คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 คณพล จันทน์หอม

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 คณพล จันทน์หอม
รหัสสินค้า 004265
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 330.00 บาท
ลดเหลือ 297.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 31 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 คณพล จันทน์หอม 
ผู้แต่ง : คณพล จันทน์หอม
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : มกราคม 2561
จำนวนหน้า: 336 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696466
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 3)
 
          สำนักพิมพ์วิญญูชนแจ้งมายังข้าพเจ้าว่าจะขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 เป็นครั้งที่ 3 ข้าพเจ้าจึงได้ปรับปรุงตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะระวางโทษปรับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งได้เพิ่มคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจจนถึงพุทธศักราช 2559 เพื่อให้หนังสือเล่มนี้คงความทันสมัยและเหมาะกับการเป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาค้นคว้า
         กฎหมายเสมือนหนึ่งสิ่งมีชีวิต แม้จะเกิดจากฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต แต่การปรับใช้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ การตีความกฎหมายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักกฎหมายและนักเรียนกฎหมาย การใช้และตีความกฎหมายให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมโดยมีคุณธรรมโดยมีคุณธรรมกำกับแม้ว่าผลจากการตีความนั้นจะแตกต่างจากที่เคยเป็นมาในอดีตก็ตาม การใช้และการตีความกฎหมายตามที่ว่ามานี้นอกจากจะส่งผลให้เกิดความยุติธรรมและผาสุกประชาชนแล้ว ย่อมจะยังให้กฎหมายเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามเหตุและผล ประชาชนก็จะเชื่อมั่นในกฎหมายและระบบกฎหมายในที่สุด
        คุณความดีของหนังสือเล่มนี้จงเกิดแด่บิดามารดาของข้าพเจ้าและของภริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติกา วิทยาวรากุล เด็กหญิงพัชรชนก จันทน์หอม และเด็กหญิงพัชรณิช จันทน์หอม บุตรสาวทั้งสองของข้าพเจ้า
        อนึ่ง ข้าพเจ้าขอน้อมรับความผิดพลาดจากการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ และหากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งมายังที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ท้ายคำนำและขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
   รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม 
ธันวาคม 2560
สารบาญ
 
ข้อความเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความผิดต่อชีวิต
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิต
2. ความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (มาตรา288 และมาตรา 289)
3.1 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (มาตรา288 )
3.2 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์(มาตรา 289)
4. ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย (มาตรา 290)
5. ความผิดฐานประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา 291)
6. ความผิดฐานทำให้ผู้อื่นฆ่าตนเอง (มาตรา 292 และมาตรา 293)
6.1 ความผิดฐานกระทำด้วยการปฏิบัติอันทารุณให้ผู้อื่นฆ่าตนเอง (มาตรา 292)
6.2 ความผิดฐานช่วยหรือยุยงผู้อื่นให้ฆ่าตนเอง (มาตรา 293)
7. ความผิดฐานชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้มีคนตาย (มาตรา 294)
บทที่ 3 ความผิดต่อร่างกาย
1. แนวคิดเกี่ยวกับความผิดต่อร่างกาย
2. ความผิดต่อร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ (มาตรา 295 และมาตรา 296)
3.1 ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ (มาตรา 295)
3.2 เหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 296)
4. ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส (มาตรา 297 และมาตรา 289)
4.1 ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส (มาตรา 297)
4.2 เหตุที่ทำให้โทษหนักขึ้น (มาตรา 298)
5. ความผิดฐานชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้มีผู้รับอันตรายสาหัส (มาตรา 299)
6. ความผิดฐานประมาททำให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส (มาตรา 300)
บทที่ 4 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
1. แนวความคิดเกี่ยวกับฐานทำให้แท้งลูก
2. ความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ความผิดฐานหญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำให้แท้งลูก (มาตรา 301)
4. ความผิดฐานทำให้หญิงแท้งลูก (มาตรา 302 และมาตรา 303)
4.1 ความผิดฐานทำให้หญิงแท้งลูกโดยยินยอม (มาตรา 302)
4.2 ความผิดฐานทำให้หญิงแท้งลูกโดยไม่ยินยอม (มาตรา 305)
5. เหตุยกเว้นโทษ (มาตรา 304)
6. การทำแท้งที่ไม่เป็นความผิด (มาตรา 305)
บทที่ 5 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บคนชรา
1. ความนำ
2. ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก (มาตรา 306)
3. ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองมิได้ (มาตรา 307)
4. เหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 308)
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
บทที่ 6 บทนำ
บทที่ 7 ความผิดต่อเสรีภาพ
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดต่อเสรีภาพ
2. ความผิดต่อเสรีภาพในประมวลกฎหมายอาญา
3. ความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่น (มาตรา 309)
4. ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น (มาตรา 310 ถึงมาตรา 311)
4.1 ความผิดฐานหน่วงเหี่ยวหรือกักขังผู้อื่นโดยเจตนา (มาตรา 310)
4.2 ความผิดฐานหน่วงเหี่ยวหรือกักขังโดยให้ผู้อื่นกระทำการใด (มาตรา 310ทวิ)
4.3 ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหี่ยวหรือกักขัง (มาตรา 311)
5. ความผิดฐานเอาคนลงเป็นทาส (มาตรา 312)
6. ความผิดฐานรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อ หรือพาบุคคลอ่อนอายุไป (มาตรา 312 ตรี)
7. ความผิดฐานเรียกค่าไถ่ (มาตรา 313 ถึงมาตรา 316)
7.1 ความผิดฐานเรียกค่าไถ่ (มาตรา 313 )
7.2 ความผิดฐานผู้สนับสนุนความผิดฐานเรียกค่าไถ่ (มาตรา 314) 
7.3 ความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (มาตรา 315)
7.4 เหตุลดโทษ (มาตรา 316)
8. ความผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์ (มาตรา 317 ถึงมาตรา 319)
8.1 ความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี (มาตรา 317 วรรคแรก)
8.2 ความผิดฐานซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กที่ถูกพราก (มาตรา317 วรรคสอง)
8.3 ความผิดฐานพรากผู้เยาว์โดยไม่เต็มใจไปด้วย (มาตรา 318 วรรคแรก)
8.4 ความผิดฐานซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ที่ถูกพรากโดยไม่เต็มใจไปด้วย (มาตรา 318 วรรคสอง)
8.5 ความผิดฐานพรากผู้เยาว์โดยเต็มใจไปด้วย (มาตรา 319 วรรคแรก)
8.6 ความผิดฐานซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ที่ถูกพรากโดยเต็มใจไปด้วย (มาตรา 319 วรรคสอง)
9. ความผิดฐานพาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยมิชอบ (มาตรา 320)
บทที่8 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
1. ความนำ
2. ความผิดฐานเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใด ๆ  ซึ่งปิดผนึกไป (มาตรา 322)
3. ความผิดฐานเปิดเผยความลับ (มาตรา 323)
3.1 ความผิดฐานเปิดเผยความลับที่ได้จากหน้าที่หรืออาชีพ
3.2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับที่ได้จากการศึกษาอบรม
4. ความผิดฐานเปิดเผยหรือใช้ความลับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้นพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์ (มาตรา 324)
บทที่9 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท
2. ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 326)
4. ความผิดฐานหมิ่นประมาทคนตาย (มาตรา 327)
5. ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา (มาตรา 328)
6. เหตุยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 329 และมาตรา 331)
6.1 การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต (มาตรา329)
6.2 การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล (มาตรา 331)
7. เหตุยกเว้นโทษ (มาตรา 330)
8. อำนาจของศาลในคดีหมิ่นประมาท (มาตรา332)
9. การยอมความและการร้องทุกข์แทน (มาตรา 333)
บรรณานุกรม
ดัชนี
- ดัชนีค้นเรื่อง
- ดัชนีค้นมาตรา
- ดัชนีค้นคำพิพากษา
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก