กฎหมายอาญา ภาค 2-3 (อ.หยุด แสงอุทัย)

กฎหมายอาญา ภาค 2-3 (อ.หยุด แสงอุทัย)
รหัสสินค้า 000482
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคา 320.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 2 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายอาญา ภาค 2-3 (อ.หยุด แสงอุทัย)
ผู้แต่ง: หยุด แสงอุทัย
บรรณาธิการ : ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ปีที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11 / กุมภาพันธ์ 2556
จำนวนหน้า: 436 หน้า
ISBN: 9786167398228
ขนาด : 18x26 (มาตราฐาน)
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
อธิบายความผิดทุกฐานตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 อันได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง การปกครองเจ้าพนักงาน ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดในภาค 3 ซึ่งได้แก่ ความผิดลหุโทษทั้งหลาย 
 
คำอธิบายประกอบด้วยหลักทฤษฎี คำพิพากษาศาลฎีกาบางเรื่อง และมีการแยกองค์ประกอบภายนอก และภายในของความผิดฐานต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการวินิจฉัย
 
หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง เพื่อใช้ในการศึกษาอ้างอิงทั้งในวงวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน จึงเหมาะสำหรับผู้สนใจกฎหมายอาญา ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพ หรือผู้รักการศึกษากฎหมายโดยทั่วไป 
 
คำนำ
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11)
 
   ผมได้ตรวจทานและเพิ่มเติมกฎหมายอาญา ภาค 2-3 ตามที่ได้มีการแก้ไขล่าสุดเมื่อปลายปี พ.ศ.2551 ให้ทันสมัยและได้แทรกคำพิพากษาฎีกาที่สอดคล้องกับแนวของอาจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย 2-3 เรื่อง โดยมิได้กระทบต่อความเห็นของท่านอาจารย์แม้แต่น้อย ยังคงเนื้อหาของท่านไว้อย่างครบถ้วน
   ค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ทั้งหมด สมทบเข้ามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร./หยุด แสงอุทัย เพื่อใช้จ่ายเป็นประโยชน์สาธารณะ
ดร.ทวีเกียรติ มีนะกษิฐ
บรรณาธิการ
 
สารบัญ
 
คำชี้แจง
คำนำ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11)
คำนำ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7)
คำนำ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)
บทที่ 1 ข้อความทั่วไป
บทที่ 2 แผนผังของการสอน
ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวด้วยความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
• มาตรา 107 ถึง มาตรา 112
หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
• มาตรา 113 ถึง มาตรา 118
หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
• มาตรา 119 ถึง มาตรา 129
หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
• มาตรา 130 ถึง มาตรา 135
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
• มาตรา 136 ถึง มาตรา 146
หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
• มาตรา 147 ถึง มาตรา 166
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
• มาตรา 167 ถึง มาตรา 199
หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
• มาตรา 200 ถึง มาตรา 205
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
• มาตรา 206 ถึง มาตรา 208
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
• มาตรา 209 ถึง มาตรา 216
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
• มาตรา 217 ถึง มาตรา 239
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง
หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
• มาตรา 240 ถึง มาตรา 249
หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว
• มาตรา 250 ถึง มาตรา 263
หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
• มาตรา 264 ถึง มาตรา 269 (มาตรา 266 แก้ไข พ.ศ. 2535)
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
• มาตรา 270 ถึง มาตรา 275
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
• มาตรา 276
• มาตรา 277 (แก้ไข พ.ศ. 2550)
• มาตรา 277 ทวิ
• มาตรา 277 ตรี (เพิ่มเติม พ.ศ. 2530)
• มาตรา 278 ถึง มาตรา 281
• มาตรา 282 (แก้ไข พ.ศ. 2540)
• มาตรา 283 (แก้ไข พ.ศ. 2540)
• มาตรา 283 ทวิ (เพิ่มเติม พ.ศ. 2540)
• มาตรา 284 (แก้ไข พ.ศ. 2540)
• มาตรา 285 ถึง มาตรา 287
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต
• มาตรา 288 ถึง มาตรา 294
หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย
• มาตรา 295 ถึง มาตรา 300
หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
• มาตรา 301 ถึง มาตรา 305
หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
• มาตรา 306 ถึง มาตรา 308
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ
• มาตรา 309 ถึง มาตรา 310
• มาตรา 310 ทวิ (เพิ่มเติม พ.ศ. 2537)
• มาตรา 311 ถึง มาตรา 312
• มาตรา 312 ทวิ (เพิ่มเติม พ.ศ. 2537)
• มาตรา 312 ตรี (เพิ่มเติม พ.ศ. 2540)
• มาตรา 313 ถึง มาตรา 321
หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
• มาตรา 322 ถึง มาตรา 325
หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
• มาตรา 326 (แก้ไข พ.ศ. 2535)
• มาตรา 327
• มาตรา 328 (แก้ไข พ.ศ. 2535)
• มาตรา 329 ถึง มาตรา 333
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์
• มาตรา 334 ถึง มาตรา 335
• มาตรา 335 ทวิ
• มาตรา 336
• มาตรา 336 ทวิ
หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
• มาตรา 337 ถึง มาตรา 339
• มาตรา 339 ทวิ
• มาตรา 340
• มาตรา 340 ทวิ
• มาตรา 340 ตรี
หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง
• มาตรา 341 ถึง มาตรา 348
หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
• มาตรา 349 ถึง มาตรา 351
หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก
• มาตรา 352 ถึง มาตรา 356
หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร
• มาตรา 357
หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
• มาตรา 358 ถึง มาตรา 360
• มาตรา 360 ทวิ
• มาตรา 361
หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก
• มาตรา 362 ถึง มาตรา 366
ภาค 3 ความผิดลหุโทษ
• มาตรา 367 ถึง มาตรา 397
• มาตรา 398 (แก้ไข พ.ศ. 2530)
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก