คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า 000543
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 380.00 บาท
ลดเหลือ 342.00 บาท
น้ำหนัก 1,600 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 19 ก.พ. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ผู้แต่ง : ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 15 : มกราคม 2561
จำนวนหน้า: 450 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696428

สารบาญ
 
ข้อความเบื้องต้น
เค้าโครงการอธิบายกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด และ ภาค 3 ลหุโทษ
ภาค 2 ความผิด
ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
 บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันประมุข
 บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
  1. กบฏ
  2. ความผิดฐานยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการ
  3. ความผิดฐานปลุกปั่นยุยงประชาชน
  4. ความผิดฐานเหยียดหยามเครื่องหมายที่แสดงถึงรัฐ
 บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
  1. ความผิดฐานกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักร
  2. ความผิดเกี่ยวกับความลับของประเทศ
  3. ความผิดเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ
  4. ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศภายนอก
  5. บทบัญญัติพิเศษ
 บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรี
  1. ความผิดฐานประทุษร้ายประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ
  2. ความผิดฐานหมิ่นประมาทประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ
  3. ความผิดฐานเหยียดหยามรัฐต่างประเทศ
 บทที่ 5 การก่อการร้าย
  1. ความผิดฐานการก่อการร้าย
  2. ความผิดฐานขู่เข็ญว่าจะก่อการร้าย
  3. ความผิดฐานเป็นสมาชิกของคณะผู้ก่อการร้าย
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
 บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
  1. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
  2. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
  3. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
  4. ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
  5. กระทำต่อตราซึ่งเจ้าพนักงานประทับไว้
  6. กระทำต่อสิ่งที่เจ้าพนักงานยึดไว้
  7. เป็นคนกลางเรียกหรือรับสินบน
  8. ให้สินบนเจ้าพนักงาน
  9. แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน
  10. สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน
 บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  1. ความผิดที่กระทำโดยสุจริต
  2. ความผิดที่เป็นทั้งทุจริตและเกิดความเสียหาย
  3. ความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ถึงกับทุจริต
 บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
  1. ให้สินบนเจ้าพนักงาน
  2. ขัดขืนคำบังคับหรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน
  3. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
  4. แสดงความเท็จในศาล
  5. ทำให้เสียหายแก่ทรัพย์ในคดี
  6. การหลบหนีที่คุมขัง
  7. ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนวิธีการเพื่อความปลอดภัย
  8. ขัดขวางการขายทอดตลาด
  9. ดูหมิ่นศาล
  10. การกระทำเกี่ยวกับศพ
 บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าในการยุติธรรม
  1. เจ้าพนักงานช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษหรือแกล้งให้ได้รับโทษ
  2. เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกหรือรับสินบน
  3. เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบนก่อนได้รับตำแหน่ง
  4. เจ้าพนักงานขัดขวางมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา
  5. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขัง
  6. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขังโดยประมาท
ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน
 บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  1. ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา
  2. ความผิดฐานก่อการวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชน
  3. ความผิดฐานแต่งกายเป็นนักบวชโดยมิชอบ
 บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  1. ความผิดฐานเป็นอั้งยี่
  2. ความผิดฐานเป็นซ่องโจร
  3. ความผิดฐานช่วยเหลือพวกอั้งยี่หรือซ่องโจร
  4. ความรับผิดร่วมกับอั้งยี่หรือซ่องโจร
  5. ความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
  6. ความผิดฐานก่อความวุ่นวาย
  7. ความผิดฐานไม่ยอมเลิกมั่วสุมเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก
 บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน 
  1. การวางเพลิงเผาทรัพย์
  2. การทำให้เกิดระเบิด
  3. การก่ออันตรายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและการก่อให้เกิดอุทกภัย
  4. การก่ออันตรายแก่การจราจรและการขนส่ง
  5. การก่ออันตรายแก่สิ่งที่ใช้ในการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร
  6. การปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภค
ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
 บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา
  1. ความผิดฐานปลอมเงินตรา
  2. ความผิดฐานแปลงเงินตรา
  3. การทำให้เหรียญกษาปณ์มีน้ำหนักลดลงและนำออกใช้
  ซึ่งเหรียญกษาปณ์
  4. ความผิดฐานนำเข้าซึ่งเงินตราที่ปลอมหรือแปลง
  5. ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง
  6. ความผิดเมื่อได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง
  7. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องมือปลอมแปลงเงินตรา
  8. การปลอมแปลงเงินตราต่างประเทศ
  9. การทำสิ่งที่คล้ายคลึงกับเงินตรา
 บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
  1. ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา 
  2. ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์
  3. ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว 
 บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  1. ความผิดฐานปลอมเอกสารทั่ว ๆ ไป
  2. ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ
  3. ความผิดฐานปลอมเอกสารบางชนิด
  4. ความผิดฐานแจ้งให้จดข้อความเท็จ
  5. ความผิดฐานใช้เอกสารปลอม
  6. ความผิดฐานทำคำรับรองอันเป็นเท็จ
 บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  1. ทำบัตรปลอม
  2. ทำหรือมีเครื่องมือปลอมบัตร
  3. นำเข้า-ส่งออกบัตรหรือเครื่องมือปลอม
  4. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้
  5. จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย
  6. ใช้บัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ
  7. มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ
  8. เหตุเพิ่มโทษ
 บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
  1. การปลอมหนังสือเดินทาง
  2. การใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ
  3. การกระทำกับดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจดวงตา
 บทที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  1. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดที่ผิดอัตรา
  2. ความผิดฐานขายสินค้าโดยหลอกลวง
  3. ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงทางการค้า
  4. ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า
  5. ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า
  6. ความผิดฐานนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย
 บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  1. ข่มขืนกระทำชำเรา
  1.1 การข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น
  1.2 การกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
  2. กระทำอนาจาร
  3. ค้าบุคคลเพื่อความใคร่
  3.1 จัดหาบุคคลเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น
  3.2 พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร
  3.3 ดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี
  4. ค้าสิ่งลามก
ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย
 บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต
  1. ฆ่าผู้อื่น
  2. เหตุฉกรรจ์
  3. ฆ่าโดยไม่เจตนา
  4. ฆ่าโดยประมาท
  5. ทำให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย
  6. ชุลมุนเป็นเหตุให้คนตาย
 บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย
  1. ทำร้ายร่างกาย
  2. เหตุเพิ่มโทษ
  3. อันตรายสาหัส
  4. ชุลมุนเป็นเหตุให้มีผู้รับอันตรายสาหัส
  5. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
 บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  1. หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
  2. การทำแท้งโดยหญิงยินยอม
  3. การทำแท้งโดยหญิงไม่ยินยอม
  4. การพยายามทำแท้ง
  5. อำนาจในการทำแท้ง
 บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้
  1. การทอดทิ้งเด็ก
  2. การทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองมิได้
  3. เหตุเพิ่มโทษ
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
 บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
  1. ข่มขืนใจผู้อื่น
  2. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง
  3. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยประมาท
  4. ค้าคน
  5. เรียกค่าไถ่
  6. พรากผู้เยาว์
  7. พาคนออกไปนอกราชอาณาจักร
 บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
  1. การเปิดเผยจดหมาย โทรเลข หรือเอกสาร
  2. การเปิดเผยความลับที่ได้จากหน้าที่หรืออาชีพ
  3. การเปิดเผยความลับที่ได้จากการศึกษาอบรม
  4. การแสวงหาประโยชน์จากความลับ
 บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
  1. การหมิ่นประมาท
  2. การหมิ่นประมาทคนตาย
  3. การหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
  4. อำนาจกระทำ
  5. เหตุยกเว้นโทษ
  6. อำนาจศาลในคดีหมิ่นประมาท
ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์
  1. ความผิดฐานลักทรัพย์
  2. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
  3. ความผิดฐานชิงทรัพย์
  4. ความผิดฐานปล้นทรัพย์
 บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์
  1. ความผิดฐานกรรโชก
  2. ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์
 บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง
  1. ความผิดฐานฉ้อโกง
  2. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
  3. ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน
  4. ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร
  5. ความผิดฐานชักจูงเพื่อเอาเปรียบผู้อื่น
  6. ความผิดฐานฉ้อโกงประกันภัย
 บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
  1. ทำแก่ทรัพย์ที่จำนำไว้
  2. ย้ายทรัพย์หรือแกล้งปล้นทรัพย์
 บทที่ 4 ความผิดฐานยักยอก
  1. ความผิดฐานยักยอก
  2. ยักยอกทรัพย์ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดหรือเป็นทรัพย์สินหาย
  3. ยักยอกทรัพย์ที่ตนมีหน้าที่ดูแล
  4. ยักยอกทรัพย์สินที่มีค่าซ่อนหรือฝังไว้
 บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร
  1. การรับของโจร
  2. เหตุเพิ่มโทษ
 บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
  1. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
  2. เหตุเพิ่มโทษ
 บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก
  1. ความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพย์
  2. ความผิดฐานยักย้ายทำลายเครื่องหมายเขต
  3. ความผิดฐานบุกรุกอาคารหรือเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร
  4. เหตุเพิ่มโทษ
ภาค 3 ลหุโทษ
 บทที่ 1 ความผิดอันเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
 บทที่ 2 ความผิดอันเกี่ยวกับสาธารณะ
 บทที่ 3 ความผิดอันเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน
 บทที่ 4 ความผิดอันเกี่ยวแก่ศีลธรรมอันดี
บรรณานุกรม
ดรรชนีเรียงมาตรา
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก