พร้อมสอบ กฎหมาย นิติกรรม สัญญา หนี้ ก้องวิทย์ วัชราภรณ์

พร้อมสอบ กฎหมาย นิติกรรม สัญญา หนี้ ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
รหัสสินค้า 003311
หมวดหมู่ นิติกรรม สัญญา
ราคาปกติ 240.00 บาท
ลดเหลือ 216.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
พร้อมสอบ กฎหมาย นิติกรรม สัญญา หนี้ ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
ผู้แต่ง : ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
ปีที่พิมพ์: กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า: 468 หน้า
ขนาด : A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164555273

คำนำ
 
 
        หนังสือ "พร้อมสอบ" The Series กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย "นิติกรรม-สัญญา-หนี้" เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้ที่จะเตรียมสอบทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็นสนามเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วยและผู้พิพากษา ได้มีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบมากที่สุด และยังมีความเหมาะสมสำหรับนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษากฎหมายในชั้นปริญญาตรีในทุก ๆ มหาวิทยาลัย โดยในส่วนเนื้อหานั้น ผู้เขียนจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องของนิติกรรม ส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของสัญญา และส่วนที่สามจะเป็นเรื่องของหนี้ โดยผู้เขียนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งสามส่วนเข้าด้วยกัน เพราะด้วยเนื้อแท้แล้ว 3 เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกันอย่างแท้จริง
        การสอบกฎหมายครั้งหนึ่ง ๆ มีปัญหามากมายที่จะต้องแก้ไขหาคำตอบมีหนังสือมากมายที่จะต้องอ่าน หากเอาหนังสือทั้งหมดมาเรียงกันในแนวตั้ง น่าจะสูงพ้นศีรษะของทุกท่าน แต่เนื่องด้วยระยะเวลาการเตรียมสอบที่จำกัด ประกอบกับภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตที่ผู้ศึกษาต้องกระทำ ถ้าจะให้อ่านตำราทั้งหมดก็คงไม่ทันเวลา อีกทั้งอ่านมาก ๆ เข้าสิ่งที่อ่านไว้ก่อนหน้าก็ลืมหมด ดังคำกล่าวที่ว่า อ่านกฎหมายได้หน้าลืมหลัง 2 วันจากกฎหมายเป็นอื่น หรือคำกล่าวมุขตลกที่ว่า หลงเน ฯ เสียเวลาบ้าอัยการ ผู้พิพากษาเสียอนาคต ฯลฯ และปัญหาเรื่องการเขียน เขียนตอบอย่างไรถึงจะได้คะแนน ซึ่งผู้เขียนเองก็เคยประสบปัญหาเหล่านี้มาเช่นกันผู้เขียนใช้เวลาพินิจพิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้มาเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งผู้เขียนหาคำตอบได้ว่าการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบกฎหมายนั้น ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ
1. ความตั้งใจ ขยัน และอดทน
2. การไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว และ
3. เทคนิคที่ดี
        หลักข้อที่ 1 และ 2 นั้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล แต่ละคนอาจมีไม่เท่ากัน แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการทำสิ่งใดในโลกนี้ให้ประสบความสำเร็จนั้น จะขาดหลัก 2 ข้อแรกไม่ได้ คนทุกคนในโลกที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่มีหลัก 2 ข้อนี้ทั้งสิ้น แต่สำหรับการเรียนกฎหมายนั้น หลายต่อหลายคนมีหลักข้อที่ 1 และ 2 แต่ก็ยังสอบไม่ผ่าน แสดงให้เห็นว่าผู้ศึกษาขาดหลักเกณฑ์ข้อที่ 3 ซึ่งก็ขาดเทคนิคที่ดี ปัญหาว่าเทคนิคที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาในการเรียนกฎหมายอย่างไร คำตอบนั้นอยู่ในหนังสือ "พร้อมสอบ" ชุดนี้ โดยหนังสือฉบับนี้จะให้เทคนิคต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างของกฎหมายทั้งระบบ เทคนิคการท่องตัวบท วิธีการย่อตัวบท เนื้อหาที่ครบถ้วนแท้จริงกะทัดรัดเข้าใจง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัดเวลา ตัวอย่างคำถาม-คำตอบทั้งข้อสอบเก่าและคำถามที่ยังไม่เคยออกข้อสอบ ฎีกาอัพเดทล่าสุดเป็นปัจจุบัน และที่สำคัญคือแนวทางการเขียนตอบข้อสอบ ที่สามารถนำเอาไปเขียนได้จริงในห้องสอบ ทั้งหมดกล่าวมาข้างต้นนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียว นั่นคือ "เพื่อให้ผู้อ่าน" และ "สอบผ่าน" 
       ผู้เขียนขอขอบคุณร้านหนังสือ "ปณรัชช" ที่ให้โอกาสอันมีค่ายิ่งในการจัดทำหนังสือฉบับนี้ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทีมงานที่ให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องการถกปัญหากฎหมาย การจัดหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การจัดทำ และขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านจากใจจริงที่สละเวลาอันมีค่าของพวกท่านในการอ่านหนังสือฉบับนี้
       สุดท้ายนี้ หากหนังสือเล่มนี้ก่อคุณงามความดีบ้างประการใด ผู้เขียนขอมอบให้แก่พ่อโกวิท คุณแม่พรรณทิพย์ วัชราภรณ์ และบรรดาครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ผู้เขียน สำหรับข้อบกพร่องของหนังสือเล่มนี้นั้นผู้เขียนทราบดีว่ายังมีอยู่อีกมากมาย โดยผู้เขียนขอน้อมรับคำชี้แนะเพิ่มเติมจากผู้อ่านทุก ๆ ท่านด้วยความขอบคุณ เพื่อนำเอาข้อเสนอแนะทั้งปวงไปปรับปรุงแก้ไขหนังสือฉบับนี้และในการจัดทำหนังสือเล่มอื่น ๆ ต่อไป
 
สารบัญ
 
เกริ่นนำ
ส่วนที่ 1 นิติกรรม
บทที่ 1 ความหมายของนิติกรรม
ตอนที่ 1 การแสดงเจตนา
ตอนที่ 2 การอันชอบด้วยกฎหมาย
ตอนที่ 3 มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์
ตอนที่ 4 การทำนิติกรรมด้วยใจสมัคร
ตอนที่ 5 การทำนิติกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ
บทที่ 2 โมฆะกรรมและโมฆียกรรม
ตอนที่ 1 โมฆะกรรม
ตอนที่ 2 โมฆียกรรม
บทที่ 3 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
บทที่ 4 อายุความ
ส่วนที่ 2 สัญญา
บทที่ 1 การก่อให้เกิดสัญญา
บทที่ 2 ผลแห่งสัญญา
บทที่ 3 มัดจำและเบี้ยปรับ
ตอนที่ 1 มัดจำ
ตอนที่ 2 เบี้ยปรับ
บทที่ 4 เลิกสัญญา
ตอนที่ 1 การเลิกสัญญา
ตอนที่ 2 ผลของการเลิกสัญญา
ส่วนที่ 3 หนี้
บทที่ 1 วัตถุแห่งหนี้
บทที่ 2 การไม่ชำระหนี้
บทที่ 3 ผลแห่งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
บทที่ 4 ลูกหนี้ร่วม
บทที่ 5 ความระงับหนี้คุยท้ายเล่ม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก