เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย พ.ศ.2558 เล่ม 2

เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย พ.ศ.2558 เล่ม 2
รหัสสินค้า 004177
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 180.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 3 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย พ.ศ.2558 เล่ม 2
ผู้แต่ง: The Justice Group
ปีที่พิมพ์: พฤษภาคม 2558
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ขนาด : A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
ภาค 2 ความผิด
ภาค 3 ลหุโทษ
 
ท่องตัวบทเพื่อเน้นความเข้าใจหลักกฎหมาย
แผนผังเพื่อเพิ่มความเข้าใจตัวบท
ฎีกาที่น่าออกสอบทั้ง 3 สนาม และฎีกาใหม่
ข้อสังเกตเพื่อขยายความเข้าใจทั้งตัวบทและฎีกา
ตัวอย่างข้อสอบทั้ง 3 สนามสอบ
 
คำนำ
 
   หนังสือชุด หลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย เล่มนี้ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจนเรียกได้ว่า วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านนักศึกษาได้ใช้ค้นคว้า เพื่อการเตรียมสอบวิชา อาญา อย่างได้ผลสมกับความวางใจของท่านมาโดยตลอด การปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ นับเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ คือ ใหม่ทั้งเนื้อหาและรูปเล่ม เพื่อนำไปสู้เอกลักษณ์ใหม่ ทั้งน่าใช้ และน่านำติดตัวไปค้นคว้าได้ทุกสถานที่อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
   เราขอสัญญาว่าคณะผู้จัดทำยังคำนึงถึงความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของหนังสือสัก 1 เล่ม เพื่อความสำเร็จของท่านในอนาคตอันใกล้ และจะใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้ท่านรักเรามากขึ้น ให้สมกับที่ท่านได้สนับสนุนและมอบความไว้วางใจเรามาโดยตลอด
   ขอขอบคุณในการอุปการะคุณของท่าน
The Justice Group
ทางลัดสู่ความสำเร็จ
 
สารบัญ
 
กฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด
• ปลอมเอกสาร มาตรา 264
• ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ มาตรา 265
• ปลอมเอกสารสำคัญ มาตรา 266
• แจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ มาตรา 267
• ใช้เอกสารปลอม มาตรา 268
• ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/1
• ทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/2
• ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น มาตรา 269/5
• เหตุฉกรรจ์ มาตรา 269/1-269/6, มาตรา 269/7
• ทำหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/8
• ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/9
• นำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/10
• ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ มาตรา 269/11
• ทำปลอมดวงตรา รอยตราฯ อันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ มาตรา 269/12
• ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะดวงตราที่ทำปลอมขึ้น มาตรา 269/13
• ใช้ดวงตรา รอยตราฯ โดยมิชอบ มาตรา 269/15
• ข่มขืนกระทำชำเรา มาตรา 276
• กระทำชำเราเด็ก มาตรา 277
• กระทำอนาจาร มาตรา 278
• กระทำอนาจารเด็ก มาตรา 279
• ความผิดตามาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 ที่เป็นความผิดอันยอมความได้ มาตรา 281
• เป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการอนาจาร มาตรา 282
• เป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการอนาจารโดยหลอกลวง ขู่เข็ญ มาตรา 283
• พาไปเพื่อการอนาจาร มาตรา 284
• เหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น มาตรา 285
• ฆ่าผู้อื่น มาตรา 288
• ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา 289
• ทำร้ายผู้อื่น มาตรา 295
• ทำร้ายร่างกายสาหัส มาตรา 297
• ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 290
• ชุลมุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 294
• ชุลมุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส มาตรา 299
• ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 291
• ทำให้ตนเองแท้งลูก มาตรา 301
• ทำให้หญิงนั้นแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม มาตรา 302
• ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม มาตรา303
• เหตุยกเว้นฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 304
• เหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 305
• ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309
• หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น มาตรา 310
• ค่าไถ่ มาตรา 313
• คนกลางเรียกรับค่าไถ่ มาตรา 315
• เหตุลดโทษผู้กระทำผิด มาตรา 316
• พรากผู้เยาว์ มาตรา 317
• พรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจ มาตรา 318
• พรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์เต็มใจ มาตรา 319
• หมิ่นประมาท มาตรา 326
• เหตุยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 329
• ลักทรัพย์ มาตรา 334
• ลักทรัพย์เหตุฉกรรจ์ มาตรา 335
• วิ่งราวทรัพย์ มาตรา 336
• กรรโชกทรัพย์ มาตรา 337
• ชิงทรัพย์ มาตรา 339
• ปล้นทรัพย์ มาตรา 340
• เหตุเพิ่มโทษผู้กระทำผิด มาตรา 339-340 ทวิ มาตรา 340 ตรี
• ฉ้อโกง มาตรา 341
• ฉ้อโกงโดยการปลอมตน มาตรา 342
• ฉ้อโกงประชาชน มาตรา 343
• โกงเจ้าหนี้ มาตรา 349
• โกงเจ้าหนี้ที่ได้ให้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล มาตรา 350
• ยักยอก มาตรา 352
• ยักยอกโดยผู้รับมอบอำนาจให้จัดการ มาตรา 353
• ยักยอกโดยผู้มีอาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน มาตรา 354
• รับของโจร มาตรา 357
• ทำให้เสียทรัพย์ มาตรา 358
• ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มาตรา 360
• บุกรุก มาตรา 362-364
กฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุโทษ
ความผิดลหุโทษ
พาอาวุธเข้าไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุสมควร มาตรา 371
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ มาตรา 390
ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ มาตรา 391
ทำให้ผู้อื่นกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ มาตรา 392
ดูหมิ่นซึ่งหน้า มาตรา 393
กระทำการอันเป็นการข่มเหง คุกคามผู้อื่น มาตรา 397 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก