คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 คณพล จันทน์หอม

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 คณพล จันทน์หอม
รหัสสินค้า 005176
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 450.00 บาท
น้ำหนัก 1,700 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 3 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 คณพล จันทน์หอม
ผู้แต่ง : คณพล จันทน์หอม
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : มกราคม 2561
จำนวนหน้า: 564 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696473
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 3)
 
        สำนักพิมพ์วิญญูชนแจ้งมายังข้าพเจ้าว่าจะขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 เป็นครั้งที่ 3 ข้าพเจ้าจึงได้ปรับปรุงตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะระวางโทษปรับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26 ) พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจจนถึงพุทธศักราช 2559 เพื่อให้หนังสือเล่มนี้คงความทันสมัยและเหมาะสมกับการเป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาค้นคว้า
       กฎหมายอาญาเป้นมาตรการขั้นรุนแรงที่รัฐใช้จัดการกับผู้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากมาตรฐานทางสังคม นักกฎหมายพึงตระหนักและใช้กฎหมายอาญาเท่าที่จำเป็น ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกฎหมายอาญาเท่านั้น การใช้มาตรการอย่างอื่นก่อนหรือใช้ควบคู่กับกฎหมายอาญาน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าการมุ่งจะใช้กฎหมายอาญาแต่เพียงอย่างเดียว
       ข้าพเจ้ามีความยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นครูกฎหมายผู้มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิตและบุคคลทั่วไปด้วยการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้น อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าขออภัยหากยังมีข้อผิดพลาดจากความไม่รู้ จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากท่านทั้งหลาย ซึ่งท่านมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งมายังที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ท้ายคำนำ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระคุณท่านไว ณ โอกาสนี้
   รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม
 
 
สารบาญ
 
ความเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
บทนำ
1. มูลเหตุที่รัฐบัญญัติความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
2. พัฒนาการของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
2.1 พัฒนาการแนวความคิดของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศตะวันตก
2.2 พัฒนาการแนวความคิดของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย
3. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
 
บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์
2. ความผิดฐานลักทรัพย์ (มาตรา 334)
3. ความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ (มาตรา 335)
4. ความผิดฐานลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (มาตรา 335 ทวิ)
5. ความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 336)
 
บทที่ 2 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
2. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ (มาตรา 336)
3. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 336 ทวิ)
 
บทที่ 3 ความผิดฐานชิงทรัพย์
1. แนวความคิดของความผิดฐานชิงทรัพย์
2. ความผิดฐานชิงทรัพย์ (มาตรา 339)
3. ความผิดฐานชิงพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (มาตรา 339 ทวิ)
4. ความผิดฐานชิงทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 340 ตรี)
 
บทที่ 4  ความผิดฐานปล้นทรัพย์
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานปล้นทรัพย์
2. ความผิดฐานปล้นทรัพย์ (มาตรา 340)
3. ความผิดฐานปล้นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (มาตรา 340 ทวิ)
4. ความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 340 ตรี)
 
บทที่ 5 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์
2. ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ความผิดฐานกรรโชก (มาตรา 337)
4.  ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ (มาตรา 338)
 
บทที่ 6 ความผิดฐานฉ้อโกง
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง
2. ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา 341)
4. ความผิดฐานฉ้อโกงที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 342)
5. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน (มาตรา 343)
6. ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน (มาตรา 344)
7. ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอยู่ในโรงแรม (มาตรา 345)
8. ความผิดฐานชักจูงใจผู้อื่นให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบ (มาตรา 346)
9. ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย (มาตรา 347)
10. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 348)
 
บทที่ 7 ความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้
2. ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนำ (มาตรา 349)
3. ความผิดฐานแกล้งย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใด (มาตรา 350)
4. ความผิดฐานแกล้งให้คนเองเป็นหนี้อันไม่เป็นความจริง (มาตรา 350)
5. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 351)
 
บทที่ 8 ความผิดฐานยักยอก
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานยักยอก
2. ความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ความผิดฐานยักยอก (มาตรา 352 วรรคแรก)
4. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ที่ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดหรือเป็นทรัพย์สินหาย (มาตรา 352 วรรคสอง)
5. ความผิดฐานจัดการทรัพย์สินของผู้อื่นผิดหน้าที่ (มาตรา 353)
6. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น (มาตรา 354)
7. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินอันมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้ (มาตรา 355)
8. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 356)
 
บทที่ 9 ความผิดฐานรับของโจร
1.  แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานรับของโจร
2. ความผิดฐานรับของโจร (มาตรา 357)
 
บทที่ 10 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
2. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358)
3. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 359)
4. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย (มาตรา 360)
5. ความผิดฐานทำให้พระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาเสียหาย (มาตรา 360 ทวิ)
6. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 361)
 
บทที่ 11 ความผิดฐานบุกรุก
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานบุกรุก
2. ความผิดฐานบุกรุกเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (มาตรา 362)
3. ความผิดฐานบุกรุกโดยรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติสุข (มาตรา 362)
4. ความผิดฐานยักย้าย ทำลายเครื่องหมายเขต (มาตรา 363)
5. ความผิดฐานบุกรุกเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานโดยไม่มีเหตุอันควร (มาตรา 364)
6. ความผิดฐานบุกรุกที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 365)
7. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 366)
 
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับศพ
บทที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับศพ
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศพ
2. ความผิดฐานกระทำชำเราศพ (มาตรา 366/1)
3. ความผิดฐานกระทำอนาจารแก่ศพ (มาตรา 366/2)
4 .ความผิดฐานกระทำให้ศพเสียหาย (มาตรา 366/3)
5. ความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศพ (มาตรา 366/4)
บรรณานุกรม
ดัชนีค้นเรื่อง
ดัชนีค้นมาตรา
ดัชนีค้นคำพิพากษา
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก