คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า 000901
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 220.00 บาท
ลดเหลือ 198.00 บาท
น้ำหนัก 1,300 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 30 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ผู้แต่ง : ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : มกราคม 2555
จำนวนหน้า: 236 หน้า
ขนาด : 18.5x26 มาตราฐาน
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162690136
 
คำนำ
 
   หนังสือ “คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา” นี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งแรกหลังจากที่ผู้เขียนได้เตรียมการแต่ไม่แล้วเสร็จเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งได้อาศัยโอกาสในช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงเล่มนี้จนแล้วเสร็จ
   หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่ 2 ในชุดกฎหมายอาญาภาคความผิดซึ่งผู้เขียนตั้งใจจะทำหนังสือแนวนี้ให้ครบทุกส่วนตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังที่เขียนไว้ในคำนำเมื่อจัดพิมพ์หนังสือ “คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา” ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2539 ว่า “...นอกจากเพื่อให้นักศึกษาที่เพิ่งเริ่มเรียนจะได้ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนแล้วผู้สนใจกฎหมายลักษณะนี้ก็ไม่สามารถใช้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นระบบได้อีกด้วย เพราะหนังสือเล่มนี้ได้คำนึงถึงความสำคัญของตัวบทกฎหมาย แนวคำอธิบายของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านตลอดจนตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญบางเรื่อง และการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ไว้อีกด้วย”
   นอกจากนั้นโดยที่ระบบสืบค้นคำพิพากษาของศาลฎีกาได้จัดทำขึ้นและเกิดความสะดวกสบายในการค้นหา ผู้เขียนจึงใช้วิธีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาว่าเป็น “ระบบสืบค้นคำพิพากษา” ซึ่งผู้อ่านสามารถค้นคว้า และตรวจสอบได้ที่ http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.isp นอกเหนือจากคำพิพากษาที่จัดพิมพ์โดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือสำนักงานศาลยุติธรรม
   ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ใช้หนังสือหลายเล่มของผู้เขียนที่กรุณาให้ข้อแนะนำในการจัดทำ รวมทั้งขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่จัดพิมพ์ได้อย่างเรียบร้อยในการจัดพิมพ์หนังสือทุกเล่ม และบรรดากำลังที่ได้รับในการทำงานต่าง ๆ ที่ผู้เขียนรับผิดชอบอยู่ทั้งจากอาจารย์ผู้ใหญ่ และผู้ร่วมงานทุกท่านซึ่งขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอขอบคุณกำลังใจทั้งหลายที่ได้จากสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะ “น้ำฝน” และ “ก้อนเมฆ” ที่กำลังเติบโตตามวัยและตั้งใจเล่าเรียนเป็นอย่างดี นับเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่ง
 
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 ธันวาคม 2554

 

 
สารบัญ
 
บทนำทั่วไป
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
ความนำทั่วไป
1. ความหมายของเงินตรา
2. ประเภทของเงินตรา
3. เงินตราที่ได้รับการคุ้มครอง
4. การกระทำที่กฎหมายกำหนดเป็นความผิด
5. ความผิดอื่นเกี่ยวกับเงินตรา
6. การรับโทษ
บทที่ 1 ความผิดฐานปลอมเงินตรา
บทที่ 2 ความผิดฐานแปลงเงินตรา
บทที่ 3 ความผิดฐานนำเข้าซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง
บทที่ 4 ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง
บทที่ 5 ความผิดฐานขืนใช้เงินตราปลอมหรือแปลง
บทที่ 6 ความผิดฐานทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลง
บทที่ 7 ความผิดฐานนำเข้าเหรียญกระษาปณ์ผิดน้ำหนัก
บทที่ 8 ความผิดฐานนำเหรียญกระษาปณ์ผิดน้ำหนักมาใช้
บทที่ 9 ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์ผิดน้ำหนัก
บทที่ 10 ความผิดฐานทำเครื่องมือ หรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา
บทที่ 11 ความผิดฐานมีเครื่องมือ หรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา
บทที่ 12 ความผิดฐานเลียนแบบเงินตรา
บทที่ 13 ความผิดฐานนำออกใช้ซึ่งบัตรที่เลียนแบบเงินตรา
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา
ความนำทั่วไป
1. ความหมายของดวงตรา และรอยตรา
2. ประเภทของดวงตรา
3. ประเภทดวงตราที่ได้รับการคุ้มครอง
4. ลักษณะของการคุ้มครอง
5. การรับโทษ
บทที่ 14 ความผิดฐานปลอมดวงตรา รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย
บทที่ 15 ความผิดฐานปลอมดวงตรา หรือรอยตาของทบวงเมือง องค์การสาธารณะ หรือเจ้าพนักงาน
บทที่ 16 ความผิดฐานใช้ดวงตรา รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธยปลอม
บทที่ 17 ความผิดฐานใช้ดวงตรา รอยตรา ทบวงเมือง องค์การสาธารณะ หรือเจ้าพนักงานที่ปลอม
บทที่ 18 ความผิดฐานใช้ดวงตรา หรือรอยตราอันแท้จริงโดยมิชอบ
บทที่ 19 ความผิดฐานนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา หรือรอยตราปลอม
ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์attorney285.com
ความนำทั่วไป
1. ความหมายของแสตมป์
2. ประเภทของแสตมป์ที่ได้รับการคุ้มครอง
3. ลักษณะการคุ้มครอง
4. การรับโทษ
5. การรับโทษกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับแสตมป์ต่างประเทศ
บทที่ 20 ความผิดฐานปลอมแสตมป์
บทที่ 21 ความผิดฐานแปลงแสตมป์
บทที่ 22 ความผิดฐานนำเข้าแสตมป์ปลอมหรือแปลง
บทที่ 23 ความผิดฐานลบแสตมป์เพื่อให้ใช้ได้อีก
บทที่ 24 ความผิดฐานใช้แสตมป์ปลอมหรือแปลง หรือที่ลบแล้วเพื่อให้ใช้ได้อีก
บทที่ 25 ความผิดฐานทำเครื่องมือ หรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงแสตมป์
บทที่ 26 ความผิดฐานมีเครื่องมือ หรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงแสตมป์
ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว
ความนำทั่วไป
1. ความหมายของตั๋ว
2. ประเภทของตั๋วที่ได้รับการคุ้มครอง
3. ลักษณะการคุ้มครอง
4. การรับโทษattorney285.com
บทที่ 27 ความผิดฐานปลอมตั๋วโดยสาร
บทที่ 28 ความผิดฐานแปลงตั๋วโดยสาร
บทที่ 29 ความผิดฐานลบตั๋วโดยสารเพื่อให้ใช้ได้อีก
บทที่ 30 ความผิดฐานปลอมตั๋วผ่านประตู
บทที่ 31 ความผิดฐานแปลงตั๋วผ่านประตู
บทที่ 32 ความผิดฐานลบตั๋วผ่านประตูเพื่อให้ใช้ได้อีก
บทที่ 33 ความผิดฐานใช้ตั๋วปลอม แปลงหรือตั๋วที่ทำให้ใช้ได้อีก
บทที่ 34 ความผิดฐานทำเครื่องมือ หรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว
บทที่ 35 ความผิดฐานมีเครื่องมือ หรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว
ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
ความนำทั่วไป
1. ความหมายของเอกสาร
2. ประเภทของเอกสาร
3. ลักษณะของการกระทำที่เป็นความผิด
4. การรับโทษ
บทที่ 36 ความผิดฐานปลอมเอกสาร
บทที่ 37 ความผิดฐานปลอมเอกสารโดยการกรอกข้อความในแผ่นกระดาษที่มีลายมือชื่อผู้อื่น
บทที่ 38 ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ
บทที่ 39 ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ พินัยกรรม ฯลฯ
บทที่ 40 ความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารมหาชน เอกสารราชการ
บทที่ 41 ความผิดฐานใช้ หรืออ้างเอกสารปลอม
บทที่ 42 ความผิดฐานทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ
บทที่ 43 ความผิดฐานใช้ หรืออ้างคำรับรองอันเป็นเท็จ
บทที่ 44 ความผิดฐานทำต่อความสมบูรณ์ของพินัยกรรม หรือเอกสาร
ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ความนำทั่วไป
1. ที่มาของความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
2. ความหมายของบัตรอิเล็กทรอนิกส์
3. ลักษณะของการกระทำที่เป็นความผิด
4. การระวางโทษสูงขึ้น
5. การรับโทษ
บทที่ 45 ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 46 ความผิดฐานทำเครื่องมือ วัตถุสำหรับปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 47 ความผิดฐานมีเครื่องมือ วัตถุสำหรับปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 48 ความผิดฐานนำเข้า ส่งออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือวัตถุในการปลอมแปลงบัตร
 อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 49 ความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม
บทที่ 50 ความผิดฐานมีไว้เพื่อใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม
บทที่ 51 ความผิดฐานจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม
บทที่ 52 ความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม
บทที่ 53 ความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
บทที่ 54 ความผิดฐานมีไว้เพื่อใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น
ส่วนที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ความนำทั่วไป
1. ความหมายของหนังสือเดินทาง
2. ลักษณะของการกระทำที่เป็นความผิด
3. การรับโทษ
บทที่ 55 ความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง
บทที่ 56 ความผิดฐานใช้หนังสือเดินทางปลอม
บทที่ 57 ความผิดฐานมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม
บทที่ 58 ความผิดฐานจำหน่ายหนังสือเดินทางปลอม
บทที่ 59 ความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งหนังสือเดินทางปลอม
บทที่ 60 ความผิดฐานนำเข้า ส่งออกหนังสือเดินทางปลอม
บทที่ 61 ความผิดฐานใช้หนังสือเดินทางที่แท้จริงของผู้อื่นโดยมิชอบ
บทที่ 62 ความผิดฐานปลอมดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตรา สำหรับการเดินทางระหว่าง
 ประเทศ (วีซ่า)
บทที่ 63 ความผิดฐานใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
 ปลอม
บทที่ 64 ความผิดฐานนำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจ
 ลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศปลอม
บทที่ 65 ความผิดฐานใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
 แท้จริงโดยมิชอบ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ตารางแสดงองค์ประกอบของความผิดในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา
ดัชนีค้นหาบทเรียงมาตรา
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก