คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า 004833
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 230.00 บาท
ลดเหลือ 195.50 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 2 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ผู้แต่ง : ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 : กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนหน้า: 256 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162694424
 
อธิบายความผิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้อื่น ความผิดฐานลักทรัพย์ ความฐานยักยอก ความผิดฐานยักยอกสังหาริมทรัพย์อันมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้ ความผิดฐานลักทรัพย์กรณีพิเศษ ความผิดฐานลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา า ฯลฯ ความผิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานโกงแรงงาน ฯลฯ ความผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ความผิดฐานเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครอง ความผิดฐานเข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบความผิดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา...ซึ่งประกอบด้วยตัวบทกฎหมาย แนวคำอธิบายของผู้ทรงคุณวุฒิ คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจใช้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นระบบ
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 6)
 
   หนังสือ “คำอธิบาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา” ได้หมดไปจากร้านหนังสือประมาณ 1 ปีแล้ว ผู้เขียนขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้
   ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 6 ผู้เขียนได้ปรับปรุงเพิ่มเติมคำอธิบายในบางส่วนให้ข้อมูลทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มคำพิพากษาบางส่วนด้วย
   ผู้เขียนขอขอบคุณทุกคำแนะนำจากผู้ใช้หนังสือ และสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ตั้งแต่การพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2539 หรือ 20 ปีที่แล้ว และดูแลคุณภาพในเนื้อหา และรูปแบบการจัดพิมพ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างดีในการทำงานทางวิชาการตลอดมา
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29 กุมพาพันธุ์ 2559
 
สารบัญ
 
บทนำทั่วไป
ข้อความเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 : ความผิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น
บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์
บทที่ 2 ความผิดฐานยักยอก
บทที่ 3 ความผิดฐานยักยอกสังหาริมทรัพย์อันมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้
บทที่ 4 ความผิดฐานลักทรัพย์กรณีพิเศษ
บทที่ 5 ความผิดฐานลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา
บทที่ 6 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
บทที่ 7 ความผิดฐานชิงทรัพย์
บทที่ 8 ความผิดฐานชิงพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา
บทที่ 9 ความผิดฐานปล้นทรัพย์
บทที่ 10 ความผิดฐานปล้นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา
บทที่ 11 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
บทที่ 12 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์กรณีพิเศษ
บทที่ 13 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์
บทที่ 14 ความผิดฐานทำให้พระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาเสียหาย
บทที่ 15 ความผิดฐานไล่ ต้อน ทำให้สัตว์เข้าไปในสวน ไร่หรือนาของผู้อื่น
บทที่ 16 ความผิดฐานปล่อยปละละเลยให้สัตว์เข้าไปในสวน ไร่หรือนาของผู้อื่น
ส่วนที่ 2 : ความผิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น
หมวดที่ 1 ฉ้อโกง
บทที่ 17 ความผิดฐานฉ้อโกง
บทที่ 18 ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
บทที่ 19 ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน
บทที่ 20 ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร/เครื่องดื่มหรือค่าที่พักในโรงแรม
บทที่ 21 ความผิดฐานหลอกผู้อื่นให้จำหน่ายทรัพย์สิน
บทที่ 22 ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย
บทที่ 23 ความผิดฐานทำผิดหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สิน
หมวดที่ 2 โกงเจ้าหนี้attorney285.com
บทที่ 24 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ
บทที่ 25 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยการยักยอกทรัพย์
บทที่ 26 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยการแกล้งให้ตนเป็นหนี้อันเป็นเท็จ
หมวดที่ 3 กรรโชก/รีดเอาทรัพย์
บทที่ 27 ความผิดฐานกรรโชก
บทที่ 28 ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์
หมวดที่ 4 รับของโจร
บทที่ 29 ความผิดฐานรับของโจร
บทที่ 30 ความผิดฐานรับของโจรที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา
หมวดที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
บทที่ 31 ความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ผิดอัตรา
บทที่ 32 ความผิดฐานขายสินค้าโดยหลอกลวง
บทที่ 33 ความผิดฐานใช้ชื่อประกอบการค้าของผู้อื่น
บทที่ 34 ความผิดฐานเลียนป้ายสถานการค้าของผู้อื่น
บทที่ 35 ความผิดฐานทำลายชื่อเสียงในทางการค้าของผู้อื่น
บทที่ 36 ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
บทที่ 37 ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
บทที่ 38 ความผิดฐานนำเข้า จำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายสินค้าปลอม
ส่วนที่ 3 : ความผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 39 ความผิดฐานเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครอง
บทที่ 40 ความผิดฐานเข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น
บทที่ 41 ความผิดฐานยักย้าย ทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 42 ความผิดฐานเข้าไปหรือซ่อนตัวในสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร
บทที่ 43 ความผิดฐานไม่ยอมออกจากสถานที่เมื่อถูกไล่ให้ออก
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ตารางแสดงองค์ประกอบความผิด ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ 1 ความผิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น
ส่วนที่ 2 ความผิดที่กระทำต่อทรัพย์สินของผู้อื่น
ส่วนที่ 3 ความผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ดัชนีค้นหาบทเรียงมาตรา
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก