กฎหมายอาญาภาคความผิด เกี่ยวกับความเท็จ การปลอมและการแปลง

กฎหมายอาญาภาคความผิด เกี่ยวกับความเท็จ การปลอมและการแปลง
รหัสสินค้า 001022
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 280.00 บาท
ลดเหลือ 252.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 28 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
บาท
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : 2555
จำนวนหน้า: 302 หน้า
ISBN: 978974
ขนาด : มาตราฐาน 18.5x26
รูปแบบ
: ปกอ่อน

คำนำ
 
   การศึกษากฎหมายต้องเข้าใจองค์ประกอบของความผิดในแต่ละมาตรา ศึกษาคำอธิบายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา นำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยอาศัยประสบการณ์ กฎหมายอาญาภาคความผิด เกี่ยวกับความเท็จ การปลอม และแปลง มีปัญหาสลับซับซ้อน ผู้เขียนจึงได้รวบรวมคำอธิบาย ข้อสังเกต พร้อมแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจและประสบปัญหา ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าพร้อมมีตัวอย่างคำฟ้อง คำเบิกความ เพื่อประยุกต์เป็นแนวทางในการร่างคำฟ้องผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจและประสบปัญหาหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงต่อไป
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ผู้พิพากษา
สารบัญ
 
บทที่ 1 แจ้งความเท็จ (มาตรา 137)
1. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
2. แก่เจ้าพนักงาน
3. ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
4. เจตนา
บทที่ 2 ทำเอกสารเท็จ
2.1 เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ (มาตรา 162)
1. เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร
2. รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตน อันเป็นเท็จ
3. รับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้ง ซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง
4. ละเว้นไม่จดข้อความ ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น
5. รับรองเป็นหลักฐาน ซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ
6. เจตนา
2.2 เจ้าพนักงานทำเอกสารปลอม (มาตรา 161)
1. เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร
2. กระทำการปลอมเอกสาร
3. โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น
4. เจตนา
บทที่ 3 แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา (มาตรา 172)
1. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
2. เกี่ยวกับความผิดอาญา
3. แก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
4. ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
5. เจตนา
บทที่ 4 แจ้งว่าได้มีการกระทำผิด (มาตรา 173)
1. รู้ว่าได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้น
2. แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
3. ว่าได้มีการกระทำความผิด
4. เจตนา
บทที่ 5 ฟ้องเท็จ (มาตรา 175)
1. เอาความอันเป็นเท็จ
2. ฟ้องผู้อื่นต่อศาล
3. ว่ากระทำความผิดอาญา หรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง
4. เจตนา
บทที่ 6 เบิกความเท็จ (มาตรา 177)
1. เบิกความอันเป็นเท็จ
2. ในการพิจารณาคดีต่อศาล
3. ถ้าความเท็จนั้น เป็นข้อสำคัญในคดี
4. เจตนา
บทที่ 7 ทำพยานหลักฐานเท็จ (มาตรา 179)
1. ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
2. เพื่อให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
ก) เชื่อว่าได้มีความผิดอาญาอย่างใดเกิดขึ้น
ข) เชื่อว่าความผิดอาญาที่เกิดขึ้น ร้ายแรงกว่าที่เป็นความจริง
3. เจตนา
บทที่ 8 นำสืบ หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จ (มาตรา 180)
4. นำสืบ หรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
5. ในการพิจารณาคดี
6. ถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญในคดี
7. เจตนาattorney285.com
บทที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา (มาตรา 240-249)
1. ปลอมเงินตรา (มาตรา 240)
2. แปลงเงินตรา (มาตรา 241)
3. ทุจริตทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลง หรือนำเข้า นำออกใช้ หรือมีไว้เพื่อนำออกใช้ ซึ่งเหรียญดังกล่าว (มาตรา 242)
4. นำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งเงินตราปลอม หรือเงินตราแปลง (มาตรา 243)
5. มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอม หรือเงินตราแปลง ซึ่งตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอม หรือของแปลง (มาตรา 244)
6. ได้มาโดยไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอม หรือแปลง ต่อมารู้แต่ยังขืนนำออกใช้ (มาตรา 245)
7. ทำ เครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตราหรือพันธบัตร หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง (มาตรา 246)
8. การกระทำเกี่ยวกับเงินตรา หรือพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ (มาตรา 247)
9. ผู้ปลอม หรือแปลงเงินตรา หรือพันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือของรัฐบาลต่างประเทศ ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ด้วย (มาตรา 248)
10. เลียนเงินตรา (มาตรา 249)
บทที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว
1. ปลอมดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย (มาตรา 250)
2. ปลอมดวงตรา รอยตราของทบวงการเมือง องค์การสาธารณะหรือของเจ้าพนักงาน (มาตรา 251)
3. ใช้สิ่งที่ตนเองหรือผู้อื่นปลอมขึ้นมาตามมาตรา 250 หรือมาตรา 251 (มาตรา 252)
4. ใช้ดวงตราหรือรอยตราของจริงโดยมิชอบ (มาตรา 253)
5. ปลอม หรือแปลงแสตมป์รัฐบาล (มาตรา 254)
6. นำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งของปลอมหรือแปลงตามที่ระบุในมาตรา 250,251 หรือ 254 (มาตรา 255)
7. ลบ ถอน หรือกระทำการใดๆ แก่แสตมป์ ซึ่งใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อให้ใช้ได้อีก (มาตรา 256)
8. ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน เสนอแลกเปลี่ยน ซึ่งแสตมป์ที่ปลอมหรือแปลงตามมาตรา 254 หรือแสตมป์ที่ลบ หรือถอนตามมาตรา 256 (มาตรา 257)
9. ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารในการขนส่งสาธารณะ หรือลบ ถอน หรือกระทำการใดๆ แก่ตั๋วเช่นว่านั้น ซึ่งใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อให้ใช้ได้อีก (มาตรา 258)
10. ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยน ซึ่งตั๋วอันเกิดจากการกระทำผิดตามมาตรา 258 หรือมาตรา 259 (มาตรา 260)
11. ทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลง หรือมีเครื่องมือ หรือวัตถุเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลงแสตมป์รัฐบาล (ตามมาตรา 254) ตั๋วโดยสารในการขนส่งสาธารณะ (ตามมาตรา 258) หรือตั๋วที่จำหน่ายแก่ประชาชน ในการผ่านเข้าสถานที่ (ตั๋วตามมาตรา 259) (มาตรา 261)
บทที่ 11 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร (มาตรา 264-266)
1. ปลอมเอกสาร (มาตรา 264)
2. ปลอมเอกสารสิทธิ หรือปลอมเอกสารราชการ (มาตรา 265)
3. ปลอมเอกสารพิเศษ (มาตรา 266)
บทที่ 12 แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ ใช้เอกสารปลอมและทำคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ
 (มาตรา 267-269)
1. แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน (มาตรา 267)
2. ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอม หรือเอกสารที่แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารนั้น (มาตรา 268)
3. ผู้มีวิชาชีพทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ (มาตรา 269)
บทที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
1. ความหมายของคำว่า “บัตรอิเล็กทรอนิกส์”
2. การบังคับใช้กฎหมายนี้แก่การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
3. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 269/1)
4. ความผิดฐาน “ทำ” เครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ “มี” เครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เพื่อใช้หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 269/2)
5. ความผิดฐาน “นำเข้าใน” หรือ “ส่งออกไป” นอกราชอาณาจักร ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม หรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมบัตรอิกเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 269/3)ล
6. ความผิดฐาน “ใช้” หรือ “มีไว้เพื่อใช้” ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม
ความผิดฐาน “จำหน่าย” หรือ “มีไว้เพื่อจำหน่าย” ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม (มาตรา 269/4)
7. ความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ (มาตรา 269/5)
8. ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ (มาตรา 269/6)
9. เหตุฉกรรจ์ของการกระทำคามผิดฐานต่างๆ (มาตรา 269/7)
10. ลักษณะพิเศษบางประการของกฎหมาย
11. ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
บทที่ 14 ผู้เสียหาย
1. ผู้เสียหายในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
1) การแจ้งความเท็จเพื่อจดทะเบียนสมรสซ้อน
2) แจ้งความเท็จเกี่ยวกับการจัดการสินสมรส
3) แจ้งความเท็จเกี่ยวกับการจัดการสินส่วนตัว
4) การแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จคุ้มครองเอกชนที่ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษเช่นกัน
5) การแจ้งความเท็จว่าต้นฉบับเอกสารสิทธิสูญหายเพื่อออกเอกสารสิทธิฉบับใหม่
6) การแจ้งความเท็จเพื่อนำหลักฐานการแจ้งความไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย
7) การแจ้งความเท็จว่าเอกสารสิทธิสูญหายซึ่งกระทบสิทธิของเอกชน
8) การแจ้งความเท็จทำให้เอกชนคนใดถูกสอบสวนดำเนินคดี
9) การแจ้งความเท็จทำให้เจ้าของสถานที่ถูกเจ้าพนักงานทำการตรวจค้น
2. การดำเนินกระบวนพิจารณาอันเป็นเท็จต่อศาล
1) กรณีอำนาจหน้าที่ของศาล
2) การเสนอหลักประกันในการขอทุเลาการบังคับคดีนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274
3. ผู้เสียหายในความผิดฐานเบิกความเท็จและฐานนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี
1) บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่เป็น “คู่ความในคดี” ไม่เป็นผู้เสียหาย
2) การเบิกความหรือนำสืบพยานหลักฐานเท็จในคดีพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาจกระทบสิทธิบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่ความในคดีด้วย
3) ทนายความหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นเพียงตัวแทนของคู่ความในคดี
4) แม้ศาลไม่เชื่อความเท็จที่จำเลยเบิกความหรือนำสืบคู่ความก็เป็นผู้เสียหาย
4. ผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารและบัตรอิเล็กทรอนิกส์
1) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสาร หรือปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งคุ้มครองประชาชนหรือรัฐมิให้ได้รับความเสียหายจากการปลอมหรือใช้เอกสารปลอม
2) จำเลยปลอมหนังสือลางานของผู้ตายส่งไปถึงผู้บังคับบัญชาและปลอมจดหมายของผู้ตายส่งไปถึงบุตรว่า ต้องไปฝึกสมาธิ แม้น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นก็ตาม แต่บิดาของผู้ตายก็ไม่เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานนี้
3) ผู้ถูกปลอมลายมืออาจไม่เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานปลอมเอกสาร
4) หนังสือมอบอำนาจปลอมไม่ก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมาย
5) ผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตปลอม
ภาคผนวก
1. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 137
2. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 137,267,326
3. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 137,267
4. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 137,264,268
5. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 137,172,173
6. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 137,267
7. ตัวอย่างคำฟ้อง คำเบิกความ ตามมาตรา 137,267
8. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 172,173
9. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 264,268
10. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 267
11. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 264,268
12. ตัวอย่างบันทึกคำฟ้องด้วยวาจา ตามมาตรา 264,268
13. ตัวอย่างคำฟ้อง ตามมาตรา 267,350
บรรณานุกรม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก