ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2 สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2 สุเทพ พงษ์พิทักษ์
รหัสสินค้า 000765
หมวดหมู่ ภาษีและการวางแผนภาษี
ราคาปกติ 290.00 บาท
ลดเหลือ 261.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
แก้ไขล่าสุด 1 ธ.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2 สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558
จำนวนหน้า: 304 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน.
 
หนังสือ "ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2"
เรียบเรียงจากแฟนเพจของ ท่านอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เนื้อหาในเล่มที่ 2 นี้ ประกอบด้วย
✓ การเช่าซื้อและลิสซิ่ง
✓ ตัวแทน ผู้ทำการแทน หรือผู้แทนจำหน่าย
✓ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
✓ การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และเงินส่วนแบ่งผลกำไร
✓ การเพิ่มทุน การลดทุน และการโอนกิจการ
✓ ปัญหา ภ.ง.ด. 51
ในหลายคำถาม – คำตอบ เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของผู้แต่ง ซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น
และได้เคยกล่าวว่า อย่าได้เชื่อถือคำตอบของผู้เขียน และแม้แต่นำไปใช้อ้างอิง หากจะเชื่อขอให้เชื่อมั่นในความรู้ ความเข้าใจของท่านผู้อ่านเอง ถึงแม้ว่าในการตอบคำถามผู้แต่งจะได้พยายามค้นคว้าคำตอบให้ได้
ความชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ตาม

สารบัญ
 
การเช่าซื้อและลีสซิ่ง
-วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ ด้านผู้ให้เช่าซื้อ 
-การออกใบลดหนี้ เพื่อออกใบกำกับภาษีใหม่ กรณีการโอนขายสิทธิการเช่า
-วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ ด้านผู้ให้เช่าซื้อ
-ประเด็นแตกต่าง เงินมัดจำตามสัญญาเช่าแบบ Finance Lease กับเงินกินเปล่า กรณีสิทธิการ  เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
-เมื่อบริษัทมีสิทธิซื้อทรัพย์สินได้ด้วยมูลค่าซาก มีหลักเกณฑ์ทางบัญชีกับหลลักเกณฑ์ทาง  ภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร
-กรณีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบผ่อนชำระ
-กรณีโอนกิจการบางส่วน โดยทำสัญญาแบบลีสซิ่ง
-กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร โดยทำสัญญาลีสซิ่งระยะเวลา 60 งวด คำนวณภาษีอย่างไร
-กรณีทำสัญญาเช่าซื้ออุปกรณืคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ ลงบันทึกบัญชี และมีภาระ  ภาษี  อะไรบ้าง
-กรณีเช่าซื้อรถบรรทุกกับทางธนาคาร และโอนสิทธิเช่าซื้อให้แก่บริษัทอื่น จะออกใบกำกับ  ภาษี  และคิดกำไรจากการขายทรัพย์สินอย่างไร
-กรณีโอนขายรถขุดให้แก่อีกบริษัท จะต้องออกใบกำกับภาษีด้วยเงินจำนวนเงินเท่าใด
-กรณีบริษัททำสัญญาเช่าลีสซิ่งเครื่ิองจักร 4 ปี ต่อมาในปีที่ 3 ได้ขายเครื่องจักรนั้นให้กับ  บริษัทอื่น โดยไม่แจ้งบริษัทลีสซิ่ง
-ณ วันขายเครื่องจักร บริษัทต้องปิดบัญชีดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีที่เหลืออยู่เพื่อไปหักกับ  ยอดกำไรขายเครื่องจักร ใช่หรือไม่
 
การเช่าซื้อและลีสซิ่ง
-เงินดาวน์รถยนต์จะลงบัญชีอย่างไร
-กรณีขายรถยนต์ผ่านบริษัทไฟแนนซ์ หลักเกณฑ์การบันทึกส่วนลด การออกใบกำกับภาษี 
 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้องทำอย่างไร
-กรณีบริษัทฯ ขายรถยนต์ซึ่งได้มาจากการทำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ในราคาต่ำกว่าราคา  ตลาด
-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา กรณีการเช่าซื้อรถกระบะ
-เมื่อจบสัญญาลีสซิ่งสามารถหักค่าเสื่อมได้ตามปกติหรือไม่
-กรณีเช่าซื้อรถยนต์กระบะก่อนที่บริษัทฯ จะได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่  ได้เช่าซื้อผ่านไปแล้ว 3 งวด ถือเป้นการได้รถยนต์กระบะก่อนที่จะจดทะบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือไม่
-การบวกกลับออกของ Leasing ในการคำนวณ ภ.ง.ด.50ฃ
-การบัญชีภาษีอากร กรณีเช่าซื้อรถกระบะ (สมมติเป็นสินทรัพย์ที่นำมาใช้ในกิจการที่อยู่ใน  ข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-กรณีจ่ายเงินได้ค่าเช่าเครื่องจักรตามสัญญา Operation Lease (เช่าดำเนินงาน) ต้องคำนาณ  หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย และยื่น ภ.พ.36 อย่างไร
-ห้างฯ ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบก ซึ่งเป็นกิจการที่ไดรับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน  มูลค่าเพิ่มได้ทำการเช่าซื้อรถกระบะ จะคำนาณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาอย่างไร 
 
ตัวแทน ผู้ทำการแทน หรือผู้แทนจำหน่าย 
-นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายในประเทศไทย โดยเปิดอินวอยซ์ไปเรียกเก็บค่า  คอมมิชชั่นจะต้อง้สียภาษีอย่างไร
-กรณีบริษัทเป็นตัวแทนรับนำเข้าสินค้าจากประเทศสิงคโปร์ จะมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือไม่
-ขายบัตรเติมเงิน (Cash Card) ให้ตัวแทนจำหน่าย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
-ธุรกิจขายดีลผ่านทางออนไลน์ (เว็บดีล) จะมีภาระภาษีใดบ้าง
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายบัตร  เงินสด 
-ร้านขายหนังสือในรูปบริษัทที่รับฝากขายจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ภาษี  อย่างไร
-ตัวแทนรับฝากขายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์
-ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
-กรณีกิจการตัวแทนสายการเดินเรือต่างชาติ Shipping Agent ที่นำสินค้าเข้ามาใน  ประเทศไทย
-กรณีตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนตัวการ เมื่อโอนคืนตัวการนไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 
การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
-ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย สามารถนำมาเป็นรายจ่ายทีี่มีสิทธิหักได้เพิ่มในการคำนวณกำไรสุทธิ    ทางภาษีในแบบ ภ.ง.ด.50 ได้หรือไม่
-การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้ราคาตลาด ทำได้หรือไม่
-การจัดการสินค้าคงเหลือของเครื่องเช่า เช่น คอมพิวเตอร์,Printer,Scanner,ฯลฯ
-ปัญหาในการออกใบกำกับภาษี กิจการมีการส่งของที่โรงงาน แต่สินค้าถึงมือลูกค้าอีกเดือน  หนึ่ง กิจการจะต้องออกใบกำกับภาษีลงวันที่เท่าใด
-กรณีบริษัทฯ นำค่าเผื่อสำรองสินค้าหรือค่าด้อยสินค้ามาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไร  สุทธิและขาทุนสุทธิ
-กรณีบริษัทฯ นำค่าเผื่อสำรองวัตถุดิบและงานระหว่างทำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ  กำไร  สุทธิและขาทุนสุทธิ
-กรณีสินค้าสูญหายเนื่องจากถูกลักขโมย
-กรณีมีสินค้าและวัตถุดิบขาดหายจาก Stock ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ ต้องนำส่งภาษีอย่างไร
-กรณีคำนวณยอดสินค้าคงเหลือผิดอันเนื่องมาจากการคลาดเคลื่อนในส่วนของหน่วยนับ
-การจัดทำสต็อคสินค้าธุรกิจบริหาร 2 ธุรกิจ จะพิจารณาตามประเภทภาษีอากรอย่างไร 
-กรณีนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ตรวจพบเนื่องจากสินค้าขาดจากรายงานสินค้า 
 
การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
-กรณีลูกค้าจ่ายเงินชำระค่าสินค้าเกิน ในทางภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร
-การโอนวัตถุดิบเสียหายังกล่าวให้บริษัทประกัน ซึ่งถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1 (8) ต้อง  เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
-กรณีกิจการดำเนินธุรกิจให้บริการเรือสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน
-กรณีจำหน่ายกระจก เมื่อสินค้าชำรุด ไม่ได้เก็บหลักฐานไว้ จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เสียภาษี  มูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
-บุคคลธรรมดาผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะระบุราคาสินค้าต่อหน่วยใน  รายงานสินค้าคงเหลืออย่างไร
 
การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งผลกำไร
-การให้เครดิตและขอคืนภาษีเงินได้ตามมาตรา 47 ทวิ ควรแก้ไขรายการ และดำเนินการ  อย่างไร
-กรณีมีเงินปันผล 2 ยอด หากยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเฉพาะยอดที่เครดิตได้อย่าง  เดียวได้หรือไม่
-การตั้งเงินสำรองของกำไรประจำปี ก่อนจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
-เงินปันผลที่ได้จ่ายและได้รับในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงิน  ได้
-ภาษีเงินปันผลนั้น เลือกที่จะยื่นเฉพาะหุ้นนอกตลาดได้หรือไม่
-เงื่อนไขของบริษัท Holding ที่เข้าถือหุ้นในบริษัทในเรือเดียวกันเพื่อรอรับเงินปันผล
-ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ่ายเงินปันผลต้องคำนวณจากอัตรากำไรสุทธิทางบัญชี หรือกำไรสุทธิทาง  ภาษี
-กิจการยังมีผลขาดทุนสะสม หากจ่ายเงินปันผล ต้องระบุอัตราภาษีเงินได้ ในเอกสารหนังสือ  รับรองหัก ณ ที่จ่าย อย่างไร
-เงินปันผลจากกองทุนรวม
-ภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร กรณีเข้าซื้อหุ้น (Share Acquistion) 
-รับเงินปันผลจากการ  ถือหุ้น 60 % ของบริษัทในเครือจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย      หรือไม่
-บริษัทออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู่ถือหุ้นได้หรือไม่ ภาษีสำหรับนิติบุคคล ที่จ่าย  เงินปันผลใช้อัตราใด
 
การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งผลกำไร
-ระบุในหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายว่า ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรจาก  การปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้หรือไม่ 
-จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ว่าจ่ายจากกำไรส  ทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30 % ของกำไรสุทธิผู้ถือหุ้นจะได้รับ  เครดิตภาษีหรือไม่
-บริษัท SMEs จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย เราต้องระบุ  อัตราภาษีอย่างไร 
-กรณีจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่น โดยการโอนเงินไปที่ประเทศญี่ปุ่น 
-การจ่ายเงินปันผลของห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนต้องเอาเงินปันผลไปยื่น ภ.ง.ด. 90 ใช่หรือ  ไม่
-ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ่ายเงินปันผลต้องคำนวณจากอัตรากำไรสุทธิทางบัญชีหรืออัตรากำไร  สุทธิทางภาษี 
-การระบุอัตราภาษี ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
-เงินส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร 
-กรณีที่ยกเลิกบริษัทฯ กำไรสะสมยังคงค้างไว้หรือไม่ หรือตัดเป็นเงินปันผลไป
-หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทั้งในหลักการบัญชี หลักภาษีและหลักกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง 
 
การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และส่วนแบ่งผลกำไร
-การบันทึกรายการบัญชี ต้องตั้งเงินปันผลค้างจ่ายก่อนในเดือนที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ  ไม่
-เงื่อนไข การได้สิทธิไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทจำกัดมาถือรวมเป็นรายได้ทาง  ภาษีอากร
-กำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้น ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
-บริษัทไทยกับบริษัทในสวิสร่วมลงทุนในประเทศเมียนมาร์ เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล
-การเครดิตภาษีเงินปันผล
-การนำเงินปันผลกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้มารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้  นิติบุคคล
-การจ่ายเงินปันผลและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-การระบุอัตราภาษีในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข ให้กับผู้ถือหุ้น
 
การเพิ่มทุน การลดทุน และการโอนกิจการ
-ต้องการเพิ่มทุนโดยนำมาลดยอดเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการที่มีอยู่ในงบการเงินทำได้หรือไม่มี  หลักเกณฑ์ในการเพิ่มทุนหรือไม่ว่าต้องเพิ่มสูงสุดหรือต่ำสุดอย่างไร 
-ชำระค่าหุ้นเมื่อเปิดบริษัทขั้นต่ำคือ 25% และส่วนที่เหลืออีก 75% จะต้องชำระเมื่อไร  จำเป็นต้องชำระภายในปีหรือไม่
-การเพิ่มทุน การลดทุน เพื่อให้กิจการ SMEs มีผลกับผู้ถือหุ้นหรือไม่
-การบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากการรับชำระหนี้เป็นหุ้นใช้ราคาอะไรการขายงานบริการภาระ  ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม เกิดขึ้น ณ รับชำระ ต้องนำส่ง VAT หรือไม่
-การโอนกิจการและมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน มีผลกระทบทางภาษีอย่างไรบ้าง
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทได้รับเงินจากการลดทุ
-การลดทุนของบริษัท (มีกำไรสะสม) การจ่ายเงินลดทุนต้องหักภาษีเท่าไร
-หากบริษัทยังมีกำไรสะสม การลดทุนจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่เป็นบริษัทจำกัดจะถูกประเมิณ  เงินได้อย่างไร 
-คณะบุคคลให้บริการเช่าที่พัก (รีสอร์ท) ทำการโอนกิจการทั้งหมดให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญ    จะมีแนวทางในการตีราคาทรัพย์สินอาคาร ที่พักเพื่อนำมาคำนวณเป็นยเงินได้อย่างไร
-การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
-เงินได้พึงประเมิณที่เป็น ผลกำไรจากทุน (Capital Gain)
-ประเด็นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กรณีโอนทรัพย์สินทั้งหมดและสิทธิในการใช้  เครื่องหมายการค้า
-การควบกิจการ 
-การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกันในระบบ VAT
-การขายหุ้นของบริษัทที่มิได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้บุคคลภายนอก เพื่อให้ถูกต้องควร  ขายในราคาใด
-การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีโอนกิจการ
-การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับทรัพย์สินถาวรที่รับโอนมาจากบริษัทฯ ในเครือภายใต้สัญญาการโอนกิจการบางส่วน 
-กรณีที่รัฐวิสาหกิจได้แปรรูปเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) ระหว่างปี จะคำนวณรายได้เพื่อเสีย  ภาษีอย่างไร
-ผู้มีสิทธิในการขอคืนภาษี กรณีการโอนกิจการ 
-โรงพิมพ์หนังสือจะแปรรูปเป็นนิติบุคคลเอกชน จะต้องทำอย่างไร
-กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถึงแก่ความตาย
-กรณีควบโอนกิจการทั้งสามบริษัทในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นบริษัทเดียวโดยควบเป็นชื่อ  บริษัทเดิม 
-กรณีบริษัทฯ มีการควบโอนกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มเดียวกันแต่  บริษัทผู้โอนไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอน
-การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะเนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมด
-การที่บริษัท ก. โอนหุ้นในบริษัท ข. ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องมีผลตอบแทนใดๆ
-การเลิกกิจการของบริษัท
-การลดทุนของบริษัทฯ ทำได้โดยวิธีใดบ้าง และจะต้องเสียภาษีเงินได้อย่างไร
-การลดทุนของห้างหุ้นส่วนต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ทางห้าง  หุ้นส่วนได้สิทธิใช้อัตราภาษีแบบขั้นบันไดได้หรือไม่
-เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแทนบิดาที่เสียชีวิต 
 
ปัญหา ภ.ง.ด.51
-กรณีเงินเพิ่มภาษีตามมาตรา 67 ตรี ที่ได้สิทธิลดเงินเพิ่มตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่  ท.ป.81/2542
-การตีความหมาย ประมาณการกำไรสุทธิ หรือ ประมาณการขาดทุนสุทธิ
-กรณีการคิดเงินเพิ่มจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แล้วประมาณการขาดเกินร้อยละ 25ิ ของ  ธุรกิจ SMEs กรณีได้รับสิทธิลดภาษี 
-ประมาณกำไรตาม ภ.ง.ด.51
-บริษัทมีกำไร แต่ยื่น ภ.ง.ด.51 ขาดทุน แสดงว่าประเมิณภาษีต่ำไป บริษัทนั้นจะต้องเสียเบี้ย  ปรับหรือไม่
-กรณีตัวอย่าง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรเพิ่มเติม
-กรณีตัวอย่าง การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 กรณีใช้อัตราผิด 
-การประมาณกำไรสุทธิครึ่งปี
-การคำนวณเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี 
-กรณียื่น ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม เพราะใช้อัตราผิด
-กรณีมีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการเกินให้บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม
-การประมาณกำไรสุทธิครึ่งปี 
-กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดเกินร้อยล่ะ 25 การคิดเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี จะคำนวณจาก  อะไร 
-กรณีไม่ได้นำส่งแบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบระยะเวลาบัญชี
 
ปัญหา ภ.ง.ด.51
-กรณียื่นแบลบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม ต้องประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือแค่ยื่นแบบ    ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม โดยใช้รายได้ประมาณการเดิมแล้วคำนวณภาษีใหม่
-กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการ Holding ถูกสรรพากรเร่งรัดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภ.ง.ด.51 
-กรณีชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดต้องคำนวณเงินเพิ่มตามมาตราใด 
-การตีความหมาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้
-ภาษีเกี่ยวกับการประมาณกำไรสุทธิยื่นแบบภ.ง.ด.51
-แนวทางการพิจารณา เหตุอันสมควร ตามมาตรา 67 ตรี
-การพิจารณาเหตุอันสมควร ประเด็น ป.50/2537เรื่องเหตุอันสมควร กรณีแสดงประมาณการ  กำไรสุทธิขาดไป
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล การณีเงินเพิ่มภาษีอากรค้างมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
-กรณีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537 เรื่องเหตุอันสมควรกรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิ  ขาดไป
-การคำนวณเงินเพิ่มร้อยล่ะ 20 ของภาษีที่ชำระขาดไป จากการประมาณกำไรสุทธิขาดไป  เกินร้อยล่ะ 25 ควรใช้วิธีใด
-การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 67 ตรี ให้ดูที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือดูที่กำไรสุทธิ  ของปีที่แล้ว
-กรณีรอบระยะบัญชีไม่ครบ 12 เดือน ต้องยื่น ภ.ง.ด.51 หรือไม่
-การยื่นแบบภ.ง.ด.51
 
เลิกกิจการทำอย่างไร
-กรณีนิติบุคคลไปแจ้งเลิกกิจการแล้ว แต่ยังไม่แจ้งเลิก  VAT มีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้และ  ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 
-กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการและชำระบัญชีแล้ว แต่ไม่ได้จดเลิก VAT และไม่ได้ยื่นแบบ  ภ.พ.30 จะถูกประเมิณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
-กรณีเลิกห้างหุ้นส่วนมีการแบ่งกำไร ให้หักตามมาตรา 40 (4) (ฉ) ใช่หรือไม่
-หนังสือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0706/8299 เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการเลิกประกอบกิจการ
-การคำนวณกำไร ตามมาตรา 40 (4) (ช)
-รอบระยะเวลาบัญชีในวันที่จดทะเบียนเลิกเป็นอย่างไร 
-รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย คือ รอบระยะเวลาบัญชีถึงวันที่จดทะเบียนเลิกกิจการเท่านั้นใช่หรือไม่
-หากกิจการที่เข้า VAT จดทะเบียนเลิกแต่มีการขายสินค้าคงเหลือ ณ วันที่เลิกกิจการ จะออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อได้หรือไม่
-ในวันจดเลิกกิจการ ทำการ Treat Deemed Sale แล้วชำระภาษีขาย (แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี) กิจการต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่ 
-กรณีขายทรัพย์สินและสินค้าในราคาสูงกว่าที่ได้แจ้ง ณ วันจดเลิกกิจการ ส่วนต่างต้องนำไปยื่น ภ.ง.ด.50 เพิ่มเติมเมื่อใด
 
เลิกกิจการทำอย่างไร
-ภาระภาษีในการลดทุน กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทเกาหลี
-กิจการโรงรับจำนำจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะต้องการจดเลิกกิจการ เพื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ต้องทำอย่างไร
-หลักเกณฑ์ บริษัทร้าง
-ขายเครื่องจักร ณ วันเลิกประกอบกิจการ
-เมื่อแจ้งเลิกกิจการ ผู้ประกอบการมีสิทธิออกใบกำกับภาษีหรือไม่ และยังมีสิทธิออกได้กี่วัน 
-หลังจดเลิกกิจการมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งผู้ถือหุ้น ต้องนำส่งภาษีเพิ่มหรือไม่ 
-กำไรสะสมทีนำมาคืนบริษัทแม่ ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ฉ) หรือเงินปันผล
-ปัญหาการขอคืนภาษีหลังยื่นแบบ ภ.พ.30
-ขั้นตอนการชำระบัญชี
-ข้อหารือ เลขที่ กค 0706 (กม.02) /537 เรื่อง กรณีขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
-จดเลิกไปแล้วจะขอคืนภาษีเนื่องจากชำระไว้เกินทำได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร 
-เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสามารถเรียกตรวจได้ภายในกี่ปีหลังจดทะเบียนชำระบัญชีเสร็จ
 
เลิกกิจการทำอย่างไร 
-ถ้าไม่ได้รับหนังสือขีดชื่อออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่น ภ.พ.30 สูงสุดกี่ปี
-ผู้ชำระบัญชีมอบอำนาจให้ทนายความขอคัดแบบหนังสือแจ้งการประเมิณภาษีอากรได้หรือไม่
-กรณีนิติบุคคลจ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรเนื่องจากเลิกกิจการ
-กรณีจ่ายเกินทุน
-คำพิพากษาฎีกาที่ 2796-2801/2546
-บริษัทผู้จด VAT ได้แจ้งเลิกกิจการ บริษัทจะมีภาระภาษีในส่วนของอาคารอย่างไร
-กรณีศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย ยังต้องเสียภาษีจากหนี้ที่ไม่ได้ชำระหรือไม่
-เมื่อจดเลิกกิจการแล้วในทางภาษีต้องดำเนินการอย่างไร
-หนังสือกรสรรพากรเลขที่ กค 0706/587 เรื่องถาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเลิกกิจการและชำระของบริษัท
-กรณีเลิกกิจการและมีการชำระบัญชีแล้ว หากเจเาหนี้ยอมยกหนี้ให้ ในทางภาษี ถิอเป็นรายได้ ต้องยื่น ภ.ง.ด.50 เพิ่มใช่หรือไม่
-หนังสือกรสรรพากรเลขที่ กค 0811/9067 เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าใช้จ่ายผลขาดทุนจากเงินลงทุน บริษัท ท. จำกัด
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2734]
หนังสือกฎหมาย [1589]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก