน )  มี    2   ฎีกาย่อ      -
มาตรา  175, 177   (ฟ้องเท็จ/ เบิกความเท็จ)  มี   9   ฎีกาย่อ      -
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ/ การยุติธรรม
มาตรา  157,  200  (ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ)  มี  
20   ฎีกาย่อ     -
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
มาตรา   215,  216  (มั่วสุมกันตั้งแต่  10  คนขึ้นไป )  มี
3   ฎีกาย่อ     4    ฎีกาเต็มรูป
คำอธิบายขั้นตอนการพิจารณาสำนวนของตำรวจในชั้นพนักงานอัยการ
ความเห็น  (สั่งฟ้อง/ สั่งไม่ฟ้อง)  ของอัยการ
ความทั่วไปของคดีที่มีโทษทางอาญา
การเริ่มตั้นดำเนิคดีอาญา
กรณีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา
กรณีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา
อำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนสิ้นสุดลงเมื่อสำนวนไปยังพนักงานอัยการ
การพิจารณาสำนวนสอบสวนชั้นพนักงานอัยการ
การสั่งสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานอัยการ
การเรียกพยานมาซักถามของพนักงานอัยการ
การสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมของพนักงานอัยการ
การวินิจฉัยและทำคำสั่งของพนักงานอัยการ
เหตุผลของการทำคำสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ
เหตุผลของการทำคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องเพราะการฟ้องคดีจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
การร้องขอความเป็นธรรมของพนักงานอัยการ
คดีหมิ่นประมาทเป็นความผิดกรรมเดียวที่อาจถูกดำเนินคดีหลายครั้ง
การฟ้องด้วยวาจา
ภาคผนวก  (1)
หนังสือเวียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติของอัยการสูงสุด
เรื่องอำนาจสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวน
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องหารือเกี่ยวกับอำนาจ
สอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวน
ภาคผนวก  (2)
ตัวอย่างคำชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด  (9  ตัวอย่าง)
คำอธิบายการยกร่างคำฟ้องคดีหมิ่นประมาทและการทำคำให้การ
ตัวอย่างคำฟ้องของอัยการและทนายความ
คำฟ้องคดีหมิ่นประมาท
ผู้มีอำนาจฟ้องคดี
องค์ประกอบของคำฟ้องคดีอาญา
การบรรยายคำฟ้องในคดีหมิ่นประมาท
คำขอท้ายคำฟ้องในคดีหมิ่นประมาท
ตัวอย่างคำขอท้ายคำฟ้องกรณีขอให้จำเลยลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์
การทำคำให้การในคดีหมิ่นประมาท
ตัวอย่างการบรรยายฟ้องหมิ่นประมาทของอัยการและทนายความ
ตัวอย่างคำฟ้องในลักษณะเต็มรูป  (5  ตัวอย่าง)
ตัวอย่างคำฟ้อง  เฉพาะองค์ประกอบความผิดตาม
ป.วิ.อ.  มาตรา  158 (5)   (17  ตัวอย่าง)
พระราชบัญัตินิรโทษกรรมที่น่าสนใจ  (แยกได้  4  ประเภท)
ประเภทที่ 1 นิรโทษกรรมแก่ผู้คัดค้าน  ต่อด้าน  ขัดขวางหรือขับไล่ผู้ใช้
กำลังยึดอำนาจ  หรือนิรโทษเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี  
(แยกตามพฤตินัย)  มี  7  ฉบับ
ประเภทที่ 2 นิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดฐานกบฏหรือผู้ก่อความไม่สงบ
เพื่อยึดอำนาจ  (กระทำการไม่สำเร็จ)   มี  5   ฉบับ
ประเภทที่ 3 นิรโทษกรรมผู้กระทำการปฏิวัติรัฐประหารหรือกระทำการ
ยึดอำนาจ  (กระทำการสำเร็จ)   มี  6   ฉบับ
ประเภทที่ 4 นิรโทษกรรมในวาระโอกาสอันสำคัญยิ่ง  มี  1  ฉบับ
นำบางฉบับที่มีข้อมูลน่าสนใจมาลงพิมพ์   รวม  7  ฉบับ
พระราชบัญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2551
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548
พระราชบัญัติกฎอัยการศึก  พุทธศักราช  2457
พระราชบัญัติจดแจ้งการพิมพ์  พ.ศ. 2550
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก