ถาม-ตอบ ฉบับสมบูรณ์ กฎหมายอาญา คมสัน อ้นโตน

ถาม-ตอบ ฉบับสมบูรณ์ กฎหมายอาญา คมสัน อ้นโตน
รหัสสินค้า 000831
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 190.00 บาท
ลดเหลือ 161.50 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 2 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ถาม-ตอบ ฉบับสมบูรณ์ กฎหมายอาญา คมสัน อ้นโตน
ผู้แต่ง: คมสัน อ้นโตน
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2557
จำนวนหน้า: 381 หน้า
ISBN: 9786163616340
ขนาด : A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
 
   หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพราะตระหนักดีว่า ในการศึกษากฎหมายนั้น นอกจากการทำความเข้าใจตัวบทกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาแล้ว สิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือ การเขียนตอบข้อสอบ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญของผู้ศึกษากฎหมายจำนวนมาก ที่มีความรู้ในเชิงกฎหมายเป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่หลายคนเคยพูดกันอยู่บ่อยๆว่า “ทำข้อสอบได้ทำไมถึงสอบตก” จนทำให้หลายคนท้อแท้ในการสอบจนถึงขนาดถอดใจไปเลยก็มี ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวการเขียนตอบตามแนวของผู้เขียน ซึ่งก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการสอบโดยเล่มนี้ผู้เขียนพยายามเสนอวิธีการเขียนตอบโดยอ้างอิงเหตุผลจากถ้อยคำตามตัวบทกฎหมายเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ในการเขียนตอบได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการจดจำถ้อยคำสำนวนตามคำพิพากษาฎีกา นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้รวบรวมแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆที่สำคัญ พร้อมย่อหลักกฎหมายที่ใช้ในการสอบบ่อยๆ รวมไว้ด้วย
   เนื่องจากระยะเวลาในการเรียบเรียงค่อนข้างจำกัด ความผิดพลาดบกพร่องย่อมต้องมีอยู่อย่างแน่นอน ผู้เขียนจึงขอน้อมรับคำติจากผู้อ่านทุกท่านเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป
   ส่วนดีของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขอมอบให้แด่บิดามารดาและครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เขียนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และขออุทิศให้แก่นางครัง พุทธรักษา เป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เขียนมีขึ้น ขอขอบคุณนางสาวฉันทิตา ขาวเหลือง ที่ช่วยตรวจทานต้นฉบับให้สมบูรณ์ขึ้น และนายดนุพล เอี่ยมสกุลเวช ที่ช่วยเป็นธุระในการจัดพิมพ์
คมสัน อ้นโตน
ผู้พิพากษา
กรกฎาคม 2557
 
สารบัญ
 
เจตนา ป้องกัน บันดาลโทสะ พยายาม ข้อ 1
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 1(4)
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 1(6)
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 2
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 3
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 22
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 32-33
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 36
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 59
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 62
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 65
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 68
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 69
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 71
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 72
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 80-81
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 82
 
ตัวการผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ข้อ 2 
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 83
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 84
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 86
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 87
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 136
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแจ้งความเท็จ
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 135/1-135/4
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 147
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 157
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 162
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 177
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 187
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 198
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 199
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 210
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 217-218
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 223
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 225
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 228
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 229
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 265
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 267
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 268
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจความผิดเกี่ยวกับเพศ
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 288
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 289
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 290
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 291
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 295
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 297
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 299
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 313
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 317-321
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 326-332    
 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ข้อ 3
ข้อ 4 
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 334-335
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 336
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 337
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 339 
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 340
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 340 ตรี
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 341-342
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 343
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 350
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 352
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 354
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 357
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 358-360
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 362-365
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความผิดลหุโทษ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2734]
หนังสือกฎหมาย [1589]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก