คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ไผทชิต เอกจริยกร

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า 000569
หมวดหมู่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
ราคาปกติ 360.00 บาท
ลดเหลือ 324.00 บาท
น้ำหนัก 1,600 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ไผทชิต เอกจริยกร
ผู้แต่ง : ไผทชิต เอกจริยกร
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 9 : มกราคม 2561
จำนวนหน้า: 450 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 1) 
 
           เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน และให้ลูกหนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบคำบรรยายวิชาเอกเทศสัญญา 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้เขียนได้บรรยายร่วมกับท่านอธิบดีอัครวิทย์ สุมาวงศ์ โดยผู้เขียนเองได้บรรยายเฉพาะในเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อ ตลอดจนได้เขียนตำราเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจดังที่ปรากฏอยู่แล้ว แต่ในปีนี้เนื่องจากท่านอธิบดีอัครวิทย์ สุมาวงศ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาศาลปกครองสูงสุด และมีภารกิจมาก ทำให้ท่านไม่มีเวลามาบรรยายได้ผู้เขียนเองจึงต้องรับหน้าที่ในการบรรยาย ต่อจากท่านในส่วนที่ท่านรับผิดชอบอยู่คือกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน และให้ และเมื่อผู้เขียนได้เข้ารับหน้าที่ในการบรรยายในเรื่องใดก็มักจะทำเอกสารประกอบการบรรยาย และพัฒนาให้กลายเป็นตำราต่อไปนี้ในที่สุด เพื่อประโยชน์แก่วงการศึกษา และความสะดวกแก่นักศึกษาในการฟังบรรยายและศึกษาทบทวนด้วยตัวเอง อนึ่งเอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ในตัวเองมากเท่าไหร่นักคงจะต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งให้ผู้เขียนมีโอกาสทำการปรับปรุงแก้ไขให้ละเอียดลึกซึ้งเพราะต้องรีบจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ทันแก่การศึกษาในภาค 2/2543 นี้
   ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
   10 ตุลาคม 2543
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 9)
 
          ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ผู้เขียนได้เพิ่มพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
   ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  15 ธันวาคม 2560
 
 
 
 
สารบาญ
 
บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย (Sale) 
1.1 มูลเหตุในการทำสัญญาซื้อขาย
1.2 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย
1.2.1 สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย
1.2.2 วัตถุประสงค์ของการทำสัญญาซื้อขาย
1.2.3 วัตถุของสัญญาซื้อขาย
1.2.4 ผู้ซื้อตกลงจะชำระราคาให้แก่ผู้ขาย
1.3 ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
1.3.1 คำมั่นจะซื้อจะขาย
1.3.2 สัญญาจะซื้อจะขาย
1.3.3 สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
1.4 แบบและหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาซื้อขาย
1.4.1 สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
1.4.2 สัญญาจะซื้อจะขายหรือคำมั่นจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
1.4.3 สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดซึ่งสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสองหมื่นบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
1.5 การโอนกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย
1.5.1 สัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์
1.5.2 สัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่ยังมิได้กำหนดลงไว้แน่นอน
1.6 หน้าที่ ความรับผิด และสิทธิของผู้ขาย
1.6.1 หน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ
1.6.2 หน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ
1.6.3 ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย
1.6.4 ความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ
1.6.5 สิทธิของผู้ขายในอันที่จะได้รับชำระราคา
1.7 หน้าที่ของผู้ซื้อ
1.7.1 หน้าที่รับมอบทรัพย์สิน
1.7.2 หน้าที่ชำระราคาทรัพย์สิน
1.8 การซื้อขายเฉพาะอย่าง
1.8.1 การขายฝาก (Sale with right of redemption)
1.8.1.1 มูลเหตุในการทำสัญญาขายฝาก
1.8.1.2 ความและสาระสำคัญของสัญญาขายฝาก
1.8.1.3 หลักเกณฑ์และแบบในการทำสัญญาขายฝาก
1.8.1.4 ข้อจำกัดสิทธิของผู้ซื้อฝาก
1.8.1.5 ผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
1.8.1.6 ผู้มีหน้าที่และสิทธิในการรับไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
1.8.1.7 เวลาที่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอน
1.8.1.8 จำนวนสินไถ่
1.8.1.9 ผลของการไถ่ทรัพย์สิน
1.8.2 การขายตามตัวอย่าง (Sale by simple)
1.8.3 การขายตามคำพรรณนา (Sale by description)
1.8.4 การซื้อขายเผื่อชอบ (Sale on approval)
1.8.5 การขายทอดตลาด (Sale by auction)
1.8.5.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาด
1.8.5.2 การบริบูรณ์ของการขายทอดตลาด
1.8.5.3 การเพิกถอนการขายทอดตลาด
1.8.5.4 หน้าที่ของผู้ซื้อ
 
บทที่ 2 สัญญาแลกเปลี่ยน (Exchange)
2.1 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน
2.2 การนำบทบัญญัติในเรื่องซื้อขายมาใช้
2.3 ประเภทของสัญญาแลกเปลี่ยน
 
บทที่ 3 สัญญาให้ (Gift)
3.1 มูลเหตุในการให้ทรัพย์สิน
3.2 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาให้
3.2.1 สัญญาให้มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย
3.2.2 วัตถุแห่งสัญญาให้
3.2.3 วัตถุประสงค์ของสัญญาให้
3.2.4 ผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น
3.3 แบบในการให้
3.4 การเรียกให้ส่งทรัพย์สินที่ให้คืน
3.5 การถอนคืนการให้
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก